Eksport Saksamaale – veebiseminarid

26.05.2020

Get the Best out of XING! – a Social Selling Platform on the German market

Saksa keelt kõnelevates riikides (DACH- Saksamaa, Austria, Shveits) on suurimaks professionaalseks võrgustikuks XING, millesse kuulub ligi 18 miljonit liiget. 17. septembril toimunud veebiseminar andis ülevaate XING -võrgustikust ja kuidas seda ettevõtte igapäevasesse müügitegevusse põimida. Kõigest sellest rääkis XINGProbusiness spetsialist Jonas Niedergesäβ Hamburgist. Veebiseminari korraldas Saksamaa kasvuprogrammi teenusejuht Karin Alliksaar.

The story of digital transformation in the Otto Group, one of the e-commerce flagships in Germany

8. septembril toimunud veebiseminaril andsime ülevaate Saksa ettevõtte Otto Grupp teekonnast, mis alustas väikese jalatsite jaemüügi firmana ning on nüüdseks saanud rahvusvaheliselt tegutsevaks e-kaubanduse liidriks Saksamaal. Juttu tegime ka sellest, millist rolli on innovatsioon mänginud nii kontsernisiseses arengus kui ka väljaspool. 

Veebiseminari korraldas EASi ekspordinõunik Saksamaal Tiina Kivikas.

Corporate Social Responsibility (CSR ) in the value chain and reporting according to the German Sustainability Code

15. juunil toimunud ingliskeelsel veebiseminaril tuli aruteluks:

  • Miks on vastutustundliku ettevõtte indeks tähtis just praegu, võibolla isegi olulisem kui ettevõtte finantsnäitajad?
  • Kas Saksamaal ja muudel eksporditurgudel on tõesti mõttekas investeerida aega ettevõtte sotsiaalsesse vastutusse (CSR)?
  • Millised CSRi teemad kõnetavad minu ettevõtet?

Arutlejateks olid:

Veebiseminari korraldas EASi ekspordinõunik Saksamaal Tiina Kivikas.

 

Intellectual Capital Management – Made in Germany. Learn Directly from German Experts How to Boost Your Only Sustainable Success Factor.

Kui sind huvitab, miks on Saksa keskmise suurusega ettevõtted edukad ja jätkusuutlikud, siis üks vastustest võib peituda seminaril käsitletavas teemas - intellektuaalse kapitali juhtimise meetodis. Tegemist on meetodiga, mida Saksamaa Majandus- ja Tehnoloogiaministeerium ettevõtetele soovitab, et nad paremini kasvada ja areneda saaks.

Teemat käsitletakse nii arendaja kui ka ettevõtja vaatenurgast, kes on meetodit ettevõttes kasutanud.

Veebiseminar toimus 14. mail ja selle korraldas EASi ekspordinõunik Saksamaal Tiina Kivikas. 

 

Corona Crisis – A virtual approach to business in Germany

20. aprillil toimunud veebiseminar andis lühiülevaate olukorrast koroonaviirusega võitleval Saksamaal ja valitsuse poolt kavandatud meetmetest ettevõtluse ja kodanike toetamiseks. 

Seminari põhirõhk oli siiski küsimusel, kuidas hoida praegusel ajal oma suhteid klientidega Saksamaal, kuidas silma paista ning isegi uusi kontakte luua. Saksa eksperdid Matthias Höfer ja Daniel Gundelach rääkisid selleks sobivatest vahenditest ja kanalitest.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

X