EASi veeb

Avame alanud aasta puhul uue EAS-i veebi, mille loomise jooksul oleme kliente kaasates analüüsinud ja disaininud, aga ka programmeerinud just kasutajatele mõeldes.

Kuigi teekonnale sai kaasa võetud hulgaliselt eelmise veebi loomisel ja kasutamisel saadud kogemusi, alustasime uue keskkonna ülesehitamist teadlikult nullist. Meie eesmärk oli luua võimalikult arusaadav ja värske veebikeskkond, milles on esitatud vaid kõige olulisem informatsioon ning mille leidmine on külastajatele lihtne.

Veeb on dünaamiline keskkond ning oleme seda aina paremaks muutmas. Seepärast ootame ka teie konstruktiivset tagasisidet ja ettepanekuid selle täiustamiseks.

 

Järgnevalt vastame neljale tekkida võivale küsimusele.

 

Miks?

 • Kliendid soovivad üha kompaktsemat ülevaadet neile sobivatest teenustest ja nende tingimustest.
 • Kliendid tahavad senisest operatiivsemalt registreeruda korraldatavatele sündmustele.
 • EAS-i töötajate kontaktid peavad olema lihtsamini leitavad.

 

Kuidas?

 • Võtsime aluseks EASi veebi külastusstatistika.
 • Kogusime infot ja testisime uue veebi loogikat ligi 150 kliendi abil.
 • Saime inspiratsiooni iduettevõtete veebidisainist.

 

Mis?

 • Esilehelt on nüüd kättesaadavad kõik teenused, mida on võimalik filtrite abil selekteerida ning värvide ja ikoonide abil eristada.
 • Kõikidel teenuselehtedel on info leitavuse tõhustamiseks kasutatud sarnast struktuuri.
 • Keskkond on vähem liigendatud ja esile on toodud klientide edulood.

Kuhu?

 • Kogume klientidelt infot, analüüsime seda ja teeme uut veebi veel mugavamaks.
 • Kirjutame tekste veel lihtsamaks ning kasutame üha enam infograafikaid, fotosid ja videoid.
 • Analüüsime uue iseteeninduskeskkonna loomise vajalikkust.

 

Mugavat kasutamist!
EAS-i turundustiim
veeb@eas.ee

 

read

X