Vahva koolimööbli tootja Kumer Saag leidis mentorprogrammi toel selgema fookuse

17.11.2021

Koolidele ja lasteaedadele vahvaid mööbliesemeid arendav Kumer Saag flirtis mõttega oluliselt laiendada oma tootmisvõimekust, kuid kasvuettevõtte mentorprogramm aitas ettevõttel mõista vajadust keskenduda oma toodete arendamisele ning turundustegevusele.

Varem pangandussektoris karjääri teinud Raul Kivi otsustas mõni aeg tagasi end sajaprotsendiliselt pühendada oma ettevõtte arendamisele ning ees seisid mitmed eksistentsiaalsed küsimused ettevõtte edasise arengusuuna osas. “Olime aasta tagasi läbimas ISO-sertifikaadi auditit ning meie audiitor suunas meid EASi kodulehele uurima võimalusi, kuidas koolituste abil ettevõtte arengut veidi tagant toetada,” sedastab Raul algset impulssi kasvuettevõtete mentorprogrammiga liitumiseks.

Esmane emotsioon oli Rauli sõnul tugev skepsis - tegeleb ju ettevõte nii spetsiifilises valdkonnas, et vaevalt oskab keegi võõras ettevõtet õiges suunas nügida. “Aga kohe, kui meie kandidatuur oli heaks kiidetud, muutus tunne kindlamaks - konkurents oli tihe ning meil oli lihtsalt hea meel, et saime edasi.” Kasvuplaanid on ettevõttel alati olnud ambitsioonikad, kuid edasi liikumiseks oli vaja täiendavat tõuget.

Pisut pelutavaks osutus mentori valimine etteantud nimekirjast, kuid protsess toimis laitmatult. “Sõelusime välja kaks mentorikandidaati ning jätkasime vestlustega. Esimene jutuajamine andis tunnetuse, kellega sooviksime edasi liikuda ning vestluse kuuendal minutil oli selge, et meie ja mentori vahel tekkis hea inimlik klapp, mida kirjavahetuses on raske tabada,” selgitab Raul. Mentorile sai vestluse käigus selgemaks ettevõtte taust ning eesmärgid, ettevõttele imponeeris mentoriga tekkinud suur ühisosa ning oskus eri teemade rägastikus hästi orienteeruda.

Nii nagu iga ettevõte on ainulaadne, on ka erinevatel spetsialistidel omad tugevused. Rauli aitas koolituse käigus väga palju sõprade ringi laiendamine ning teiste ettevõtjatega suhtlemine. “Kokkusaamisi oli küll vähe, kuid need olid väga vajalikud, sest aitasid kogu seltskonna potentsiaali ära kasutada ning ka mentoritel uusi nüansse tabada. Näiteks meie mentor suunas meid vahel spetsiifilisemate küsimustega ka teiste mentorite jutule.” Mentiidele andis palju juurde ka võimalus teineteise kogemustest õppida, eriti programmi hilisemas järgus.

Koostöö mentoriga ning koolitused andsid väga hea stardiplatvormi oma mõttemaailma uuendamiseks. Materjali kogunes pea aasta jooksul nii palju, et seda pole veel siiani õnnestunud täies mahus läbi töötada, nii kasutab Raul tänagi iga vabat hetke koolitusmaterjalidega tutvumiseks. Koolitajate taset hindab Raul väga kõrgelt, iga päev andis midagi uut. “Mentorid ei ole kõigeteadjad, nende ülesandeks on aidata ettevõtjal leida vastused enda seest.”

Rauli mentoriks oli ja on siiani Kristjan Rotenberg, kelle suurimaks teeneks loeb mööblitootja ühe väga vajaliku rutiini ja üliolulise teema lülitamist oma mõttelaadi ja igapäevasesse töörütmi. “Nimelt tuleb leida ettevõtte sees ja regulaarsete koosolekute käigus aega kahele vaatele - üks, mis on seotud igapäevatööga ning teine, mis seotud firma laiema arenguga,” täpsustab Raul, et iga töötaja peab olema kursis ettevõtte eesmärkidega ning teadma oma rolli ning oodatavat panust. Iganädalased, -kuised või ka -kvartaalsed ühised koosolekud aitavad kaasa ettevõtte kasvule kõigi töötajate eneseteostuse ja panuse toel.

Sarnaselt mitme teise osalejaga toob ka Raul esile esimesel koolituspäeval toimunud sessiooni Euroopa innovatsiooniakadeemia presidendi Alar Kolkiga. “Ta sõitis projektidest lausa teerulliga üle, tuues esile ärimudeli olulised nüansid ning andes suuniseid, kuidas äri kasvatada ning milliseid vigu vältida,” märgib Raul, kes oli programmi sisenenud ideega rajada veelgi võimsam tehas mööbli valmistamiseks. “See koolitusetapp aitas meil mõista, et sel pole mõtet - mõistlikum on keskenduda oma toodete arendamisele ja nende turundamisele ning üksikute mööbliesemete asemel panustada parimale õpikeskkonnale, arvestades seejuures laste vanust. Olin oma mõtetes üsna enesekindel, kuid see sessioon raputas üles ja andis hea stardipaugu edasiseks. Vahel on endas kõhklemine ka positiivne edasiminek,” rõhutab Raul.

Koolitused aitasid selgemalt mõtestada oma väärtuspakkumist ning valideerida erinevaid hüpoteese. Ise mööbli tootmise asemel sai Raulile selgeks, et nõudluse katmiseks tuleb leida rohkem välist tootmisressurssi, et vajadused oleksid kaetud ka erinevates turusituatsioonides ning protsessid toimiksid kui õlitatult. “Kumer Saag valmistab nišitooteid, seega peame riskide maandamiseks leidma paindlikkust ka partnerite valikul. Koolitusprogramm aitaski meil selgemalt mõista partnerite valimise protsessi.” Täna on ettevõtte partnerite portfell piisavalt laiapindne, näiteks aitavad suuremate hangete puhul tootmismahtudega ja ostutoodetega sellised tunnustatud tootjad nagu Standard, Kitman Thulema ja AJ Tooted.

Ettevõtluses on kõik pidevas muutumises - Kumer Saag on taas silmitsi olukorraga, kus töömahud kasvavad ja inimesi tuleb juurde palgata. Samuti peab muutma tööprotsesse efektiivsemaks ning kasutama veebipõhiseid IT-lahendusi projektide haldamiseks ning inimeste juhtimiseks. See seab kõrgemat nõudmised ka juhtimise kvaliteedile. Rauli sõnul peab ettevõtja enda jaoks mõtestama, kas ta teeb ise reatööd või ta tegeleb ettevõtte juhtimisega. “Küsisin endaltki, et kas ma lõin endale palgatöö või ettevõtte?” meenutab Raul murrangulist hetke.

Programmis osalemiseks tuleb leida aega. Kui ei leia aega kodutööde tegemiseks või koolitustel osalemiseks, võiks Rauli sõnul kandideerimise mõtte kohe maha matta. “Koolitustest kasu saamiseks tuleb panustada aega ja pühendumist, niisama ei tasu Teamsis töllerdada.” Seega tasub programmis osalemist kaaluda eelkõige ettevõttel, kel on kindel soov kasvada, sest kasvuettevõtete mentorprogramm annab teistsuguse vaate küsimustele, mida teha teisiti või mis suunas edasi areneda.

“See programm aitab mõtte käima lüüa, kui ettevõtte areng on seisma jäänud ning annab ka hea ülevaate, mida mujal maailmas tehakse või kuidas teised ettevõtjad mõtlevad. Igal juhul aitab see tavarutiinist välja ning annab ärile uue hingamise,” on Raul kogemuse eest tänulik.

X