Eesti-Norra koostööprogrammis loodi ainulaadne andmekogumissüsteem

Avastamata jäänud õli- ja gaasilekked põhjustavad pöördumatut kahju mere ökosüsteemidele. Varasemalt ei olnud olemas tehnoloogiat, mis võimaldaks koguda ja esitada reaalajas informatsiooni vee seisukorrast. Eriti keeruline oli info kogumine ekstreemsetes ilmastikutingimustes.

Selge vajaduse ja ühise huvi tulemusena arendasid Norra ettevõte ICD Industries koostöös Eesti ettevõtte LDI Innovationiga reaalajas töötava õlireostuse seiresüsteemi. Kuidas kaks ettevõtet ühiselt reaalajas töötava õlireostuse seiresüsteemi arendasid, rääkis lähemalt LDI Innovation OÜ ja kahe partneri ühisettevõte Ocean Visuals AS juhatuse liige Sergey Babichenko.


Kuidas jõudis teie ettevõte programmi osalema?

2013. aasta alguses tekkis LDI Innovation (Eesti) ja ICD Industries (Norra) firmadel ühine huvi luua uuenduslikul fotoonikal (LDI Innovation) ja keerukal infotehnoloogial (ICD Industries) põhinev merenduslik seiresüsteem. 2013. aasta märtsis võtsime osa avaseminarist “Green Industry Innovation program in Estonia” ja seejärel esitasime EAS-ile taotluse väikese toetuse saamiseks arenduskavale, et valmistada ette täismahus teadus- ja arendustegevuse projekt.
Eelprojekt on edukalt lõppenud. Selle järel käivitati ja anti välja toetus uurimis- ja arendustegevuse projektile “Informatsiooni ja laser kaugseire tehnoloogial põhinev õlireostuse tuvastamise süsteem” (“Development of an Oil Spill Detection System based on information and laser remote sensing technology” EU 46064).

Kuidas koostöö programmis välja nägi?

Projekti eesmärk oli töötada välja uus seiresüsteem, mis võimaldaks pidevalt avastada ja hinnata veereostust ning saata keskkonnaohuandmeid, varajasemas staadiumis kui olemasolevad seiresüsteemid, koos reostuse klassifitseerimis- ja prognoosimisvõimega. Laevaliiklust kontrollivate laevade rakendamisel moodustaks see naftatöötlemis- ja ladustamisrajatiste, mereveeteede ja sadamapiirkondade jälgimise võrgustiku. LDI Innovation kavandas maailma kõige väiksema hüperspektraalse lasersüsteemi (LiDAR), mis kogub ja analüüsib reostusandmeid reaalajas. ICD meeskond töötas välja mitmekihilise ja multisensoorse teabeplatvormi ühenduseks Network Operation Center’iga (NOC), pilvandmete salvestamiseks ja reaalajas hoiatuste väljastamiseks, et abistada ohuolukorras otsuste tegemist. Projekti tulemusena ehitati valmis ja katsetati täielikult automatiseeritud andurite ja infosüsteemi prototüüpi aastatel 2014-2016. Norra, Barentsi mere, Läänemere ja Kariibi mere merelaevade pardal.

Milliste tulemusteni olete jõudnud programmis osalemise tulemusena?

Aastal 2015 asutati LDI Innovation ja ICD Industries (praegu Industries Holding) ühisettevõte Ocean Visuals AS, mille peakorter asub Norras Ålesundis ja tütarettevõte Tallinnas. Projekti arendusena on Ocean Visualsi tootevalikusse tulnud Oil-in-Water Locator (OWL ™). Tehnoloogia on patenteeritud (USA patent on välja antud, ELi patent on ootel) ja OWL ™ süsteemid on Norras juba alates 2016. aastast käigus. Praegu arendab ettevõte välja drooni-operatsioonide jaoks mõeldud tooteperekonna õhusõiduki versiooni Elf-OWL ™.
Loe lähemalt Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT kohta

Osale 15. oktoobril toimuval Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ avaseminaril 2018!

 

 

“Projekti eesmärk oli töötada välja uus seiresüsteem, mis võimaldaks pidevalt avastada ja hinnata veereostust ning saata keskkonnaohuandmeid, varajasemas staadiumis kui olemasolevad seiresüsteemid, koos reostuse klassifitseerimis- ja prognoosimisvõimega.”

  • LDI Innovation OÜ ja kahe partneri ühisettevõte Ocean Visuals AS juhatuse liige Sergey BabichenkoX