DMT Insenerid: parim garantii kasvamisele on uutele ideedele avatud ettevõtte kultuur

Ehitusprojekteerimisega tegelev inseneribüroo DMT Insenerid on alates 2006. aastast projekteerinud mitmeid ühiskondlikke hooneid, kortermaju, lasteaedu, tehasehooneid, ladusid ja palju muud nii Eestis kui ka Skandinaavias. Tuntumatest objektidest on DMT Inseneride käe all valminud Tartu AHHAA teaduskeskuse ja Tallinna Lennujaama reisiterminali laienduste betoonkonstruktsioonid, aga lisaks ka Lagedi ja Ülemiste ristmiku jalakäijatunnelid. EASiga on DMT Inseneridel olnud tihedam koostöö juba viis aastat, mille jooksul on osaletud väikeettevõtja arenguprogrammis, ärimudeli praktikumis, strateegia praktikumis ning hetkel on käsil ettevõtte arenguplaani ettevalmistus arenguprogrammis osalemiseks. Uurisime DMT Inseneride juhatuse liikmelt ja ehitusinsenerilt Marek Siimilt, millist kasu on inseneribüroo koolitustelt seni saanud.


Kuidas jõudsid DMT Insenerid EASi koolitusteni?

Olime küll alati olnud teadlikud EASi pakutavatest koolitus- ja arenguprogrammidest, kuid jõudsime nendeni alateadlikult just siis, kui neid kõige rohkem vaja oli. Arendasime oma ettevõtte strateegiat iseseisvalt, kuid keegi meist ei olnud varem juht olnud ega juhtimist eraldiseisvalt õppinud, seega polnud esialgsed tulemused nii head, kui loodetud. Tundsime ise, et omapäi ei saa me hakkama ning EASi koolitused jõudsid meieni mõnevõrra juhuslikult, kuid väga õigel ajahetkel.
Soovisime alustada strateegia praktikumist, kuid õnneks mõistsime, et olulisem on alustada ärimudelist ning see praktikum osutus oluliselt põnevamaks, kui oskasime arvata. Otsisime võimalusi oma ärimudeli uuendamiseks ja laiendamiseks ning praktikumis asusime neid uusi mõtteid ka ellu viima.

Milline impulss suunab ettevõtjat äratundmisele, et nüüd tuleks toetuda ka välisele abile?

Abi on alati vaja – see teadmine on meis kinnistunud tänu nendele koolitustele ja praktikumidele. Eriti oluliseks peame välisnõustaja kaasamist. Kõige suurem võlu nende koolituste juures ongi olnud koostöö mentoriga, mis annab väga põhjalikke tulemusi. Võime isegi tunnistada, et meeleldi oleksime näinud programmi osana veelgi rohkem tunde mentoriga, kuid sellest oli igal juhul kasu. Tegelikult olime oma mentoriga sedavõrd rahul, et jätkame koostööd ka peale koolituse lõppu – oleme palganud ta meie ettevõtet aitama, et oma juhtimissüsteeme veelgi täiustada ja parandada.

Kuidas koostöö mentoriga välja nägi?

Saime mentoriga kokku, esitlesime oma ideid ning järgnes arutelu. Mõlemad meiega koostööd teinud mentorid olid väga head ning eriti hindasime seda, et töö käigus ei öeldud meile kordagi, mis on õige või vale lähenemine. Pigem tunnetasime toetust ning mentorid valgustasid meid erinevate praktikate osas ja aitasid leida viise probleemide lahendamiseks. Kogu protsess oli hajutatud pikemale ajaperioodile ning jätkus ka peale koolituste ametliku osa lõppu. Programmi raames toimus meil neli kohtumist, mille käigus tegelesime ärimudeli valideerimise ning oma ettevõttega seotud praktiliste ülesannete lahendamisega. Strateegia praktikumis andis mentor nõu, kuidas leida vastuseid meid huvitavatele küsimustele ning kuidas paremini mõista, mida klient meilt tegelikult ootab.

Millised olid peamised muudatused, mida oma ettevõtte tegevuses rakendasite peale koolituste läbimist?

Meie ettevõtte tegevus on tänu läbitud koolitustele selgemini struktureeritud, mõistame paremini tööde korraldamist ja muudatuste vajadust. Otsest majanduslikku mõju veel tunda ei ole olnud, kuid see peaks pikemas vaates kindlasti hoomatav olema. Fookuses on ettevõtte terviklik arendamine 3-5 aasta perspektiivis. Ärimudeli ja strateegia praktikumid ei keskendunud vaid juhtimisteoreetilisele osale, vaid aitasid meil sisse viia ka vajalikke personalijuhtimise muudatusi – nii töötasime välja sisemised arendusprojektid, mis puudutavad kõiki meie töötajaid.

Kas jõudsite protsessi käigus ka mõnele kirgastumise hetkele, mil oleks tahtnud karjatada “heureka”?

Otseseid üllatusi ei esinenud, kuid üldisemas plaanis võib seda valgustumiseks nimetada küll. Ärimudeli praktikumis olid väga kasulikud mitmesugused näited ettevõtete arendamise osas. Nende näidete najal jõudsime arusaamisele, et ka meie sooviks on arendada ettevõtet, mis ei kuluta raha vaid ellujäämiseks, vaid avardab ka silmaringi ning on valmis investeerima uutesse ideedesse. Parim garantii kasvamisele on ettevõtte kultuur, mis on avatud uutele ideedele. Esmapilgul ei pruugi see tunduda majanduslikult põhjendatud, kuid loob võimalused ning eeldused kasvuks tulevikus.

Mida soovitaksite ettevõtjale, kes alles kaalub sarnastes programmides osalemist?

Kindlasti soovitan osalemist ärimudeli programmis, meile meeldis see väga nii ülesehituselt kui ka koolitaja professionaalsuse poolest. Sellistel koolitustel osalemisel on ainsaks piiriks iseenda kujutlusvõime, vaimul tuleb lasta vabalt lennata. Ärimudeli praktikum toetabki just sellist mõtlemist, strateegia praktikum aitab jõuda konkreetsete tegevusteni ärimudeli elluviimiseks.
“Kindlasti soovitan osalemist ärimudeli programmis, meile meeldis see väga nii ülesehituselt kui ka koolitaja professionaalsuse poolest. Sellistel koolitustel osalemisel on ainsaks piiriks iseenda kujutlusvõime, vaimul tuleb lasta vabalt lennata.”

  • Marek Siim, DMT Inseneride juhatuse liige ja ehitusinsenerX