Lottemaa käivitus rõõmu ja huviga

Tänu selgele isikupärale ja peresõbralikkusele on saanud Pärnumaale Tahkuranda rajatud Lottemaa teemapargist üks populaarsemaid pereatraktsioone Balti- ja Põhjamaades.


Peredelt kogutud tagasiside näitab teemapargi-projekti suurt õnnestumist. Möödunud aastal, kui kompleks oli avatud vaid poole hooajast, külastas Lottemaad kokku 50 000 inimest. Suvehooaeg ja jõulude-eelne Jõulumaa näitasid ilmekalt Läti turistide huvi uue teemapargi vastu – lätlaste osakaal avahooaja külastajate koguarvust oli 30 protsenti.
Lottemaa teemapark Pärnumaal avati 26. juuli 2014.
Tänavusel hooajal lisandusid teemaparki lätikeelsed tegelased ja etteasted. Edaspidi on kavas rohkem tähelepanu pöörata ka Soome peredele.
Toetust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
X