Trükised
Vanemad trükised
Täiusliku disaini lähteülesande koostamine (2010) (saadaval raamatukogudes ja - ja poodides)
Ärinõustamise hea tava. Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus. (Tallinn 2010)
Loomemajandus Eestis: jagatud kogemus (2012)
Loomemajandus Eestis 2009/ Creative Industries in Estonia 2009
Edu sammud (2009)
Uuenduste tuules (2008)
Intellektuaalse omandi kaitset käsitleva kaasuste kogumiku (2008)
Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis (2008) (saadaval raamatukogudes ja - ja poodides)
Ettevõtted tehnoloogiatihedas majanduses (2005)
Innovatsiooni juhtimine (2006)
Enesehindamise käsiraamat (2004)
Mis on enesehindamine? (.pdf)
Presentatsioon "Enesehindamise töövahendid" (.ppt)
Eesti kvaliteediauhinna mudel (.pdf)
Eesti kvaliteediauhinna mudeli küsimustik (.pdf)
CAF enesehindamise metoodika, küsimustik ja hindamismudel (.pdf)
Maatriksvorm ja juhend selle kasutamiseks (.pdf)
Täidetud vormi meetod ja juhend selle kasutamiseks (.pdf)
Organisatsiooni käsiraamat (2004)
Sisukord (.pdf)
Märksõnade loend (.pdf)
Saateks (.pdf)
Sissejuhatus (.pdf)
Näidisfirmad (.pdf)
Üldvahendid (.pdf)
Eestvedamine (.pdf)
Poliitika ja strateegia (.pdf)
Töötajad (.pdf)
Finantsressursid (.pdf)
Inforessursid (.pdf)
Partnerlussuhted (.pdf)
Muud ressursid (.pdf)
Kliendikesksus (.pdf)
Kvaliteedijuhtimine ja standardid (.pdf)
Protsessid (.pdf)
Pidev parendamine (.pdf)
Tulemused ja mõõdikud (.pdf)
Õppimine ja innovatsioon (.pdf)
Hindamine (.pdf)

 

 

 

Ülejäänud trükised on digitaalsel kujul saadaval Issuu keskkonnas.

X