Trükised

VAATA JUULI 2018 EKSPORDIKOMPASSI

Vanemad trükised:
Vanemad trükised
Täiusliku disaini lähteülesande koostamine (2010) (saadaval raamatukogudes ja – ja poodides)
Ärinõustamise hea tava. Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus. (Tallinn 2010)
Loomemajandus Eestis: jagatud kogemus (2012)
Loomemajandus Eestis 2009/ Creative Industries in Estonia 2009
Edu sammud (2009)
Uuenduste tuules (2008)
Intellektuaalse omandi kaitset käsitleva kaasuste kogumiku (2008)
Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis (2008) (saadaval raamatukogudes ja – ja poodides)
Ettevõtted tehnoloogiatihedas majanduses (2005)
Innovatsiooni juhtimine (2006)
Enesehindamise käsiraamat (2004)
– Mis on enesehindamine? (.pdf)
– Presentatsioon “Enesehindamise töövahendid” (.ppt)
– Eesti kvaliteediauhinna mudel (.pdf)
– Eesti kvaliteediauhinna mudeli küsimustik (.pdf)
– CAF enesehindamise metoodika, küsimustik ja hindamismudel (.pdf)
– Maatriksvorm ja juhend selle kasutamiseks (.pdf)
– Täidetud vormi meetod ja juhend selle kasutamiseks (.pdf)
Organisatsiooni käsiraamat (2004)
– Sisukord (.pdf)
– Märksõnade loend (.pdf)
– Saateks (.pdf)
– Sissejuhatus (.pdf)
– Näidisfirmad (.pdf)
– Üldvahendid (.pdf)
– Eestvedamine (.pdf)
– Poliitika ja strateegia (.pdf)
– Töötajad (.pdf)
– Finantsressursid (.pdf)
– Inforessursid (.pdf)
– Partnerlussuhted (.pdf)
– Muud ressursid (.pdf)
– Kliendikesksus (.pdf)
– Kvaliteedijuhtimine ja standardid (.pdf)
– Protsessid (.pdf)
– Pidev parendamine (.pdf)
– Tulemused ja mõõdikud (.pdf)
– Õppimine ja innovatsioon (.pdf)
– Hindamine (.pdf)

 

 

 

Ülejäänud trükised on digitaalsel kujul saadaval Issuu keskkonnas.

X