Toetatud projektid

Alates 17.03.2021 toimub EASi toetuste rakendamine riikliku e-toetuste keskkonna kaudu.
Info toetust saanud projektide kohta, mille toetuse taotlus on esitatud e-toetuste keskkonna kaudu, leiab siit

EAS-i e-teeninduse kaudu ja varasemalt esitatud toetatud projektide info leiad altpoolt.


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus Toetuse summa (EUR) Projekti maksumus (EUR) Maakond Programm Fond Kuupäev
Icosagen Cell Factory OÜ Rakendusuuring transientse bioloogiliste ainete tootmistehnoloogia arendamiseks 635465.33 907811.79 Tartu Teadus- ja arendustegevuse projektide toetus (2004-2006) ERDF 22.09.2005
Icosagen AS Koolitus "Sissejuhatus kummitehnoloogiase" (Introdution to rubber technology) 2007.49 2867.84 Tartu Koolitustoetus (2004-2006) ESF 17.02.2006
Icosagen AS Kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine 3131.67 6263.34 Tartu Nõustamistoetus (2004-2006) ERDF 30.03.2006
Icosagen AS Finantsjuhi arenguprogramm 3261.41 4659.16 Tartu Koolitustoetus (2004-2006) ESF 12.09.2006
Icosagen AS FITkit®-I ja molekulaarsete tööriistade müügiüksuse ekspordiplaan 2006-2008 39810.56 79621.13 Tartu Ekspordiplaani programm ERDF 13.10.2006
Icosagen Cell Factory OÜ Rakutestide tootmise tehnoloogia eeluuring 12782.29 17043.06 Tartu Teadus- ja arendustegevuse projektide toetus (2004-2006) ERDF 18.10.2007
Icosagen Cell Factory OÜ Uue rakutestide tehnoloogilise platvormi loomine 1029623.31 1526019.33 Tartu Teadus- ja arendustegevuse projektide toetus (2007-2013) ERDF 04.08.2009
Icosagen Cell Factory OÜ QMCF tehnoloogia turustamine. Ekspordiplaan aastateks 2009 - 2011. 47166.80 94333.59 Tartu Eksporditurunduse toetus (2007-2013) ERDF 21.01.2010
Icosagen AS ICOSAGEN GRUPI JUHTIMIS-JA MEESKONNAKOOLITUS 4102.00 8204.00 Tartu Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (2007-2013) ESF 10.05.2011
Icosagen Cell Factory OÜ QMCF bioloogiliste ühendite tootmistehnoloogia optimeerimine ja tootmismahu suurendamine 87574.71 250218.61 Tartu Teadus- ja arendustegevuse projektide toetus (2007-2013) ERDF 24.10.2011
Icosagen Cell Factory OÜ Novel platform for development of antiviral drugs against HPV infection 1261674.00 2102790.00 Tartu Teadus- ja arendustegevuse projektide toetus (2007-2013) ERDF 28.05.2012
Icosagen AS Uut tüüpi transfektsioonireagendi (IcoFect) ning hübridoomivabade antikehade (IcoBody) turustamisega seotud toote ja teenusedisain 4998.60 9997.20 Tartu Disaininõustamise toetus ESF 03.04.2014
Icosagen Cell Factory OÜ Icosagen Cell Factory teenuste osutamise kvaliteedistandardi tõstmine ja uue äristrateegia loomine (ICFQUALITY) 85347.97 189662.17 Tartu Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede ERDF 15.01.2015
Icosagen Cell Factory OÜ Icosageni arenguprogramm 2018-2019 321809.40 715132.00 Tartu Ettevõtte arenguprogramm ERDF 17.05.2018
Icosagen Cell Factory OÜ ICF välismessid sihtgrupp diagnostika EU 44918.23 56147.79 Tartu Välismessitoetus ERDF 16.05.2019
Icosagen Cell Factory OÜ ICF välismessid sihtgrupp diagnostika USA 36740.00 73480.00 Tartu Välismessitoetus ERDF 16.05.2019
Icosagen Cell Factory OÜ ICF välismessid sihtgrupp ravimiarendus EU 41952.98 52441.23 Tartu Välismessitoetus ERDF 16.05.2019
Icosagen Cell Factory OÜ ICF välismessid sihtgrupp ravimiarendus USA 32943.00 57559.00 Tartu Välismessitoetus ERDF 16.05.2019
Icosagen Cell Factory OÜ Icosageni arenguprogramm 2019-2021 180721.80 401604.00 Tartu Ettevõtte arenguprogramm ERDF 11.03.2020
X