Toetatud projektid

Alates 17.03.2021 toimub EASi toetuste rakendamine riikliku e-toetuste keskkonna kaudu.
Info toetust saanud projektide kohta, mille toetuse taotlus on esitatud e-toetuste keskkonna kaudu, leiab siit

Info siseriiklike COVID-19 mõjude leevendamise toetuste ja toetuse saajate kohta leiad siit

EAS-i e-teeninduse kaudu ja varasemalt esitatud toetatud projektide info leiad altpoolt.


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus Toetuse summa (EUR) Projekti maksumus (EUR) Maakond Programm Fond Kuupäev
Aardla Autoteenindus OÜ Sõiduki rattakoobastest pori, lume ja jää kokkukogumise statiivi valmistusjooniste väljatöötamine 4000.00 5000.00 Tartu Innovatsiooniosak ERDF 17.02.2016
X