Toetatud projektid

Alates 17.03.2021 toimub EASi toetuste rakendamine riikliku e-toetuste keskkonna kaudu.
Info toetust saanud projektide kohta, mille toetuse taotlus on esitatud e-toetuste keskkonna kaudu, leiab siit

Info siseriiklike COVID-19 mõjude leevendamise toetuste ja toetuse saajate kohta leiad siit

EAS-i e-teeninduse kaudu ja varasemalt esitatud toetatud projektide info leiad altpoolt.X