Work in Estonia

Avatud Sihtgrupp: Eestis tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad värvata kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialiste.

Work in Estonia meeskond töötab selle nimel, et Eesti oleks välistalentidele atraktiivne elamise ja töötamise sihtriik ning et Eesti ettevõtete jaoks oleks välistalentide tööle võtmine ja tööl hoidmine võimalikult sujuv.

Eesmärk


Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris on täna puudu hinnanguliselt 7000 spetsialisti.
Aastaks 2020 on vaja kõikides sektorites kokku 37 000 IKT-spetsialisti, millest suure osa katab koolitustellimus ja olemasolev tööjõud. Kuid siiski jääb aastaks 2020 puudu hinnanguliselt 8600 spetsialisti.


Osalemine

Work in Estonia teenused:

  • Eesti Rahvusvaheline Maja on välisspetsialistidele ja neid tööle võtvatele tööandjatele suunatud teenuskeskus riigi ja omavalitsusega suhtlemiseks, nõustamisteenuste saamiseks ning kontaktvõrgustiku loomiseks. Asub Ülemiste ärilinnakus.
  • workinestonia.com portaal, mis annab välisspetsialistidele põhjaliku ülevaate Eestisse tööle asumise kohta ning tööandjale infot ja abimaterjale välisvärbamisest nii eesti kui ka inglise keeles (sh videod, ingliskeelsed dokumendipõhjad jne). Meie veebi külastati 2018. aastal 800 000 korda.
  • Välisvärbamise toetuse eesmärk on toetada tööandjaid välisvärbamisega seotud kulude katmisel (nii EL-ist kui kolmandatest riikidest). Toetuse suurus on 2000 eurot ühe välismaalt Eestisse tööle asunud IKT spetsialisti kohta.
  • Tööandjate ingliskeelsete tööpakkumiste levitamine workinestonia.com portaalis ja sotsiaalmeedia kanalites ning uudiskirjas. 2018. aastal kandideeriti läbi meie veebilehe töökohtadele enam kui 25 000 korral.
  • Eestisse elama asumist tutvustavad abimaterjalid: ümberasumise käsiraamat „Relocation Guide“, Eestis töötamist tutvustavad videod siin elavate välismaalastega ja tööandjatega jpm.
  • Samm-sammuline välisvärbamise juhend tööandjale, valminud koostöös Balti Uuringute Instituudiga.
  • Värbamiskampaaniad valitud sihtturgudel koostöös tööandjatega, näiteks Career Hunt Tallinn.
  • Work in Estonia ühisstendide korraldamine IKT-konverentsidel koostöös tööandjatega.
  • Välisspetsialistide kaaslaste karjäärinõustamine koostöös Töötukassaga.

Work in Estonia programmi rahastatakse IKT arenguprogrammist ja EASile eraldatud riigieelarvelistest vahenditest.

Triin Visnapuu-Sepp
Work in Estonia juht
triin.visnapuu-sepp@eas.ee
56 939 529

X