Work in Estonia

Avatud Sihtgrupp: Eestis tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad värvata kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialiste.

Work in Estonia meeskond töötab selle nimel, et Eesti oleks maailma talentidele atraktiivne töötamise koht, et Eesti ettevõtetel oleks vajalikul määral kvalifitseeritud tööjõudu ning välistalentide tööle võtmine ja tööl hoidmine oleks võimalikult sujuv.

Eesmärk


Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris on täna puudu hinnanguliselt 8000 spetsialisti.
Eesti majanduskasvu mõjutab paljuski info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor, kuid eriala haridusega spetsialistide suurt puudust ei suuda Eesti koolid ega ümberõppeprogrammid ei lühemas ega ka pikemas perspektiivis täita.


Osalemine

Work in Estonia teenused:

  • Eesti Rahvusvaheline Maja on välisspetsialistidele ja neid tööle võtvatele tööandjatele suunatud teenuskeskus riigi ja omavalitsusega suhtlemiseks, nõustamisteenuste saamiseks ning kontaktvõrgustiku loomiseks. Asub Ülemiste ärilinnakus.
  • workinestonia.com portaal, mis annab välisspetsialistidele põhjaliku ülevaate Eestisse tööle asumise kohta ning tööandjale infot ja abimaterjale välisvärbamisest nii eesti kui ka inglise keeles (sh videod, ingliskeelsed dokumendipõhjad jne). 
  • Tööandjate ingliskeelsete tööpakkumiste levitamine workinestonia.com portaalis ja sotsiaalmeedia kanalites ning uudiskirjas. 2020. aastal kandideeriti läbi meie veebilehe töökohtadele enam kui 25 000 korral.
  • Eestisse elama asumist tutvustavad abimaterjalid: ümberasumise käsiraamat „Relocation Guide“, Eestis töötamist tutvustavad videod siin elavate välismaalastega ja tööandjatega jpm.
  • Samm-sammuline välisvärbamise juhend tööandjale, valminud koostöös Balti Uuringute Instituudiga.
  • Värbamiskampaaniad valitud sihtturgudel koostöös tööandjatega, näiteks Career Hunt Tallinn.
  • Work in Estonia ühisstendide korraldamine IKT-konverentsidel koostöös tööandjatega.
  • Välisspetsialistide kaaslaste karjäärinõustamine koostöös Töötukassaga.

Work in Estonia programmi rahastatakse IKT arenguprogrammist ja EASile eraldatud riigieelarvelistest vahenditest.

Anneli Aab
Work in Estonia juht
anneli.aab@eas.ee
+3725102607

X