workinestonia.com

Avatud Sihtgrupp: Eestis tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad värvata kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialiste.

Work in Estonia programm tõstab Eesti kui töötamise sihtriigi tuntust ja panustab sellega tööjõupuuduse vähendamisse Eestis. Programm on osa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel kokku pandud välisspetsialistide Eestisse kaasamise tegevuskavast aastateks 2017-2019.
Euroopa Regionaalarengu Fond

EesmärkVeebilehelt www.workinestonia.com leiab Eestis töötamisest huvitatud välisspetsialist infot Eestis töö leidmisest. Eestis tegutsev ettevõtja saab veebist infot, kuidas välisriigi spetsialiste tööle võtta.

Ettevõtja saab veebis ja sotsiaalmeediakanalites (Twitter, Facebook, LinkedIn) avaldada välisspetsialistile sobivaid töökuulutusi.

Programmi käigus viiakse sihtriikides ellu Eestis töötamise võimalusi tutvustavaid kampaaniaid, kuhu kaasatakse välisspetsialistidele tööd pakkuvaid ettevõtteid.

Work in Estonia raames on loodud mitmeid Eestit tutvustavaid materjale, mida ettevõtted saavad värbamisprotsessis tasuta kasutada:


Osalemine

Work in Estonia veebis on töökuulutuste avaldamine ettevõtetele tasuta. Töökuulutuste avaldamiseks ja lisainfo saamiseks palume meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@workinestonia.com.

Leonardo Ortega
leonardo.ortega@eas.ee
627 9424

X