investinestonia.com

Avatud Sihtgrupp: Eestisse investeerida soovivad või juba Eestisse investeerinud välisinvestorid.

Portaalist investinestonia.com leiate informatsiooni, mis on vajalik Eestisse investeerimiseks ja Eestis ettevõtlusega tegelemiseks. Ingliskeelne portaal on suunatud uutele ning olemasolevatele välisinvestoritele. Lisaks praktilistele nõuannetele sisaldab veebileht värskeid uudiseid Eesti majanduskeskkonna teemadel ning informaterjale Eestisse investeerimise kohta. Portaal on Välisinvesteeringute Keskuse (ingl.k. Estonian Investment Agency) üheks olulisemaks infokanaliks Eestis töötamist käsitleva portaali workinestonia.com kõval.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Portaal investinestonia.com lubab külastajail leida praktilist ingliskeelset infot Eestis ettevõtlusega tegelemise kohta, valdkonna või majandussektorite põhiseid andmeid ja tutvuda Eesti ärivõimalustega. Ühtlasi sisaldab portaal EASi välisesindajate, sektoripõhiste nõustajate ja regionaalsete investorkonsultantide kontakte.


Osalemine

Investinestonia.com pakub informatsiooni Eestisse investeerimisest ning Eesti ärikeskkonnast, aga ka elektroonilisi publikatsioone ning oluliste vastaspoolte kontakte.

X