visitestonia.com

Avatud Sihtgrupp: ettevõtjad ja teised turismiobjektide haldajad, kelle teenused on suunatud sise- või välisturule.

EAS-i turismiarenduskeskus pakub turismiettevõtjatele tasuta võimalust turundada oma teenuseid riiklikus turismiinfoportaalis visitestonia.com/puhkaeestis.ee.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Ettevõtjal on võimalik luua mugavalt oma kasutajakonto, sisestada eesti keeles oma teenust tutvustav reklaamtekst ja põhiline kliendiinfo, lisada kvaliteetsed pildid ja videod. Kui pakkumine sobib välisturule, tõlgib turismiarenduskeskus teenuseinfo kuni kuude võõrkeelde (inglise, soome, vene, läti, rootsi, saksa) ning kuvab seda turismiinfo keskkonnas visitestonia.com. Turismiarenduskeskus on loonud infosüsteemi ka ülevaatliku statistikalahenduse, mis näitab ettevõtjale, kui suurt huvi tuntakse tema pakkumise vastu teiste pakkumistega võrreldes. Tegevusi kaasrahastatakse turisminõudluse suurendamise meetme kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Tingimused

Täpsem info kasutustingimustest on leitav riiklikus turismiveebis.


Osalemine

Turismiettevõtete andmete avaldamiseks puhkaeestis.ee ja visitestonia.com keskkonnas palume ettevõtte esindajal end turismiinfosüsteemi kasutajaks registreerida. Andmebaasiga liitumisel ja kõigis kasutajakonto haldamise küsimustes abistab ettevõtjaid piirkonna turismiinfokeskuse töötaja.

Kasutajaks registreerimiseks palume saata vastav soov ettevõtte asukoha maakonna turismiinfokeskusele või e-posti aadressile abi@puhkaeestis.ee.

X