Välismessitoetus

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes tegutsevad tööstuse või nutika spetsialiseerumise kasvualade valdkonnas

Toetusega pakume Eesti ettevõtjatele tuge valdkondlikel messidel osalemiseks, et seeläbi tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, laiendada kontaktvõrgustikku ja suurendada ekspordivõimekust.

Maksimaalne toetus 50 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

3 miljonit eurot

Eesmärk


Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida välismessil eksponendina osalemise kulusid:

 • messile registreerimine;
 • messistendi pinna üür ja kindlustus;
 • messile akrediteerimine ja messipääsmed;
 • messi kataloogi ja andmebaasi kandmine;
 • messi haldusteenused;
 • messistendi koristamine ja valve;
 • elekter ja internet;
 • ekspositsiooni, messistendi ja tootenäidiste transport ning transpordiga seotud kindlustus- ja tollikulu.

Toetust ei saa kasutada järgmisteks kuludeks:

 • messiboksi kujundamine
 • reklaammaterjalide valmistamine
 • inimeste lähetusega seotud kulud (lennu- ja laevapiletid, majutus, päevarahad)

Taotlemine

Meetme eelarve täitumise tõttu on taotluste vastuvõtmine peatatud.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahe-ja lõpparuandeid. Lisaks on EASil õigus küsida 12 kuud pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemist projektijärgse aruande esitamist.

Projekti vahearuande saab esitada ainult juhul, kui projekti raames osaletakse rohkem kui ühel messil. Vahearuanne esitatakse messi toimumise järgselt.

Vahearuande ja lõpparuande näidisvorm (aruanded esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu).

 

X