Välisettevõtete ostusoovide teenindamine

Avatud Sihtgrupp: välisettevõtted, kes on huvitatud Eesti ettevõtete poolt pakutavatest toodetest, teenustest ja lahendustest või allhangete tegemisest.

Eesti kuvand kvaliteetsete toodete ning lahenduste tootjariigina on välisturgudel aasta-aastalt aina enam kinnistunud. Seetõttu otsivad välisriikide ettevõtted üha aktiivsemalt Eestist koostööpartnereid erinevate toodete, teenuste ja IT-lahenduste hankimiseks.

Samuti tuntakse suurt huvi meie ettevõtete vastu, kes oleksid huvitatud koostööprojektidest allhanke valdkonnas. Sageli ei suuda aga välisettevõtted sobivaid ettevõtteid erinevatel põhjustel (keelebarjäär, info- ja ajapuudus jne) Eestist üles leida. Välisettevõte probleemi lahendab EAS, pakkudes neile ostusoovide vahendamise ehk sourcing-teenust.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


EAS-i sourcing-teenuse sisuks on välisettevõtete informatsiooniga varustamine nende potentsiaalsetest koostööpartneritest Eestis. Välisettevõtete visiitide puhul võtame meelsasti enda kanda ka ärikohtumiste korraldamise.

EAS-i sourcing-teenusest on teadlikud ning seda kasutavad aktiivselt ka meie ekspordinõunikud ja Eesti Vabariigi Suursaatkondade ametnikud.

EAS-ilt potentsiaalsete koostööpartnerite nimekirja saanud välisettevõtted võtavad neile huvipakkuvate Eesti eksportööridega ühendust otse või EAS-i vahendusel.

Tingimused

  • sourcing-teenus on ettevõtetele tasuta
  • ettevõttel on informatiivne ja soovitavalt ka ingliskeelse tõlkega veebileht

 


Osalemine

EAS-i sourcing-teenusest huvitatud välisettevõttel palume täita päringuvormi või kirjutada e-posti aadressile trade@eas.ee.

trade@eas.ee

X