Uue toote turule toomise meistriklass

Avatud Sihtgrupp: vähemalt 3 aastat tegutsenud, ekspordikogemusega ambitsioonikad kasvupotentsiaaliga ettevõtted, kellel on olemas omatoote prototüüp, mille turule toomise plaaniga meistriklassi raames hakatakse tegelema. Varasem toote turule toomise kogemus ei ole oluline.

 

 

Meistriklass koosneb ettevõtte ja valdkondlike ekspertide koostööst, neljast töötoast (sh praktikute kogemuslood) ning ettevõtte individuaalsest tööst. Ootame osalema nii ettevõtteid, kes toovad uue toote turule kui ka ettevõtteid, kes viivad olemasoleva toote uuele turule.

Uue toote turule toomise meistriklass on praktiline intensiivkursus, mille tulemusena valmib koostöös valdkondlike ekspertidega detailne uue toote turule toomise plaan. Kaasatud on hulk oma ala eksperte, kellega koostöös saate oma ettevõtte väljakutseid ja plaane läbi töötada.  Tutvu ekspertidega. Toimub kaheksa 1,5-tunnist 1:1-le sisukat kohtumist, kus keskmeks on teie ettevõte, toode ja toote turuletoomine.

Ekspertidega kohtumisi seovad 4 interaktiivset töötuba, mille viivad läbi kogenud praktikutest koolitajad Jakob Saks, Kaarel Mikkin ja Roman Zahharov. Töötoad on üles ehitatud põhimõttel “mõõdukalt teooriat ja rohkem praktikat”. Töö toimub gruppides - osalema ootame 2-3 meeskonnaliiget, kes toovad uue toote turule toomise kompetentsi teie ettevõttesse. Igas töötoas jagab oma kogemuslugu toote turule toomisest ka inspireeriv ettevõte. 

Meistriklass aitab teie ettevõttel vähendada toote turule toomisega kaasnevaid riske ning tõsta oma ettevõtte uute toodete turule toomise võimekust. Tegu on kiirkursusega, mis hõlmab ka iseseisvaid töid ning erinevate meeskonnaliikmete kaasamist toote turule toomise plaani läbimõtlemiseks.

Meistriklass on suurepärane võimalus nii headel tingimustel kaasata ekspertide abi oma toote lansseerimise plaanide läbimõtlemisse!

Meistriklassi läbinud ettevõte mõistab uue toote turule toomise protsessi ja erinevaid nüansse:

 • kuidas uue toote turule toomist planeerida ja juhtida?

 • kes peaksid kuuluma toote turule toomise meeskonda?

 • kuidas uut toodet positsioneerida ja hinnastada?

 • milline peaks olema uue toote kommunikatsiooni-, turundus- ja müügistrateegia ehk toote väärtuspakkumine, turundus- ja müügikanalite valik?

 • mida peab muutma tarneahelas ja tootmisprotsessides tulenevalt uue toote eripäradest?

 • kuidas eelarvestada toote turule toomist ja hinnata uue toote tasuvust?

 • kuidas koguda klientide tagasisidet peale toote lansseerimist? Mida sellega peale hakata?

 • kuidas mõõta uue toote edukust?


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Uue toote turule toomise meistriklassi elluviimisel on
BDA Consulting OÜ: toode.turule@bda.ee

REGISTREERI Uue toote turule toomise meistriklassi talv 2020 või kevad 2020 gruppi.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Meistriklassist

 • Kestus: 2,5 kuud
 • Ühes grupis osaleb 20 ettevõtet
 • Ühest ettevõtet saab osa võtta 2-3 inimest, sh ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik.

Meistriklass koosneb järgmistest etappidest:

 • 4 praktilist töötuba Tallinnas (sh praktikute kogemuslood):
  • Toote turule toomise plaan ja meeskond, toote positsioneerimine ja hinnastamine
  • Uue toote kommunikatsioon, turundus- ja müügistrateegia
  • Tarneahel ja äriprotsessid
  • Turu tagasiside ja tulemuste jälgimine
 • Kohtumised valdkondlike ekspertidega:
  • Töötubade vahel toimuvad kohtumised valdkondlike ekspertidega töötubade teemadel, et arutada juba täpsemalt oma ettevõtte küsimusi, väljakutseid ja plaane. Iga osalev ettevõte saab valdkondlike ekspertidega kohtuda 12h (3h peale igat töötuba).
 • Kodutööd:
  • Osalejad tegelevad töötubade vahepealsel ajal praktiliste iseseisvate töödega, mis on vajalikud uue toote turule toomise plaani koostamiseks.

Meistriklassi ajakava

Sügis 2019 (kandideerimine suletud):

 • 18.09.2019 – Toote turule toomise plaan ja meeskond, toote positsioneerimine ja hinnastamine. Koolitajad Jakob Saks, Kaarel Mikkin, Roman Zahharov
 • 09.10.2019 – Uue toote kommunikatsioon, turundus- ja müügistrateegia. Koolitaja Jakob Saks
 • 30.10.2019 – Tarneahel ja äriprotsessid. Koolitaja Roman Zahharov
 • 13.11.2019 – Turu tagasiside, tulemuste jälgimine. Koolitaja Kaarel Mikkin

Programm eeldab osalevate ettevõtete aktiivset panustamist nii koolituspäevadel, nõustamissessioonidel kui ka iseseisvate kodutööde tegemisel. Näiteks esimene kodutöö tuleb esitada juba enne esimest koolituspäeva!

Tingimused

 • Uue toote turule toomise meistriklassi igas koolitusgrupis osaleb 20 ettevõtet.
 • Registreerumine on suletud.
 • Igast ettevõttest osaleb 2-3 inimest, sh ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll või ta on vastutav toodete turule toomise eest.

Uue toote turule toomine sobib ettevõttele, kes:

 • on soovitatavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat;
 • omab omatoote prototüüpi, mille turule toomise tegevuskava programmi jooksul koostama hakatakse;
 • on ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga;
 • soovitatavalt omab ekspordikogemust.

Osalemine

Registreerumine on avatud jaanuar-märts 2020 ja märts-mai 2020 gruppi.

Teenusesse kandideerimiseks täida avaldus SIIN.

 • Ettevõtte (2-3 osalejat ettevõttest) omaosalus praktilises Uue toote turule toomise meistriklassis on 900€, millele lisandub käibemaks.
  Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 • Programmis osalemiseks ei pea olema varasemat toote turule toomise kogemust!
 • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
 • Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). VTA on ettevõtte kohta 2362,5 eurot.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

X