Uue toote turule toomise meistriklass

Avatud Sihtgrupp: vähemalt 3 aastat tegutsenud, ekspordikogemusega ambitsioonikad kasvupotentsiaaliga ettevõtted, kellel võiks olemas olla omatoote prototüüp või idee, mille turule toomise plaaniga meistriklassi raames hakatakse tegelema. Varasem toote turule toomise kogemus ei ole oluline.

Uue toote turule toomise meistriklass on praktiline kiirkursus, mille tulemusena valmib koostöös koolitajate ja valdkondlike ekspertidega detailne uue toote turule toomise plaan koos eelarve ja tegevuskavaga.

Meistriklass aitab teie ettevõttel vähendada toote turule toomisega kaasnevaid riske ning tõsta oma ettevõtte uute toodete turule toomise võimekust.
Ootame 2,5 kuu pikkusesse programmi 2-3 ettevõtte esindajat, kes toovad uue toote turule toomise kompetentsi teie ettevõttesse.

Meistriklass koosneb neljast töötoast (sh praktikute kogemuslood), ettevõtte ja valdkondlike ekspertide koostööst ning ettevõtte individuaalsest tööst. Programmi viivad läbi kogenud praktikutest koolitajad Jakob Saks, Kaarel Mikkin ja Roman Zahharov. Kaasatud on ka hulk valdkondlike eksperte, kellega koostöös saate oma ettevõtte väljakutseid ja plaane läbi töötada. Igas töötoas jagab oma kogemuslugu toote turule toomisest ka inspireeriv ettevõte. Tutvu ekspertidega.

Meistriklassi läbinud ettevõte mõistab uue toote turule toomise protsessi ja erinevaid nüansse:

 • kuidas uue toote turule toomist planeerida ja juhtida?

 • kes peaksid kuuluma toote turule toomise meeskonda?

 • kuidas uut toodet positsioneerida ja hinnastada?

 • milline peaks olema uue toote kommunikatsiooni-, turundus- ja müügistrateegia ehk toote väärtuspakkumine, turundus- ja müügikanalite valik?

 • mida peab muutma tarneahealas ja tootmisprotsessides tulenevalt uue toote eripäradest?

 • kuidas eelarvestada toote turule toomist ja hinnata uue toote tasuvust?

 • kuidas koguda klientide tagasisidet peale toote lansseerimist? Mida sellega peale hakata?

 • kuidas mõõta uue toote edukust?


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Toore turule toomise meistriklassi ellu viimisel on
BDA Consulting OÜ: toode.turule@bda.ee

Meistriklassi kandideerimiseks
REGISTREERU SIIN


Kandideerimise tähtaeg: 5. märts 2019
Kandideerimiseks on avatud kaks gruppi: • I grupp toimub märts-mai 2019

 • II grupp toimub sügis 2019

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedMeistriklassist

 • Kestus: 2,5 kuud.
 • Meistriklassis osalemiseks on valida grupp 1 (kevad 2019) või grupp 2 (sügis 2019)
 • Ühes grupis osaleb 20 ettevõtet
 • Ühest ettevõtet saab osa võtta 2-3 inimest, sh ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik.

Meistriklass koosneb järgmistest etappidest:

 • 4 praktilist töötuba Tallinnas:
  • Toote turule toomise plaan ja meeskond, toote positsioneerimine ja hinnastamine
  • Uue toote kommunikatsioon, turundus- ja müügistrateegia
  • Tarneahel ja logistika, tootmise planeerimine
  • Turu tagasiside ja tulemuste jälgimine, detailne toote turule toomise plaan
 • Kohtumised valdkondlike ekspertidega:
  • Töötubade vahel toimuvad kohtumised valdkondlike ekspertidega töötubade teemadel, et arutada juba täpsemalt oma ettevõtte küsimusi, väljakutseid ja plaane. Iga osalev ettevõte saab valdkondlike ekspertidega kohtuda 12h (3h peale igat töötuba).
 • Kodutööd:
  • Osalejad tegelevad töötubade vahepealsel ajal praktiliste iseseisvate töödega, mis on vajalikud uue toote turule toomise plaani koostamiseks.

Meistriklassi ajakava

I grupp:

 • 20.03.2019 – Toote turule toomise plaan ja meeskond, toote positsioneerimine ja hinnastamine. Koolitajad Jakob Saks, Kaarel Mikkin, Roman Zahharov
 • 03.04.2019 – Uue toote kommunikatsioon, turundus- ja müügistrateegia. Koolitaja Jakob Saks
 • 17.04.2019 – Tarneahel ja logistika, tootmise planeerimine. Koolitaja Roman Zahharov
 • 08.05.2019 – Turu tagasiside, tulemuste jälgimine, detailne toote turule toomise plaan. Koolitaja Kaarel Mikkin

II grupp:

 • Ajakava selgub kevadel 2019

Programm eeldab osalevate ettevõtete aktiivset panustamist nii koolituspäevadel, nõustamissessioonidel kui ka iseseisvate kodutööde tegemisel. Näiteks esimene kodutöö tuleb esitada juba enne esimest koolituspäeva!

Tingimused

 • Uue toote turule toomise meistriklassi igas koolitusgrupis osaleb 20 ettevõtet.
 • Registreerumiseks on avatud 2 gruppi: 2019 kevad (märts-mai) ja 2019 sügis (ajakava täpsustub kevadel)
 • Igast ettevõttest osaleb 2-3 inimest, sh ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll või ta on vastutav toodete turule toomise eest.

Uue toote turule toomine sobib ettevõttele, kes:

 • on soovitatavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat;
 • omab soovitatavalt omatoote prototüüpi, mille turule toomise tegevuskava programmi jooksul koostama hakatakse;
 • on ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga;
 • soovitatavalt omab ekspordikogemust.

Osalemine

Meistriklassi kandideerimiseks
REGISTREERU SIIN

Kandideerimise tähtaeg: 5. märts 2019
Kandideerimiseks on avatud kaks gruppi:

 • I grupp toimub märts-mai 2019
 • II grupp toimub sügis 2019 
 • Programmis osalemiseks ei pea olema varasemat toote turule toomise kogemust!
 • Ettevõtte (2-3 osalejat ettevõttest) omaosalus praktilises Uue toote turule toomise meistriklassis on 900€, millele lisandub käibemaks.
  Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
 • Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). VTA on ettevõtte kohta 2362,5 eurot.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

X