Uue toote turule toomise meistriklass

Avatud Sihtgrupp: Ambitsioonikad kasvupotentsiaaliga ettevõtted, kellel on olemas omatoote prototüüp, mille turule toomise plaaniga meistriklassi raames hakatakse tegelema. Varasem toote turule toomise kogemus ei ole oluline.

PAKKUMINE: Registreerimine on avatud Uue toote turule toomise meistriklassi jaan-märts 2020 või märts-mai 2020 gruppi. Esita avaldus kohe, sest kuni 15.11.19 kehtib varajase registreerija soodushind 789 eurot.


Meistriklass aitab teie ettevõttel ekspertide abiga vähendada toote turule toomisega kaasnevaid riske ning tõsta oma ettevõtte uute toodete / teenuste turule toomise võimekust. Uue toote turule toomise meistriklass on praktiline intensiivkursus 2-3 meeskonnaliikmele, mis koosneb:

 • ettevõtte ja valdkondlike ekspertide koostööst  (12h)

 • neljast töötoast  (sh praktikute kogemuslood),

 • ettevõtte individuaalsest tööst  ja uue toote turule toomise plaanist.


Ootame osalema nii ettevõtteid, kes toovad uue toote/ teenuse turule kui ka ettevõtteid, kes viivad olemasoleva toote / teenuse uuele turule.

„UTMK on meile andnud käesoleva hektilise tootmise ja tootearenduse protsessi juures võimaluse võtta hetkeks aeg maha ning kriitiliselt üle vaadata oma senised tegevused ja prioriteedid. Välisekspertide värske pilk on andnud meile väga palju konstruktiivset tagasisidet ning võimaldanud näha probleeme, aga ka võimalusi, mis omakeskis pinnale ei kerkinud.“ – Joosep Raudsepp, Punch Drinks  (UTMK osaleja 2019 kevad)

Meistriklass on suurepärane võimalus nii headel tingimustel kaasata ekspertide abi oma toote lansseerimise plaanide läbimõtlemisse!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Uue toote turule toomise meistriklassi elluviimisel on
BDA Consulting OÜ: toode.turule@bda.ee
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Ekspertkohtumised toote / teenuse turule toomiseks:

Meistriklassi on kaasatud hulk oma ala eksperte, kellega koostöös saate oma ettevõtte väljakutseid ja plaane läbi töötada. Toimub kaheksa 1,5-tunnist 1:1-le sisukat kohtumist (kokku 12h), kus keskmeks on teie ettevõte, toode ja toote turuletoomine. Kohtumise teemasid ja eksperte saate ise valida vastavalt hetkevajadusele.

Meistriklassis saad küsida nõu nimekatelt ekspertidelt, kes on olnud seotud edukate ettevõtetega nagu Cleveron, Velvet, Rabaconda, Brand Manual, Roofit.Solar, Click & Grow, Incap Electronics, IGLU, Estanc, Favor, Defendec.

Tutvu ekspertide valdkondadega:

 • Argo Sildvee – rahvusvaheline müük; kuidas siseneda välisturgudele, turuvalik ja vajalikud tööriistad; ekspordi planeerimine ja elluviimine; läbirääkimised; müügianalüüs.
 • Jakob Saks – ekspordi käivitamine ja arendamine; btb müügivõrgu loomine välisturgudel ja tulemustele juhtimine; btc müügikanali loomine, arendamine; müügiprotsesside käivitamine ekspordisuunal; “madal rippuvad õunad”; rahvusvahelised läbirääkimised.
 • Kaarel Mikkin – brändistrateegia, bränding, uue kaubamärgi loomine; tooteportfell, brändiarhitektuur; teenusedisain, kliendi teekond ja elutsükkel toote- ja teenusearenduses; sisekommunikatsioon, tööandja bränd, töötaja elutsükkel; ringdisain, ökoinnovatsioon ettevõttes ja tootmises.
 • Kari Maripuu – strateegiline juhtimine ja ettevõtte äristrateegia väljatöötamine; personaalmüük ja partnersuhete loomine eksporditurgudel; infotehnoloogiline innovatsioon ja äriprotsesside optimeerimine; innovatsiooni juhtimine ja kõrgelt kvalifitseeritud meeskonna motiveerimine.
 • Marek Kram – online müük: suured platvormid, isetegemine; hinnastamine; strateegiad uute toodete ja teenuste müügiks; müügi-ja ostuläbirääkimised BIG box retaileritega; konkurentsieelise valimine, adopteerumine, otsustusahel või ahelad.
 • Margus Jakobson – tarneahel; efektiivsus; raiskamiste kõrvaldamine; süsteemne juhtimine; kvaliteet.
 • Ott Pabut – tootearendusprotsessi korraldamine; riistvara arendus; projektijuhtimine; ettevõtte sisene koostöö; design for manufacturing; tarneahel; 4P mudel.
 • Priit Kallas – miks?; bränd; strateegiline ja taktikaline turundus; eksport; tootmine.
 • Roman Zahharov – äriarendamine omaniku seisukohast; projektijuhtmine;  müügitoru protsessi määramine ning digitaliseerimine; põhiprotsessis kliendile väärtust lisavate sammude leidmine; kasvavas tiimis rollide ja vastutusalade selgeks tegemine.
 • Tarmo Härmaorg – äriarendus ja eksport; interdistsiplinaarsete meeskondade juhtimine; kasutajakeskne disain; tehnoloogiatoodete arendus; DFMA ja optimeerimine seeriatootmises; tarneahelad ja tootmisprotsessid.
 • Tauri Tuubel – äriarendus; eksport; tootearendus; tiimi loomine; müük; raha kaasamine; riist- ja tarkvara arendus, kasutajaliidesed.

TUTVU EKSPERTIDEGA LÄHEMALT SIIN.

4 praktilist töötuba:

Ekspertidega kohtumisi seovad 4 hands-on töötuba, mille viivad läbi kogenud praktikutest koolitajad Jakob Saks, Kaarel Mikkin ja Roman Zahharov. Töötoad on üles ehitatud põhimõttel “mõõdukalt teooriat ja rohkem praktikat”. Töö toimub laudkondades – osalema ootame 2-3 meeskonnaliiget, kes toovad uue toote turule toomise kompetentsi teie ettevõttesse.

Igas töötoas jagab kogemuslugu ettevõtja / praktik, näiteks Priit Kallas (IGLU), Karl Saluveer (Groveneer), Rasmus Rask (La Muu), Andri Jagomägi (Roofit.Solar) jpt. Täpsed praktikud selguvad programmi alguseks, kui on teada osalejate profiilid.

Töötubade teemad:

 • Toote turule toomise projektiplaan, toote positsioneerimine ja hinnastamine (Roman Zahharov, Kaarel Mikkin)
 • Uue toote kommunikatsioon, turundus- ja müügistrateegia (Jakob Saks)
 • Tarneahel ja äriprotsessid (Roman Zahharov)
 • Turu tagasiside kogumine ning kasutamine, tulemuste mõõtmine (Kaarel Mikkin)

Kõik töötoad toimuvad Ülemiste City Öpiku konverentsikeskuses. Osalustasu sisse kuuluvad kohvipausid ning lõuna.

Iseseisvad tööd ja toote turule toomise plaan:

Osalejad tegelevad töötubade vahepealsel ajal praktiliste iseseisvate töödega, mis on vajalikud uue toote turule toomise plaani koostamiseks. Toote turule toomise plaan on elektrooniline tööriistade komplekt. Iseseisvad tööd ja plaan võivad olla aluseks ka ekspertkohtumiste teemade püstitamisel.

Iga töötoa alguses presenteerivad erinevad osalejad oma kodutööde tulemust – nii õpime ka teistelt.

Meistriklassi ajakava:

Jaan-märts 2020:

 • 15.01.2020 – Toote turule toomise plaan ja meeskond, toote positsioneerimine ja hinnastamine. Koolitajad Kaarel Mikkin, Roman Zahharov
 • 29.01.2020 – Uue toote kommunikatsioon, turundus- ja müügistrateegia. Koolitaja Jakob Saks
 • 19.02.2020 – Tarneahel ja äriprotsessid. Koolitaja Roman Zahharov
 • 11.03.2020 – Turu tagasiside, tulemuste jälgimine. Koolitaja Kaarel Mikkin

Märts-mai 2020:

 • 25.03.2020 – Toote turule toomise plaan ja meeskond, toote positsioneerimine ja hinnastamine. Koolitajad Kaarel Mikkin, Roman Zahharov
 • 15.04.2020 – Uue toote kommunikatsioon, turundus- ja müügistrateegia. Koolitaja Jakob Saks
 • 06.05.2020 – Tarneahel ja äriprotsessid. Koolitaja Roman Zahharov
 • 27.05.2020 – Turu tagasiside, tulemuste jälgimine. Koolitaja Kaarel Mikkin

Sügis 2019 (kandideerimine suletud):

 • 18.09.2019 – Toote turule toomise plaan ja meeskond, toote positsioneerimine ja hinnastamine. Koolitajad Jakob Saks, Kaarel Mikkin, Roman Zahharov
 • 09.10.2019 – Uue toote kommunikatsioon, turundus- ja müügistrateegia. Koolitaja Jakob Saks
 • 30.10.2019 – Tarneahel ja äriprotsessid. Koolitaja Roman Zahharov
 • 13.11.2019 – Turu tagasiside, tulemuste jälgimine. Koolitaja Kaarel Mikkin

Programm eeldab osalevate ettevõtete aktiivset panustamist nii koolituspäevadel, nõustamissessioonidel kui ka iseseisvate kodutööde tegemisel. Näiteks esimene kodutöö tuleb esitada juba enne esimest koolituspäeva!

Tingimused

 • Igast ettevõttest osaleb 2-3 inimest, sh ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll või ta on vastutav toodete turule toomise eest.
 • Uue toote turule toomise meistriklassi igas koolitusgrupis osaleb 20 ettevõtet.
 • Programmis osalemiseks ei pea olema varasemat toote turule toomise kogemust!

Uue toote turule toomine sobib ettevõttele, kes:

 • omab omatoote prototüüpi, mille turule toomise tegevuskava programmi jooksul koostama hakatakse;
 • on soovitatavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat;
 • on ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga;
 • soovitatavalt omab ekspordikogemust.

Varasemalt on kõrge tagasisidega programmist osa võtnud ligi 40 ettevõtet, näiteks Positium, Punch Drinks, Solis BioDyne, EnLife, Artify, Creditinfo Eesti, Ellington Printing, Logistika pluss, Mattias Cafe, Nurme Looduskosmeetika jpt


Osalemine

PAKKUMINE: Registreerimine on avatud Uue toote turule toomise meistriklassi jaan-märts 2020 või märts-mai 2020 gruppi. Esita avaldus kohe, sest kuni 15.11.19 kehtib varajase registreerija soodushind 789 eurot.

Soodushind kehtib nii jaanuaris kui ka märtsis algavasse gruppi registreerudes. Osalustasule lisandub käibemaks.

 • Ettevõtte (2-3 osalejat ettevõttest) omaosalus praktilises Uue toote turule toomise meistriklassis on 900€, millele lisandub käibemaks.
  Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
 • Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). VTA on ettevõtte kohta 2362,5 eurot.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Küsi lisa meie partnerilt BDA Consulting OÜ-lt, kes viib läbi Uue toote turule toomise meistriklassi: toode.turule@bda.ee

X