Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel

Avatud Sihtgrupp: eksportivad ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtted, ettevõtluse edendamisega tegelevad organisatsioonid ning ettevõtetega koostööd tegevad teadus- ja arendusasutused.

Viirusepuhangu tõttu on mitmed messid on ära jäänud, lükatud edasi või muutunud digitaalseks, sellega seoses palume jälgida messikalendrit (nähtav ka siinse veebilehel allosas).

Riiklike ühisstendide korraldamisega aitab EAS Eesti ettevõtetel välisturgudel edu saavutada. Ühisstendid loovad meie ettevõtetele head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturundamiseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele.Ühisstendi eesmärkidest lähtuvalt peetakse komplekteerimisel silmas seda, et messistendil oleksid väljas tugeva ekspordipotentsiaaliga ettevõtjad, tootevalik oleks mitmekesine ja innovaatiline ning juba kogenud ettevõtjate kõrval oleks võimalus osaleda ka alustavatel eksportööridel.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

  • ettevõtte varasem ekspordikogemus ning võimekus kasvatada sihtturul eksporditulu vähemalt 100 000 euro võrra aastas
  • võimekus pakkuda keerukama teostusega või lõpptarbijaile suunatud tooteid
  • lisandväärtus ettevõtte töötaja kohta on võrdne vähemalt Eesti keskmisega
  • ettevõte tegevusala ei ole programmi mõistes seotud välistatud valdkonnaga

Ühisstendi osalustasu on 2000 eurot (käibemaksu ei lisandu). Osalustasudest katab EAS kulud, mis on seotud messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega. Samuti rahastatakse sellest summast eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmist ja materjalide transporti. Ettevõtjate kanda jäävad osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

Messidel osalemist kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.


Osalemine

Ühisstendile kandideerimine on vooruline.

Kätrin Aas
teenusejuht: ühisstendid
katrin.aas@eas.ee
+372 627 9759


Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast

X