Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel

Avatud Sihtgrupp: eksportivad ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtted, ettevõtluse edendamisega tegelevad organisatsioonid ning ettevõtetega koostööd tegevad teadus- ja arendusasutused.

Riiklike ühisstendide korraldamisega aitab EAS Eesti ettevõtetel välisturgudel edu saavutada. Ühisstendid loovad meie ettevõtetele head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturundamiseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tulemused

Aastal 2016 on korraldatavaid ühisstende 14 ning väljapanekutel osaleb 91 ettevõtet.

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

  • ettevõtte varasem ekspordikogemus ning võimekus kasvatada sihtturul eksporditulu vähemalt 100 000 euro võrra aastas
  • võimekus pakkuda keerukama teostusega või lõpptarbijaile suunatud tooteid
  • lisandväärtus ettevõtte töötaja kohta on võrdne vähemalt Eesti keskmisega
  • ettevõte tegevusala ei ole programmi mõistes seotud välistatud valdkonnaga

Ühisstendi osalustasu on 2000 eurot (käibemaksu ei lisandu). Osalustasudest katab EAS kulud, mis on seotud messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega. Samuti rahastatakse sellest summast eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmist ja materjalide transporti. Ettevõtjate kanda jäävad osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

Messidel osalemist kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.


Kontakt


Info- ja tugikeskus, info@eas.ee, 6279 700

 

Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast

X