fbpx

Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel

Avatud Sihtgrupp: eksportivad ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtted, ettevõtluse edendamisega tegelevad organisatsioonid ning ettevõtetega koostööd tegevad teadus- ja arendusasutused.

EASi jaoks on oluline aidata Eesti ettevõtetel välisturgudel edu saavutada ning riikliku ühisstendi korraldamisega rahvusvahelistel ärimessidel soovib EAS seda eesmärki täita. Riiklikud ühisstendid loovad ettevõtetele väga head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tulemused

Aastal 2016 on korraldatavaid ühisstende 14 ning väljapanekutel osaleb 91 ettevõtet.

Eesmärk


Tingimused

  • ettevõtte varasem ekspordikogemus ning võimekus kasvatada sihtturul eksporditulu vähemalt 100 000 euro võrra aastas
  • võimekus pakkuda keerukama teostusega või lõpptarbijaile suunatud tooteid
  • lisandväärtus ettevõtte töötaja kohta on võrdne vähemalt Eesti keskmisega
  • ettevõte tegevusala ei ole programmi mõistes seotud välistatud valdkonnaga

EAS küsib ühisstendi eksponentidelt osalustasu 2000 eurot (käibemaksu ei lisandu). Osalustasudest katab EAS kulusid, mis on seotud messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega, samuti rahastatakse sellest summast eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmist ja materjalide transporti. Lisaks jäävad ettevõtja kanda osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.


Kontakt


Info- ja tugikeskus, info@eas.ee, 6279 700

 

Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast

X