Turundusmaterjalid Saksa turu jaoks

Sihtgrupp: Saksamaale eksportivad Eesti ettevõtted

Turundusel on tänapäeva maailmas tähtis roll. Professionaalsed ja turule sobivad turundusmaterjalid tekitavad potentsiaalses kliendis huvi, tõstavad ettevõtte usaldusväärsust  ning on osa ettevõtte visuaalsest identiteedist.  Pakume Saksamaale eksportivatele ettevõtetele võimalust testida oma turundusmaterjalide  Saksa turule sobivust töötoas, mida viib läbi sakslasest turundusekspert. Ühise töötoa kestvus on üks päev, millele lisandub kokkulepitud ajal individuaalne nõustamine (2 ak tundi).

Töötuba viib läbi hr. Klaus Pfitzner Saksamaalt firmast Produkt-Haus, mis tegeleb firmade nõustamisega, kel on soov alustada eksporti või laiendada oma praegust eksportivat ettevõtet, leida uusi koostööpartnereid, kliente või müügikanaleid Saksa turul. Neil on rohkem kui kümme aastat kogemusi ekspordiväljadel töötades ning nad on keskendunud pikaajalistele koostööprojektidele.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesmärk

Tulemused


SISU

Töötoas käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Saksa turule suunatud sõnumite eripärad ja erinevused võrreldes Eesti turuga
  • Turundustegevuste analüüs võrdluses Saksa turul tegutsevate konkurentidega (vastavalt osalevate ettevõtete sektoritele)
  • Kliendile selge väärtuspakkumise koostamine 
  • Loominguliste kontseptsioonide välja töötamine ja visuaalne keel (pilt ja video Saksa turul)
  • Mida silmas pidada Saksa turunduspartnerite valikul (turundus, reklaam, PR)
  • Sihtgrupid ja kanalid, kuhu ja kellele sõnumid suunata
  • Materjalide kohandamine Saksamaa turule osalevate ettevõtete näidetel

 

Lisaks töötoale saab ettevõte kasutada individuaalset nõustamist (2 ak tundi), kus ekspert analüüsib osalejaga nende olemasolevaid turundusmaterjale ja nende sobivust Saksa turule. Turundusmaterjalidena käsitletakse ettevõtte olemasolevaid kodulehti, tehtud kampaaniaid, materjale ning planeeritud sõnumeid ja valitud kanaleid Saksa turul. Ekspert koostab igale ettevõttele peale nõustamist kokkuvõtliku raporti.

Tingimused

Osalema ootame ettevõtteid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • ettevõte soovib alustada eksporti Saksamaale või juba ekspordib sinna
  • ekspordikäive  viimasel majandusaastal on vähemalt 100 000 eurot

Osalemine

Töötoas saab osaleda max. 8 ettevõtet.  Töötuba toimub 5.11 2019 Tallinnas.

Individuaalsed nõustamised toimuvad 6-7.11 2019 Tallinnas

Osalemistasu on 50 eurot.

Registreerimine on lõppenud.

Uued turundusmaterjalide töötoad avame 2020 aasta esimeses pooles.

Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). VTA ettevõtte ühe osaleja kohta on kuni 900 eurot.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Evely Ventsli
evely.ventsli@eas.ee
+372 5660 9337

X