Turismiteenuste turundus ettevõtjatele välisturgudel

Avatud Sihtgrupp: Välisturgudel turundustegevusi teostavad ettevõtted, erialaliidud ja sihtkohad.

EAS-i turismiarenduskeskus kujundab Eesti kui reisisihi mainet, et suurendada nõudlust Eesti ettevõtete toodete ja teenuste järele. Tegutseme turgudel, millel on suurim potentsiaal tuua turundusinvesteeringutelt tulu:

  • Peamised turud: Soome, Venemaa, Läti, Rootsi, Norra, Saksamaa, Suurbritannia

  • Kaugturud: Hiina, Jaapan, USA

  • Siseturism

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedEestis ja naaberriikides on fookuses lõpptarbijale suunatud turundus. Tutvustame Eesti turismipakkumisi reklaamide, kontaktürituste, ajakirjanike pressireiside, turismimesside ja suhtekorralduse abil. Teistes riikides ja kaugturgudel on turundus suunatud eeskätt reisikorraldajatele ja -büroodele, et laiendada seal Eesti turismiettevõtete tootepakkumist. Oluline on ka äriturismi turundus. Peamised tegevused on infopäevad, kontaktüritused, tootetutvustusreisid ja spetsialistide turismimessid. Plaanime ja viime tegevusi ellu koos turismiettevõtjate ja -organisatsioonidega. Koostöö hõlmab ka ürituste korraldamise, messidel osalemise ja teiste asjakohaste kulude jagamist.

Tegevustes juhindub EASi turismiarenduskeskus Eesti riiklikust turismiarengukavast 2014–2020 ja selle rakendusplaanist 2014–2017. Tegevusi kaasrahastatakse turisminõudluse suurendamise meetme kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.


Osalemine

Ühises turundusplaanis osalemiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil marketing@visitestonia.com.

Ott Sarapuu
627 9361
ott.sarapuu@eas.ee

X