Turismi- ja objektiinfo kogumine ning vahendamine

Avatud Sihtgrupp: regionaalsed ja maakondlikud turismiorganisatsioonid, aga ka KOV-id ja maavalitsused, kes on huvitatud oma piirkonna turismiinfo avaldamisest omavalitsuste veebides.

EASi turismiarenduskeskus pakub Eesti turismiettevõtjatele võimalust turundada oma teenuseid riiklikus turismiinfoportaalis visitestonia.com/puhkaeestis.ee. Sellest võimalusest tekkinud turismiobjektide andmebaasi on teretulnud kasutama kõik avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid. Peamisteks tingimuseks on, et nende andmete kasutamisest ei tohi teenida otsest müügitulu ning oma veebilehtedel tuleb viidata andmete algallikale.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Juba üle poole omavalitsustest Eestis kasutavad oma kodulehe loomiseks ja haldamiseks kohalike omavalitsuste portaali, mille kaudu pakutakse omavalitsuse kodulehti valmis kujul. Muu hulgas sisaldab valmiskujul koduleht viiteid omavalitsuse piirkonnas pakutavate turismiteenuste kohta. See info tuleb läbi veebiliidestuse visitestonia objektiandmebaasist.


Osalemine

Turismiinfo vahendamine avalikule ja kolmandale sektorile on tasuta teenus. Visitestonia andmebaasiga veebiliidestuse saamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil info@visitestonia.com.

Täpsem info visitestonia veebiliidestusega liitumisest riiklikus turismiveebis.

Elen Juurmaa
627 9343
elen.juurma@eas.ee

X