Turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolitusprogramm ja mentorlus

Sihtgrupp: Riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ning vähemalt 24 kuud tegutsenud Eestis registreeritud juriidilised isikud

Uute ärimudelite arendamine on koolitusprogramm aastateks 2017–2021 Eesti turismiettevõtetele teenuste disainimiseks, uuenduslike lahenduste ja uute ärivõimaluste leidmiseks.

Mentorlust saab taotleda KOV või riigi allasutus või vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidiline isik (AS, OÜ, SA, MTÜ). Koolitused on avatud kõigile turismihuvilistele.

Mentorite nimekirjas on praegu 18 kogenud eksperti, kelle hulgas on ka 5 välismentorit. Lisaks ärimudeli ja strateegilise planeerimise teemadele pakuvad mentorid asjatundlikku tuge ka tehnoloogia ja digitaliseerimise, finantsplaneerimis, teenusedisaini ja turunduse vallas.

NB! Mentorid on praegu nõustamisega hõivatud ja teenusele kandideerida ei saa. Anname uuest võimalusest teada siin, turismiprofessionaali uudiskirja vahendusel ning Facebookis. Jälgi infot!

 

 

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Mentorteenuse sisuks on ärimudeli arendus sise- ja välisturu külastaja teenindamisele, mis aitab olemasolevale ressursile leida uut rakendust, hoida kokku kulusid ja seeläbi teenida täiendavat turismitulu ja kasumit. Ärimudel sisaldab vähemalt ühte järgnevast:

a) teenuse arendamist uuele sihtrühmale;
b) personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamist;
c) unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamist ja rakendamist.

Mentorteenuse tulemusena valmib uuendatud ärimudeli plaan või business model canvas (ärimudeli lõuend), mis sisaldab infot väärtuspakkumise, kliendisegmentide, võtmepartnerite, -tegevuste ja -ressursside, kliendisuhtluse, turundus- ja müügikanalite, kululiikide ja tuluallikate kohta.

Oma teenuste läbimõtlemine mentoriga koos võib inspireerida taotlema ka turismi ärimudelite rakendamise toetust, mille järgmine voor avatakse taas 7. jaanuaril 2021. Mentorteenuse kasutamine ei anna toetuse taotlemisel siiski eelisõigust ning projekte hinnatakse ühetaoliselt, sõltumata sellest, kas projekti on nõustanud mentor või mitte.

Osalemine

Täpsem info ärimudeli mentorluses osalemise ja mentorite kohta asub turismiprofessionaali veebis.

Infot tulevaste koolituste kohta avaldame jooksvalt puhkaeestis.ee turismiprofessionaali lehel seminaride ja koolituste rubriigis.

Anneli Haabu
Koolituste projektijuht
EASi turismiarenduskeskus
Tel 527 0660
anneli.haabu@eas.ee

X