Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenus

Avatud Sihtgrupp: Vähemalt 24 kuud tegutsenud Eestis registreeritud juriidilised isikud

Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenus  on mõeldud Eesti turismiettevõtetele teenuste disainimiseks, uuenduslike lahenduste ja uute ärivõimaluste leidmiseks.

Osalema on oodatud vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilised isikud (AS, OÜ, SA, MTÜ), kelle arendatava ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine.

Mentorite nimekirjas on 24 kogenud eksperti, kelle hulgas ka 7 välismentorit. Meeskonnas on esindatud järgmised kogemused: strateegiline juhtimine, finantsjuhtimine ja prognoosimine, turismi tootearendus ja teenusedisain, digitaliseerimine, kestlik turism ja keskkonnajuhtimine, turvalisus ja riskijuhtimine, turundus ja müük.

 

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Mentorteenuse sisuks on ärimudeli arendamine, mille tulemusel valmib uus või uuendatud ärimudel, mis on suunatud sise- ja välisturistide teenindamisele Eestis. Ärimudelite mentorteenus ei ole mõeldud vaid ühe tootearendusprojekti loomiseks, vaid selle tulemusena peab valmima uuendatud ärimudeli plaan või business model canvas (ärimudeli lõuend), mis sisaldab infot ettevõtte väärtuspakkumise, kliendisegmentide, võtmepartnerite, -tegevuste ja -ressursside, kliendisuhtluse, turundus- ja müügikanalite, kululiikide ja tuluallikate kohta.

Mentorteenuse fookusteemad on:

  • turismiteenuse arendamine uuele sihtrühmale või sihtturule
  • turunduse, personali ja teeninduskvaliteedi arendamine
  • teenuste arendamine kestlikumaks
  • teenuste ja protsesside digitaliseerimine, unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine ja rakendamine
  • ärimudeli riskide hindamine

Valida saab kuni 5 mentorit, mentorteenuse maht kuni 20 tundi ning teenuse kasutamise omaosalus 10%.


Osalemine

Täpsem info ärimudeli mentorluses osalemise ja mentorite kohta asub puhkaeestis.ee turismiprofessionaali veebis.

Vaata infot ka meie turismiteenuste arendamisele ja turundusele suunatud koolituste kohta, mida avaldame jooksvalt samuti puhkaeestis.ee turismiprofessionaali veebis seminaride ja koolituste rubriigis.

Ave Pill
Ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht
EASi turismiarenduskeskus
Tel 5850 8793
ave.pill@eas.ee

X