Turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolitusprogramm

Avatud Sihtgrupp: Uute ärimudelite arendamise programmis on oodatud osalema väliskülastajatele teenuseid pakkuvad turismiettevõtjad: majutusettevõtjad, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, giiditeenuse ja aktiivse puhkuse pakkujad, sündmuste ja konverentside korraldajad, turismiatraktsioonide haldajad, turismivaldkonna erialaliidud ja ühendused

Uute ärimudelite arendamine on koolitusprogramm aastateks 2017–2021 Eesti turismiettevõtetele teenuste disainimiseks, uuenduslike lahenduste ja uute ärivõimaluste leidmiseks.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi sisuks on järgmised tegevused:

  • teadmiste kasvatamine – edendatakse koostööd ja kogemuste vahetamist nii Eesti-siseselt kui ka välisriikides, sektori sees ja sektorite vahel ning tekitatakse huvi uuenduste vastu nende ettevõtluses rakendamiseks. Tulemas on eri sihtgruppidele suunatud 1–2-päevased temaatilised koolitused turismiettevõtluse arendamiseks olulistel teemadel.
  • oskuste kasvatamine – võimalik on kandideerida pikemale koolitustsüklile nagu mentorlus, õppereisid ja praktikumid, mille raames omandatakse uusi teadmisi teenuste disaini, innovatsiooni, välisturunduse, juhtimise ja muude ärimudeli uuendamisega seotud valdkondades. Läbi analüüsitakse kõik ettevõtte jaoks olulised valdkonnad: kliendisegmendid, väärtuspakkumised, kanalid, kliendisuhted, tuluvood, põhiressursid, peamised tegevused, peamised partnerid ja kulustruktuur. Selle tulemusel töötab ettevõte välja uue ärimudeli, millega leitakse lahendus uue tulu teenimiseks või kulude kokkuhoiuks, olemasoleva ressursi täiendavaks rakenduseks või uue lahenduse turuletoomiseks ning seeläbi kasumi teenimiseks ja lisandväärtuse kasvatamiseks.

Tingimused

Erinevates tegevustes osalemiseks määrab EAS turismiettevõtjale vähese tähtsusega abi, kehtestades selle määra ja osalustasu suuruse igakordselt vastavalt kavandatavale tegevuse maksumusele. Samuti määratakse igale koolitusele eraldi sihtgrupp, keda tegevustes osalema oodatakse.


Osalemine

Infot tulevaste koolituste kohta avaldame jooksvalt puhkaeestis.ee turismiprofessionaali lehel ürituste rubriigis.

Mentorlusse kandideerimise vorm

Helle Gern
tel 627 9335, helle.gern@eas.ee

X