Turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolitusprogramm ja mentorlus

Avatud Sihtgrupp: Riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ning vähemalt 36 kuud tegutsenud Eestis registreeritud juriidilised isikud

Uute ärimudelite arendamine on koolitusprogramm aastateks 2017–2021 Eesti turismiettevõtetele teenuste disainimiseks, uuenduslike lahenduste ja uute ärivõimaluste leidmiseks.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi sisuks on järgmised tegevused:

  • teadmiste kasvatamine – edendatakse koostööd ja kogemuste vahetamist nii Eesti-siseselt kui ka välisriikides, sektori sees ja sektorite vahel ning tekitatakse huvi uuenduste vastu nende ettevõtluses rakendamiseks. Korraldame 2-päevaseid temaatilisi koolitusi (ärimudelite praktikum) turismiettevõtluse arendamiseks olulistel teemadel.
  • oskuste kasvatamine – võimalik on kandideerida mentorlusse, mille raames analüüsitakse kõiki ettevõtte jaoks olulisi valdkondi: kliendisegmendid, väärtuspakkumised, kanalid, kliendisuhted, tuluvood, põhiressursid, peamised tegevused, peamised partnerid ja kulustruktuur. Selle tulemusel sünnib uus ärimudel, millega leitakse lahendus uue tulu teenimiseks või kulude kokkuhoiuks, olemasoleva ressursi täiendavaks rakenduseks või uue lahenduse turuletoomiseks ning seeläbi kasumi teenimiseks ja lisandväärtuse kasvatamiseks.

Osalemine

Infot tulevaste koolituste kohta avaldame jooksvalt puhkaeestis.ee turismiprofessionaali lehel ürituste rubriigis.
Ärimudeli mentorluse kohta asub täpsem info siin.

 

Jane Jakobson
Toetuste spetsialist
EASi turismiarenduskeskus
Tel +372 738 6005
jane.jakobson@eas.ee  

X