Turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolitusprogramm

Avatud Sihtgrupp: Uute ärimudelite arendamise programmis on oodatud osalema väliskülastajatele teenuseid pakkuvad turismiettevõtjad: majutusettevõtjad, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, giiditeenuse ja aktiivse puhkuse pakkujad, sündmuste ja konverentside korraldajad, turismiatraktsioonide haldajad, turismivaldkonna erialaliidud ja ühendused

Uute ärimudelite arendamine on koolitusprogramm aastateks 2017–2021 Eesti turismiettevõtetele teenuste disainimiseks, uuenduslike lahenduste ja uute ärivõimaluste leidmiseks.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedProgrammi sisuks on järgmised tegevused:

  • teadmiste kasvatamine – edendatakse koostööd ja kogemuste vahetamist nii Eesti-siseselt kui ka välisriikides, sektori sees ja sektorite vahel ning tekitatakse huvi uuenduste vastu nende ettevõtluses rakendamiseks. Tulemas on eri sihtgruppidele suunatud 1–2-päevased temaatilised koolitused turismiettevõtluse arendamiseks olulistel teemadel.
  • oskuste kasvatamine – võimalik on kandideerida pikemale koolitustsüklile nagu mentorlus, õppereisid ja praktikumid, mille raames omandatakse uusi teadmisi teenuste disaini, innovatsiooni, välisturunduse, juhtimise ja muude ärimudeli uuendamisega seotud valdkondades. Läbi analüüsitakse kõik ettevõtte jaoks olulised valdkonnad: kliendisegmendid, väärtuspakkumised, kanalid, kliendisuhted, tuluvood, põhiressursid, peamised tegevused, peamised partnerid ja kulustruktuur. Selle tulemusel töötab ettevõte välja uue ärimudeli, millega leitakse lahendus uue tulu teenimiseks või kulude kokkuhoiuks, olemasoleva ressursi täiendavaks rakenduseks või uue lahenduse turuletoomiseks ning seeläbi kasumi teenimiseks ja lisandväärtuse kasvatamiseks.

Tingimused

Erinevates tegevustes osalemiseks määrab EAS turismiettevõtjale vähese tähtsusega abi, kehtestades selle määra ja osalustasu suuruse igakordselt vastavalt kavandatavale tegevuse maksumusele. Samuti määratakse igale koolitusele eraldi sihtgrupp, keda tegevustes osalema oodatakse.


Osalemine

Infot tulevaste koolituste kohta avaldame EASi veebilehel jooksvalt. Esimesed koolitused ärimudeli arendamiseks toimuvad 2017. aasta sügisel:

Turismiettevõtete ärimudelite toetuse infopäev toimub 22. novembril kell 10-13 Tallinnas Viru konverentsikeskuses. Teemadeks turismiettevõtete arenguprogrammi tutvustus, toetuse miinimumnõuded ärimudeli sisule ja taotlejale, projektist teavitamine, projekti kulud, esitatavad dokumendid ja hindamismetoodika tutvustus. Palume registreeruda. Küsimused jane.jakobson@eas.ee või 738 6005.

Järgmine ärimudelite arendamise koolitus toetuse taotlemist ettevalmistava tegevusena on kavandatud 2018 teise /2019 esimesse poolde. 2018. aastal on kavas ärimudelite arendamise koolitus ka laiemale sihtgrupile.

 

Helle Gern
tel 627 9335, jane.jakobson@eas.ee

X