Tootearenduse toetus (kuni 10.05.2019)

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtjad

 

Tootearenduse toetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena suureneb ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest toodetest.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

1 miljon eurot

Eesmärk


Tingimused

Selle toetuse taotluste vastuvõtmine lõppes 2019. aastal. Tootearenduseks on toetust võimalik taotleda SF tootearenduse toetusest.

Varasemalt toetatud projektide elluviijatele: ettevõtja tootearenduse määruse tingimused ning taotluste valikumetoodika.

Projekti elluviimise periood on kuni 36 kuud.

Kui ettevõtja on saanud tootearenduse toetust, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama oma veebilehel, kasutades selleks EASi ja MKMi kaksiklogo ning tuues välja projekti nime ja eesmärgi.

Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

  • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
  • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis;
  • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine;
  • tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.

Taotlemine

Seoses eelarvevahendite lõppemisega on alates 10.05.2019.a taotluste vastuvõtt lõpetatud. Toetust ettevõtte tootearenduseks on võimalik taotleda SF Tootearenduse toetusest

 


Kontakt:

Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

 

 

Aruandlus

  • Projekti vahearuanded tuleb esitada kaks korda 12 kalendrikuu jooksul;
  • Projekti lõpparuanne tuleb esitada kahe kuu jooksul peale projekti lõppemist.
  • Aruanded esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.
X