Tootearenduse toetus (kuni 10.05.2019)

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtjad

Tootearenduse toetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena suureneb ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest toodetest.

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

1 miljon eurot

Eesmärk


Toetatavad tegevused

Toetuse abil saab osaliselt kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid:

  • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
  • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis;
  • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine;
  • tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.

Taotlemine

Seoses eelarvevahendite lõppemisega on alates 10.05.2019.a taotluste vastuvõtt lõpetatud. Toetust ettevõtte tootearenduseks on võimalik taotleda SF Tootearenduse toetusest

 


Kontakt:

Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

 

 

Aruandlus

  • Projekti vahearuanded tuleb esitada kaks korda 12 kalendrikuu jooksul;
  • Projekti lõpparuanne tuleb esitada kahe kuu jooksul peale projekti lõppemist.
  • Aruanded esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.
X