Tootearenduse meistriklass

Sihtgrupp: ettevõtted, mis soovivad turule tuua uusi tooteid ja/või teenuseid ning millel on ambitsioon kasvada ja võimekus oma ambitsiooni realiseerida.

EASi Tootearenduse meistriklass aitab ettevõtetel omandada praktilisi teadmiseid ja oskuseid uue toote ja/või teenuse väljatöötamiseks ja turule toomiseks, mille tulemusena suureneb tootearendusalane võimekus ning seeläbi kasvab ettevõtte lisandväärtus.

EASi Tootearenduse meistriklassi läbinu:

 • mõistab tootearenduse protsessi;

 • oskab koostada tootearendusplaani;

 • on omandanud teadmised, kuidas plaan ellu viia;

 • teab, kuidas jõuda ideest valmis toote või teenuseni.


Tootearenduse meistriklassi programmi elluviimisel on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriteks BDA Consulting OÜ ja Eesti Disainikeskus MTÜ.  Kontaktisik: Ergo Neeme, +3725102092, tootearendus@disainikeskus.ee

Koolituste läbiviijateks on Martin Pärn, Kaarel Mikkin, Priit Karjus, Kalev Kaarna ja Taani innovatsiooni ning tootearenduse büroo Attention Group koolitajad. Iga programmis osalev ettevõte saab endale toeks mentori, kes aitab ettevõtet tootearendusprotsessis.

Tutvu koolitajate ja mentoritega.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Perioodil 2017–2019 toimub neli erineva algusajaga, kuid sama sisuga Tootearenduse meistriklassi. Ühe koolitusgrupi ajaline kestvus on ca 6–7 kuud, mille jooksul toimuvad koolitused ja seminarid. Koolitustega paralleelselt toimub mentorlus.

Tootearenduse meistriklassi koolituste ja seminaride ajakava aastatel 2017/2018:

Teema Koolitaja I grupp II grupp III grupp IV grupp
Ettevalmistav lühiseminar Martin Pärn 12.10.2017 28.11.2017 21.03.2018 27.09.2018
Koolituspäev 1: Tootearendus ja strateegia Priit Karjus 24.10.2017 6.12.2017 3.04.2018 9.10.2018
Koolituspäevad 2–3: Disainmõtlemine, tootearenduse lähtestamine Attention Group (Taani) koolitajad 14.–15.11.2017 25.–26.01.2018 17.–18.04.2018 6.–7.11.2018
Lühiseminar ettevõtjad 5.12.2017 22.02.2018 8.05.2018 4.12.2018
Koolituspäevad 4–5: Prototüüpimine ja testimine, tootmine ja logistika Attention Group (Taani) koolitajad 23.–24.01.2018 15.–16.03.2018 5.–6.06.2018 15.–16.01.2019
Koolituspäevad 6–7: Teenusedisain. Toodete/teenuste digitaliseerimine Kaarel Mikkin, Hegle Sarapuu 20.–21.02.2018 12.–13.04.2018 14.–15.08.2018 19.–20.02.2019
Koolituspäev 8: Ärianalüüs ja tootearendusplaan Kalev Kaarna 20.03.2018 17.05.2018 4.09.2018 12.03.2019
Lõpuseminar Martin Pärn 24.04.2018 14.06.2018 25.09.2018 9.04.2019

Koolitused toimuvad Tallinnas.

Tingimused

 • Programmis saab osaleda kuni 50 ettevõtet (ca 12–13 igas koolitusgrupis). Ettevõttest ootame koolitustele 2–3 inimest: oodatud on juhid ja töötajad, kes vastutavad uute toodete ja/või teenuste turule toomise eest.
 • Programmi ootame osalema ettevõtteid, millel on:
  • välisturgudele keskenduv ärimudel;
  • ambitsioon kasvada ja võimekus oma ambitsioon realiseerida;
  • soov tuua turule uusi tooteid ja/või teenuseid.

Programm on eelkõige suunatud tööstusettevõtetele.

Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa Liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).


Kontakt

Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

 

X