Tööstushäkk

Avatud Sihtgrupp: Tööstusettevõtted, kellel on soov tõsta tootlikkust digitaalsete ja automaatsete lahenduste abil ja infotehnoloogiaettevõtted, kes loovad tööstussektorile terviklikke lahendusi.

Tööstushäkk on kolmepäevane häkatoni formaadis üritus, kus tööstusettevõtete ja IT-ettevõtete esindajad saavad mentorite toel intensiivselt arendada tööstusvaldkonnas märgatud väljakutsetele digitaalseid ja automaatseid lahendusi.

Ürituse tulemusena on tööstusettevõtetel võimalik parendada kuluefektiivsust, ressursi kokkuhoidu, läbipaistvust, tarnetäpsust ja kvaliteeti ning seeläbi muutuda konkurentsivõimelisemaks ja võita uusi kliente.

Tööstushäkil osalemine võimaldab meeskondadel lahenduste prototüüpide väljatöötamiseks kasutada koolitusel osalevaid oma ala eksperte ja praktikuid, kes toetavad osalejate meeskonnatööd kaasaegsete meetodite ja tööriistadega, mida ettevõtted saavad ka edaspidi oma ettevõtte arendustegevustes kasutada.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Tööstushäki ellu viimisel on Civitta Eesti AS.

Esimene Tööstushäkk fookusteemaga “Digitaliseerime!” toimub 18.-20. novembril 2020.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tööstushäkk koosneb

 • Meeskonnatööst – prototüübi väljatöötamine koostöös teise ettevõttega
 • Mentorlusest – ekspertide tugi kiiresti toimiva prototüübini jõudmiseks
 • Lühikoolitustest – uute teadmiste omandamiseks ja äri takistavate probleemide lahendamiseks

Tööstushäkk pakub

 • tööstusettevõtte esindajatele võimaluse leida lahenduse nende äritegevust takistavale probleemile ning luua koostöös IT-ekspertidega selle esimene prototüüp.
 • IT-ettevõtte esindajale võimaluse leida uusi kliente, tutvustada oma teenuseid potentsiaalsetele tellijatele ja saada tootearenduseks tarvilikku lisasisendit.
 • tööstusettevõtetega seotud sihtgruppide esindajatele võimaluse leida uusi koostööpartnereid.
 • tudengitele võimaluse tutvuda potentsiaalsete tööandjatega ja kogeda tööstusvaldkonna võlu ja valu.

 

AJAKAVA

18. november 2020
12:00 tervituslõuna, kogunemine, registreerimine
12:30 avasõnad ja päevakava tutvustus
13:00 lühikoolitus: digitaliseerimise tööstuses
13:30 lühikoolitus: lahenduste disainimise metodoloogia
14:00 väljakutsete tutvustamine ja meeskondade moodustamine
15:00 meeskonnatöö esimene blokk: probleemi identifitseerimine ja täpsustamine
16:30 fireside chat and snacks: vestlusring digitaliseerimise kogemusest tööstuses
 
19. november 2020
9:00 hommikukohv ja kogunemine
9:30 lühikoolitus: protsesside ja lahenduste visualiseerimine
10:00 üks-ühele tagasisidering: kui hästi on probleem tuvastatud ja mis on järgmised sammud?
10:30 meeskonnatöö teine blokk: probleemi esialgse lahenduse väljatöötamine ja visualiseerimine
12:00 lõuna (meeskonnatöö jätkub taustal)
13:00 lühikoolitus: prototüüpimine ja digitaalsete abivahendid
14:00 meeskonnatöö kolmas blokk: arendatava protsessi, teenuse või toote prototüüpimine
16:30 fireside chat and snacks: vestlusring teenuste disainimisest komplekssetes ettevõtetes
 
20. november 2020
9:00 hommikukohv ja kogunemine
9:30 lühikoolitus: esitlustehnikad ja ideede valideerimine
10:00 üks-ühele tagasisidering: mis on tehtud? mis on tegemisel? millega on abi vaja?
10:30 meeskonnatöö neljas blokk: ettevalmistused lahenduste esitlemiseks ja jätkutöö planeerimine
12:00 lõuna (meeskonnatöö jätkub taustal)
13:00 grande finale: meeskonnad esitlevad valminud lahendusi ja prototüüpe
14:30 lühikoolitus: tulevikuperspektiiv ja muudatuste juhtimine tööstuses
15:00 lühikoolitus: rahastusvõimalused muudatuste elluviimiseks
15:30 Žürii tagasiside ja võitjate väljakuulutamine
16:30 networking and snacks: vaba kava suhtlemiseks ja õnnitlemiseks

Korraldusest

 • Meeskonnatööd toetavad ekspert-mentorid, kes on kättesaadavad terve päeva vältel ja külastavad loodud tiime progressi jälgimiseks. Eksperdid kuulutatakse välja jooksvalt 4-8 nädalat enne üritust.
 • Registreerunud osalejatele pakutakse toitlustust (hommikukohv, lõuna ja õhtune suupistelaud). Registreerimise tühistamiseks palun teavita korraldajat aadressil ramona@civitta.com
 • Ürituse kasufaktori suurendamiseks on oluline, et tiimi liikmed võtavad osa kõikidest programmi tegevustest kõigi kolme päeva vältel. Programm lõpeb iga päev kell 17, kuid ruumid jäävad avatuks kuni kella 21ni.
 • Osaleda võib nii üksi kui tiimiga (max 8 inimest tiimis). Tiimi registreerimiseks palume registreerida kõikidel tiimi liikmetel eraldi (või kirjutada korraldajale). Ettevõtetel on soovituslik osaleda mitmekesi, kaasates liikmeid ettevõtte erinevatest osakondadest.

Osalemine

Esimene Tööstushäkk fookusteemaga “Digitaliseerime!” toimub 18.-20. novembril 2020.

Tööstushäkile on oodatud osalema:

 • tööstusettevõtete esindajad
 • IT-ettevõtete esindajad, kelle töötajatel on tööstuse digitaliseerimise alased oskused ja kogemused (nt tarkvara- ja riistvaraarendajad, graafilised disainerid, liidesedisainerid)
 • teised tööstusettevõtetega seotud sihtgruppide esindajad (nt inseneribürood, haridusasutused, tööstusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused, erialaliidud ja klastrid) ja tudengid

Registreeru Tööstushäkile SIIN.

Registreerimise tähtaeg on 13. november 2020.

NB! Meeskondade moodustamisega alustatakse enne üritust. Registreerunutega võetakse jooksvalt ühendust sobiva(te) osapool(t)e väljaselgitamiseks ja kokkuviimiseks.

Tööstushäkil osalemine on tasuta ja ei arvestata VTA (vähese tähtsusega abi) määrast.

Üritust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 


Ürituse korraldamisel järgime Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi.

Üritust korraldades tagame, et:
– desovahendid oleksid kohapeal kättesaadavad;
– ruume tuulutatakse regulaarselt.

Üritusel osaledes soovitame:
– kanda maski;
– laadida alla Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Lisainfo: www.hoia.me

Palun ära osale üritusel, kui oled haige või oled viimase 14 päeva jooksul tundnud ennast halvasti või viibinud lähikontaktis COVID-19 positiivse inimesega.

Viiruse leviku suurenemisel toimuvad muudatused ürituse korralduses: üritus toimub seljuhul osaliselt või ainult veebiülekande kaudu. Muudatustest teavitatakse kõiki üritusele registreerunud inimesi.


 

Küsi lisa meie partnerilt Civitta Eesti AS-lt, kes viib Tööstushäkki läbi: ramona@civitta.com

X