Tööstushäkk

Avatud Sihtgrupp: Tööstusettevõtted, kellel on soov tõsta tootlikkust digitaalsete ja automaatsete lahenduste abil ja infotehnoloogiaettevõtted, kes loovad tööstussektorile terviklikke lahendusi.

Tööstushäkk on kolmepäevane häkatoni formaadis üritus, kus tööstusettevõtete ja IT-ettevõtete esindajad saavad mentorite toel intensiivselt arendada tööstusvaldkonnas märgatud väljakutsetele digitaalseid ja automaatseid lahendusi.

Ürituse tulemusena on tööstusettevõtetel võimalik parendada kuluefektiivsust, ressursi kokkuhoidu, läbipaistvust, tarnetäpsust ja kvaliteeti ning seeläbi muutuda konkurentsivõimelisemaks ja võita uusi kliente.

Tööstushäkil osalemine võimaldab meeskondadel lahenduste prototüüpide väljatöötamiseks kasutada koolitusel osalevaid oma ala eksperte ja praktikuid, kes toetavad osalejate meeskonnatööd kaasaegsete meetodite ja tööriistadega, mida ettevõtted saavad ka edaspidi oma ettevõtte arendustegevustes kasutada.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Tööstushäki ellu viimisel on Civitta Eesti AS.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tööstushäkk koosneb

  • Meeskonnatööst – prototüübi väljatöötamine koostöös teise ettevõttega
  • Mentorlusest – ekspertide tugi kiiresti toimiva prototüübini jõudmiseks
  • Lühikoolitustest – uute teadmiste omandamiseks ja äri takistavate probleemide lahendamiseks

Tööstushäkk pakub

  • tööstusettevõtte esindajatele võimaluse leida lahenduse nende äritegevust takistavale probleemile ning luua koostöös IT-ekspertidega selle esimene prototüüp.
  • IT-ettevõtte esindajale võimaluse leida uusi kliente, tutvustada oma teenuseid potentsiaalsetele tellijatele ja saada tootearenduseks tarvilikku lisasisendit.
  • tööstusettevõtetega seotud sihtgruppide esindajatele võimaluse leida uusi koostööpartnereid.
  • tudengitele võimaluse tutvuda potentsiaalsete tööandjatega ja kogeda tööstusvaldkonna võlu ja valu.

Mentoriteks on Civitta Eesti ja EASi koostööpartnerid.


Osalemine

Esimene Tööstushäkk fookusteemaga “Digitaliseerime!” toimub 18.-20. novembril 2020.

Tööstushäkile on oodatud osalema:

  • tööstusettevõtete esindajad
  • IT-ettevõtete esindajad, kelle töötajatel on tööstuse digitaliseerimise alased oskused ja kogemused (nt tarkvara- ja riistvaraarendajad, graafilised disainerid, liidesedisainerid)
  • teised tööstusettevõtetega seotud sihtgruppide esindajad (nt inseneribürood, haridusasutused, tööstusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused, erialaliidud ja klastrid) ja tudengid

Registreeru Tööstushäkile SIIN.

Registreerimise tähtaeg on 13. november 2020.

NB! Meeskondade moodustamisega alustatakse enne üritust. Registreerunutega võetakse jooksvalt ühendust sobiva(te) osapool(t)e väljaselgitamiseks ja kokkuviimiseks.

Tööstushäkil osalemine on tasuta.

Üritust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Küsi lisa meie partnerilt Civitta Eesti AS-lt, kes viib Tööstushäkki läbi: ramona@civitta.com

X
X