Tööstuse digitaliseerimise infoleht

Avatud Sihtgrupp: Eestis tegutsevad tööstussektori ettevõtted

Tööstus on Eesti majanduse oluline alustala, olles suurim tööandja ja moodustades majandusest suurima osa. Eesti tööstus kasvab stabiilselt, kuid on jäänud efektiivsuselt ja lisandväärtuselt maha lähiriikidest ning Euroopa keskmisest.

Konkurentsivõime parandamiseks on tööjõumahukal ja traditsioonilisel tööstusel aeg kaasa minna muutunud, digitaliseeritud maailmaga.

Digitaliseerimisega alustamine võib olla keeruline ning selle toetamiseks pakutakse Eestis mitmeid üritusi ja teenuseid.

Eesmärk


Mis on tööstuse digitaliseerimine?

Digitaliseerimine: digitaalsete tehnoloogiate ja andmete kasutamine tulu kasvatamiseks, väärtust loovate protsesside ehitamiseks ja digitaalse ärikeskkonna loomiseks.

Digiteerimine: füüsilisest asjast digitaalse versiooni loomine. Samuti juhendite ja paberipõhise protsessi automatiseerimine, võimaldades füüsilisest asjast digitaalset informatsiooni.

Tööstus 4.0: tööstuse vertikaalse ja horisontaalse väärtusahela digitaaliseerimine, automatiseerimine ja integreerimine erinevate tehnoloogiliste kontseptsioonide nagu küber-füüsiliste süsteemide (Cyber-Physical Systems), asjade interneti (Internet of Things) ja targa tehase (Smart Factroy) rakendamise abil, mis võimaldavad kommunikatsiooni toodete ja nende keskkonna ning äripoolte vahel.

Tark tehas (Smart Factory): tehas, kus füüsilisi protsesse monitoorivad ja juhivad küber-füüsilised süsteemid.  Selle tulemusena muutuvad füüsilised süsteemid asjade internetiks (IoT), mis suhtlevad ja teevad koostööd üksteise kui ka inimestega reaalajas interneti võrgu kaudu.

Asjade internet (IoT): füüsiliste seadmete võrk, mis on varustatud elektroonikaseadmete, tarkvara, andurite, aktuaatorite ja ühenduvusega, mis võimaldab seadmetel ühenduda ja andmeid vahetada.

Mis on tööstuse digitaliseerimise kasud?

Digitaliseerimine võimaldab tööstusettevõttel:

  • suurendada tootlikkust
  • kasvatada kasumimarginaali
  • suurendada konkurentsivõimet
  • pakkuda kliendile personaalsemaid, soodsamaid ja kvaliteetsemaid tooteid
  • parandada töötajate produktiivsust ja vähendada tööseisakuid
  • vähendada tootearenduskulusid ja lühendada toote turule toomise aega
  • saavutada klientide hulgas suuremat usaldusväärsust ja see läbi kasvatada kliendibaasi

Uuri välja oma ettevõtte Tööstuse 4.0 küpsuse tase ja täida enesehindamise test siin.


Osalemine

Eesseisvad tööstuse digitaliseerimise teemalised sündmused 

     

 

EASi tööstuse digitaliseerimist toetavad teenused
Tootmise digitaliseerimise lühikoolitused
Digilahendused tööstusele seminarid
Ideepäevad ja arendusnädalavahetused
Eesti-Norra koostööprogramm

Loe ka tööstuse digitaliseerimise üritustel osalejate kogemuslugusid.

 

Tallinna Tehnikaülikool avab sügisel uue üheaastase õppekava Digimuutused ettevõttes, mis on suunatud mitte-IT sektori ettevõtte juhtidele ja juhtivtöötajatele, kes soovivad paremat arusaamist digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ja riskidest. 

 

Kasulikud materjalid lugemiseks ja mõtlemiseks
McKinsey & Company „Industry 4.0: How to navigate digitization of the manufacturing sector
BCG „Five Lessons from the Frontlines of Industry 4.0
BCG „Inside OPS: Operating in the Era of 4.0
BCG „When Lean Meets Industry 4.0. The Next Level of Operational Excellence
PwC „Industry 4.0: Building the digital enterprise
Uuri välja oma ettevõtte Tööstuse 4.0 küpsuse tase ja täida enesehindamise test siin.

Karina Tomba
Teenusejuht
Karina.Tomba@eas.ee

Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Kersti.Kuusksalu@eas.ee

X