Tehnoloogia arenduskeskused

Sihtgrupp: Eestis registreeritud äriühingud, mille põhitegevuseks on rahvusvaheliselt kõrgetasemelise TA ja innovatsiooni elluviimine.

Konkurentsieelise saavutamiseks piisab vahel õige koostööpartneri kaasamisest toote või teenuse arendusprotsessi.
Mida varem seda teha, seda suurem on tõenäosus jõuda tõeliselt unikaalsete omadustega toote loomiseni.
EAS-i poolt käivitatud tehnoloogia arenduskeskuste toetus on mõeldud just sarnase koostöö hoogustamiseks ettevõtete  ja teadusasutuste vahel.

Maksimaalne toetus 7 000 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

40 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Toetatavad tegevused

  • Teadus-arendustegevuste, sh eeluuringute, rakendusuuringute ja tootearenduse läbiviimine.
  • Tehnoloogia Arenduskeskuse organisatsiooni arendamisega seotud tegevuste läbiviimine, sh personali koolitamine, organisastiooniinnovatsiooni elluviimisega seotud tegevused ning turundustegevuste arendamine.

Taotlemine

Taotlusvoorud on tänaseks lõppenud ja rahastamisotsused tehtud. Põhitaotluse muutmine toimub e-teeninduses.

Põhitaotluse rahuldamise otsuse muutmist reguleerib taotluste menetlemise määrus § 10. Lisaks reguleerib otsuse muutmist tehnoloogia arenduskeskuste toetamise määruse §30, mille kohaselt tuleb muutmist taotleda järgnevatel juhtudel:

  • uue partneri liitumisel juba elluviidava alamprojektiga,
  • uue alamprojekti lisandumisel uurimistöö kavasse.

Kontakt

Toetused: Eve Pakkas, tehnoloogia arenduskeskuste ettevõtluskonsultant,

tel. 627 9780, e-post eve.pakkas@eas.ee

Arendustegevused: Triin Nõlvak, võrgustike teemajuht, tel. 627 9745, e-post triin.nolvak@eas.ee


Hindamine

Taotlusi hindas rahvusvaheline ekspertpaneel.

Vahehindamine:

Toetatud projektide vahehindamine toimub 2018. aastal. Tutvu tehnoloogia arenduskeskuse toetusmeetme vahehindamise metoodika, hindamise ja ekspertide kaasamise korraga.

Vahehindamise aruanne sisaldab projekti esimese kolme aasta tegevusaruannet, neljanda tegevusaasta prognoosi ning ülejäänud perioodi projektiplaani, eelarvet ning määrusega nimetatud tulemus- ja väljundnäitajate prognoose. 

Vahehindamise viib läbi EASi moodustatud ekspertpaneel, kes teeb hindamise tulemusena EASile ettepaneku projekti toetamise jätkamise või lõpetamise kohta.

 

 

Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast

X