Tehnoloogia arenduskeskused

Sihtgrupp: Eestis registreeritud äriühingud, mille põhitegevuseks on rahvusvaheliselt kõrgetasemelise TA ja innovatsiooni elluviimine.

Konkurentsieelise saavutamiseks piisab vahel õige koostööpartneri kaasamisest toote või teenuse arendusprotsessi.
Mida varem seda teha, seda suurem on tõenäosus jõuda tõeliselt unikaalsete omadustega toote loomiseni.
EAS-i poolt käivitatud tehnoloogia arenduskeskuste toetus on mõeldud just sarnase koostöö hoogustamiseks ettevõtete  ja teadusasutuste vahel.

Maksimaalne toetus 7 000 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

40 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Toetatavad tegevused

  • Teadus-arendustegevuste, sh eeluuringute, rakendusuuringute ja tootearenduse läbiviimine.
  • Tehnoloogia Arenduskeskuse organisatsiooni arendamisega seotud tegevuste läbiviimine, sh personali koolitamine, organisastiooniinnovatsiooni elluviimisega seotud tegevused ning turundustegevuste arendamine.

Kontakt


Kontakt

Toetused: Eve Pakkas, tehnoloogia arenduskeskuste ettevõtluskonsultant, tel. 627 9780, e-post eve.pakkas@eas.ee

Arendustegevused: Relika Alliksaar Williams, arenduskoostöö ekspert, +372 521 4876, e-post relika.williams@eas.ee

 

X