Süsteemne eksport Hiina

Sihtgrupp: tehnoloogiatööstused, toidu- ja joogisektor, tarbekaubad ja teenused

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammi sihtrühmaks on eelkõige ettevõtted, kelle jaoks Hiina turg on uus või kes on alles alustanud äritegevusega Hiina suunal. Läbi programmi saavad ettevõtted abi ekspertidelt, kelle toel teadlikumalt ja kiiremini oma eesmärgi poole liikuda. Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm läbimine on eelduseks 2020 aastal toimuvale kontaktreisile Hiina. 

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm on kombinatsioon:

 • Hiina konsultandi individuaalsest nõustamisest

 • rahvusvahelistest koolitustest (koolituste fookuses on strateegiline lähenemine Hiina turule sisenemisel, kohalik ärikeskkond ja seal laienemine)


Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammile eelneb ettevõtte valmisoleku ja toodete/teenuste eelhindamine Hiina turule sisenemiseks või seal laienemiseks. Eelhindamise edukas läbimine on eelduseks Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammis osalemiseks. 

 

Koolitusprogrammi ajakava ja teemad:

Alustame koos ettevõtjate, erialaliitude, klastrite ja partneritega teekonda, et suurendada Eesti nähtavust ja Eesti ettevõtjate eksporditulu Hiina turul.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Süsteemne ekpsort Hiina koolitusprogrammi sisu: 

NB! Koolitused toimuvad inglise keeles

1. Hiina majandus (31. oktoober 2019)

 • Koolitus annab ülevaate Hiina majandusest.
  Hiina kaupade ja teenuste eksportimine ning ka Hiina turistide meelitamine Eestisse nõuab väga head Hiina turu tunnetamist. Mitmed vastuolulised ja sageli struktureerimata sõnumid visandavad Hiinat ja selle majandust aga tihti valel või segasel viisil, mis muudab tasakaalustatud ülevaate saamise äärmiselt keeruliseks. 
  Koolituspäeva jooksul antakse ettevõtetele makrovaade, mis on eelduseks õigete mikrotasandi otsuste tegemiseks. Koolituse jooksul viiakse läbi simulatsioone, ärimänge ja harjutusi, mis keskenduvad ekspordile ning vastavad paljudele Hiina majandust puudutavatele küsimustele. Peale selle aitab koolitus ettevõttel olla valmis Hiinas äri tegemisega seotud raskusteks ning neist üle saamiseks. Ühtlasi tuuakse näiteid, milliseid raskusi on teised välismaised ettevõtted Hiinasse eksportimisel kogenud. 
  Lisaks annab koolitus vastused küsimustele: Millised on piiriülese e-kaubanduse võimalused, milline on 5G roll ekspordis, milliseid tehnoloogiaid Hiina otsib? Koolituse jooksul antakse selge teekaart Hiina majanduse potentsiaali ja vajaduste kohta ning iga osalev ettevõte saab arusaama, kas Hiina vajadused vastavad teie ettevõtte vajadustele või mitte.

2. Viisakusest paindlikuse ja suhtumiseni. Oskused, mis on vajalikud isiklike suhete loomiseks äripartneritega. (21. november 2019)

 • Hiinlastega suhtlemine ja probleemide vältimine on seotud kohaliku ärikultuuri mõistmise ja arusaamisega. Antud koolituse eesmärk on seega anda ettevõtetele arusaam ja teadmine Hiina ärikultuuri ja normide kohta. Kuna tegemist on äärmiselt erineva kultuuriga, siis võivad paljudel juhtudel meie kombed kohalikele paista solvavad.  Teadmine, et kella kinkimine ei ole kohalikus kultuuris hea mõte, on vajalik. Käitud solvavalt partnerite suhtes, kui ignoreerid Hiina potentsiaalse kliendi nimekaarti ja pannakse see tagataskusse seda isegi vaatamata. Tõsiasi on, et hiinlased märkavad selliseid detaile koheselt. Seetõttu on oluline tundma õppida kohalikku ärikultuuri ja sellest tulenevaid oskuseid, mis on Hiina eksportimisel edu saavutamiseks olulised ja Hiina kolleegidega suheldes olulise tähtsusega. Antud koolitus annab ettevõttele põhjaliku ülevaate vajalikest oskustest ja isiklike suhete loomisest. 

 3. Ettevõtte turundus ja bränding Hiina turul (23. jaanuar 2020) 

 • Unustage kõik, mida teate digitaalse turunduse osas, sest Hiinas on kõik kardinaalselt erinev. Antud koolitusel tutvustame arvukaid Hiina digitaalseid turunduskanaleid ning kuidas neid kõiki ära kasutada; seda nii enne müüki, müües ja muidugi ka pärast müüki. Asi pole ainult selles, et tööriistad ja meetodid on erinevad, vaid ka Hiina digitaalse turunduse ööpäevaringne lähenemine on midagi enamat võrreldes meie lääne standarditega. Iga detail on oluline, kõik projekteeringud tehakse brändi imago kaudu. Oluline on näidata usaldust kaubamärgi vastu ja õppida, kuidas Hiina tarbijale seda edastada. Väga oluline on leida parim viis, meetod, tööriistad, toimingud, reklaamid, mõjutajad ning kanalid mille kaudu teavet kohalikul turul edastada. Selles mängib suuresti rolli ka millised ootused ja võimalused teatud eelarve osas on. 
  Kui suured on vajalikud kulud? Kust saab palgata ainult šokolaadidele spetsialiseerunud KOL-i (Key opinin leader)? Kui palju see kõik maksab? Ärge muretsege oma veebilehe versiooni pärast, Hiinlased ei pääse sellele ligi, mobiilile üleminek on juba lõpule viidud ja kohalike jaoks on ainus ekraan mobiiltelefoni oma. Hiina on digitaalse turunduse valdkonnas palju kaugemale arenenud kui ükski teine riik. Seetõttu annab antud koolitusülevaate digitaalsetest turundusmeetodidest ning sellega kaasnevatest kuludest. 

4. Strateegia koostamine ja sobiva ärimudeli loomine (12. veebruar 2020)

 • Hiina turule sisenemine on arvatust lihtsam, kuid siiski võimatu ilma korraliku ettevalmistuseta, sest kõik Hiina potentsiaalsed kliendid saavad aru kohe, kui ettevõte pole veel Hiina turu jaoks valmis. Juurdepääs Hiina turule ei ole aga ainult tollieeskirjad, Hiina standardid, tariifid, tollimaksud või aktsiisid, vaid oluline on ka mõista ka mittetariifseid tõkkeid. Õige märgistamine või Hiina kohustusliku sertifikaadi märk on äärmiselt olulised. Aspektid nagu Hiina kaks ravimite ja ravimiarvete süsteemi on rohkem seotud turustamise kui turule pääsuga, kuid on siiski turu mõistmiseks hädavajalikud. Piiriülese e-kaubanduse kaudu toimuv eksport avab palju võimalusi, kuid see ei tähenda, et protsess oleks liialt lihtne. Oluline on teada, kuidas kavandada piiriülese kaupluse jaoks üks täisaasta tegevus ja miks mõningatel toodetel võidakse lubada sel viisil tehinguid teha ja turule jõuda, kuid mõnel teistel mitte. Seetõttu annab antud koolitus ülevaate selles, kuidas koostada enda Hiina turu strateegia ning kujundada sobiv ärimudel. 

5. Kliendisuhted ja tarbijaprofiil (5. märts 2020)

 • Hiina kulutused aastal 2018 olid Eesti SKT-st kakskümmend korda suuremad. Seejuures olid nende veebipõhised kulutused samaväärsed kolme Balti riigi majandustega kokku. Hiina turu ja klientide eelistused varieeruvad ja muutuvad kiiresti. Eelistused erinevad kardinaalselt erinevate vanuserühmade, provintside kui ka linnade vahel.  Oluline on aru saada, et eelistused sõltuvad näiteks nädalapäevast, kellaajast ning kohalikest traditsioonilisest festivalidest, mille läbi tekib kohalik asjatundlik tarbija. Antud koolitus annab osalevatele ettevõtetele ülevaate, kuidas mõista Hiina tarbijaid ning kuidas hoida kliendisuhteid. 

 

6. Ettevõtte väärtuspakkumine Hiina turu jaoks (18. aprill 2020) 

 • Huvi äratamine on Hiinas esmatähtis edu saavutamiseks. Hiinat iseloomustab nimelt keerukas, nüansse täis kultuur, kus elu või ettevõtte kultuur läheb alati ülalt alla, üldisest arusaamadest kuni detailideni. Väärtuspakkumise raamimine Hiina turu jaoks on seetõttu kui võti turule sisenemiseks. Pole tähtis, kas see on tervislik jook, tarkvaraplatvorm haigla labori haldamiseks või parvlaevateenus Hiina turistidele, iga ettevõtte peab olema valmis enda väärtuspakkumist Hiina turu jaoks pakendama. Kuidas kujunda oma tooteid või oma teenuseid? Kus peitub Hiina ja hiinlaste ligimeelitamise väärtus? Kas teie ettevõte on Hiina jaoks mõistetav kui Euroopa Liit, Põhjamaa või osa Baltimaadest? Mis on see väärtus, mis kohalikke tarbijaid kõige rohkem köidab ja millisele aspektile peaks ettevõtte enim keskenduma? Antud koolitusel saab õppida teiste raskelt läbitud õppetundidest, kus raisati aastaid ja tehti vigu. Lihtsustatult öeldes ei mõistnud Hiina ettevõtted nende väärtusettepakkumist isegi siis, kui usuti kindlalt, et see on täiesti selgelt mõistetav. Koolituse lõpuks on osalevatel ettevõtetel arusaam, kuidas ehitada üles enda toote/teenuse väärtuspakkumine Hiina turu jaoks.

 

 

 

 

 

Tingimused

Süsteemne ekport Hiina koolitusprogrammis saab osaleda makismaalselt 20 ettevõtet. 
Eelkõige on oodatud ettevõtted järgmistest sektoritest: tehnoloogia, teenused, toit & jook ning tarbekaubad.  Vabade kohtade olemasolul ja programmi sobivusel on võimalik osaleda ka teiste valdkondade ettevõtetel.
NB! Sama lävend kehtib nii eelhindamises, kui programmis osalevatele ettevõtetele.

 • Osaleda soovival ettevõttel on:
  • vähemalt aastane ekspordikogemus
  • ettevõtte on huvitatud sisenemisest Hiina turule ja tegevustel on juhtkonna toetus.
 • Osaleda soovivatel eksporditöötajatel/juhtidel on:
  • töö sisuks muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügimeeskondade juhtimine
  • inglise keel vähemalt B2 tasemel. 
  • ajaliselt võimalik osaleda kõigis programmi tegevustes.
 • Ettevõtete kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:
  • täidetud on lävendi nõuded
  • ettevõte on positiivselt läbinud eelhindamise s.t. tema võimalusi hinnatakse heaks
  • olemas on valmisolek,  tahe ja selged eesmärgid programmis osalemiseks
 • Osaleda ei saa  EL rahastuse tingimustega välistatud valdkondade ettevõtted (põllumajanduse esmane tootmine, kalandus ja vesiviljelus, tubakatoodete tootmine ning hasartmängude ja kihlvedude korraldajad).

Osalemine

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm on ettevõttele TASUTA.
Hiina kontaktreisil osalustasu ei ole, kuid ettevõtja tasub ise oma lennupiletite ja majutuse eest Hiinas. 

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammi eelhindamisele registreeri SIIN.
Registreerimine on lõppenud. 

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest. “Süsteemne Eksport Hiina” koolitusprogrammi VTA summa on 3 570€ ettevõtte kohta

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Loe lähemalt VTAst ja kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Johanna-Riinu Annuk
aasia infokeskuse nooremprojektijuht
Tel: +372 627 9756
johanna.annuk@eas.ee 

X
X