Süsteemne eksport Hiina 2020-2021

Sihtgrupp: tehnoloogiatööstused, toidu- ja joogisektor, tarbekaubad ja teenused

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammi sihtrühmaks on eelkõige ettevõtted, kelle jaoks Hiina turg on uus või kes on alles alustanud äritegevusega Hiina suunal.
Süsteemne eksport Hiina 2020-2021 keskmeks on e-kaubandus ning sellega kaasnevad võimalustest Hiina turul, sest näitkeks 2020. aasta märtsis oli Hiinas umbes 710,3 miljonit inimest ostnud kaupasid läbi veebiplatvormide. 

Läbi koolitusprogrammi saavad ettevõtted abi erinevatelt ekspertidelt, kelle toel teadlikumalt ja kiiremini püstitatud eesmärkide poole liikuda. 

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm on kombinatsioon:

 • Individuaalsest nõustamisest;

 • Rahvusvahelistest koolitustest;

 • Koolitusprogrammi raames nõustatakse ettevõtteid ekspordiplaani koostamisel, millele programmi lõppedes ettevõte edaspidiselt tugineda saab. 


Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammile eelneb ettevõtte valmisoleku ja toodete/teenuste eelhindamine Hiina turule sisenemiseks või seal laienemiseks. Eelhindamise edukas läbimine on eelduseks Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammis osalemiseks. 

 

Koolitusprogrammi ajakava ja teemad: 

 • Hiina ettevõtluskeskkond: kõik mida peab teadma äriplaani koostamiseks (28 oktoober 2020)

 • Hiina e-kaubanduse maastik ja selle erinevused läänemaailmast (12 november 2020)

 • Hiina piiriülese e-kaubanduse kasvav roll (2 detsember 2020)

 • Kohalikud 'hiiglased' - Tmall, Tmall Global, JD, JD worldwide ja teised (13 jaanuar 2021)

 • Tõusev trend: sotisiaalne e-kaubandus (27 jaanuar 2021)

 • We-Commerce: WeChat poed vs Miniprogrmmid (10 veebruar 2021)

 • Tugeva kohaliku e-maine ehitamine ja potentsiaalse kliendi kaardistamine  (10 märts 2021)

 • Sotsiaalne müük Hiinas: Key Opinion Leaders (KOL), Key Opinion Consumers (KOC) ja live streaming (24 märts 2021)

 • Reaalsuskontroll: kas minu ettevõte on Hiina e-kaubanduseks valmis (14 aprill 2021)


Alustame koos ettevõtjate, erialaliitude, klastrite ja partneritega teekonda, et suurendada Eesti nähtavust ja Eesti ettevõtjate eksporditulu Hiina turul.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja teemades vajadusel muudatusi. 

 

Kandideerimine koolitusprogrammi lõppeb 22.10.2020 kell 10.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Koolitusprogramm annab põhjaliku ülevaade Hiina e-kaubanduse turust ja Hiina piiriülese e-kaubanduse maastikust.
Räägitakse kohalikest e-kaubanduse ‘hiiglastest’ ning  sotisiaalsest e-kaubanduse platvormidest. 
Ettevõttel aitavad eksperdid läbi koolitusprogrammi kokku panna plaani, kuidas läbi e-kaubanduse võimaluste Hiina turule siseneda vastavalt ettevõtte võimalustele ja vajadustele. 

 

Hiina ettevõtluskeskkond: kõik mida peab teadma äriplaani koostamiseks. 
Hiina kaupade ja teenuste eksportimine nõuab väga head Hiina turu tundmist ja tunnetamist. Suurest kogusest struktureerimata informatsioonist tuleb süstemaatiliselt osata valida ettevõttele kõige väärtuslikum, et sellest saaks võimaluste kohane teadmine ja selge arusaam Hiina turule sisenemiseks vajalikest sammudest. Lisaks mängib olulist rolli selle juures riskide mõistmine ja haldamine, et tagada ettevõtmise edukas läbiviimine. Sissejuhataval koolitusel tutvustamegi Hiina ettevõtluskeskkonda üldisemalt ja äriplaani koostamiseks vajalikke aspekte detailsemalt.

Hiina e-kaubanduse maastik ja selle erinevused läänemaailmast
Hiinas on suurim ja kõige uuenduslikum e-kaubandusturg maailmas – 2020. aasta I poolaastal moodustas see üle 25% jaemüügist. Kuna e-kaubandust peetakse seal osaks eluviisist, siis edu saavutamiseks on oluline  mõista tarbijate elustiili ja ka e-kaubandusega seotud ökosüsteemi, mis hõlmab endas nii uuenduslikke tehnoloogiaid, krediidisüsteemi, rohelise tarbimise lahendusi ja palju muud. Kohalik e-kaubanduse turg on sadade veebisaitide, rakenduste ja platvormidega väga rahvarohke ja konkurentsitihe keskkond, milles orienteerumine pole sugugi lihtne. Antud koolituses anname praktilise ülevaate Hiina e-kaubandusest laiemalt ning konkreetsematest teemadest nagu maksemeetodid ja turundus. Lisaks räägime ka uuenduslikest trendidest nagu Alibaba Group’i esimesest omalaadsest digitaalsest tehasest ja paljust muust.

Hiina piiriülese e-kaubanduse kasvav roll  
Hiina keskklassi suureneva tarbimisjõu tõttu on üha enam välismaiseid tooteid populaarsust kogumas kohalike tarbijate seas, kes soovivad avastada uusi nišše ja kvaliteetseid tooteid, mida Hiinas veel saadaval ei ole. Seetõttu on e-kaubanduse platvormid hakanud laiendama oma piiriülest äri. Piiriülest e-kaubandust kasutatakse Hiinas laialdaselt ja 26% piiriülestest tarbijatest on pidevad ostjad. Kõige populaarsemate piiriülese e-kaubandustoodete hulka kuuluvad: ilutooted, riided, kingad, elektroonikaseadmed ja toit. Sellel koolitusel anname ülevaate piiriülese e-kaubanduse toimimisloogikast ning selle soodustamiseks ja haldamiseks tehtud lahendustest nagu näiteks uued vabakaubandustsoonid, neis kehtivad eritingimused ja pakutavad teenused. Samuti räägime teistest nõuetest ja tingimustest, millega tuleb ettevõtetel kindlasti arvestada.

Kohalikud ”hiiglased” – Tmall/Tmall Global, JD/JD Worldwide – ja teised
Üle 500 miljoni kasutajaga on Alibaba Tmall üks populaarsemaid e-poodide platvorme maailmas. Tmall pakub brändidele ja ettevõtetele veebikaubamaja, milles nad saavad luua virtuaalseid poode ja müüa klientidele B2C (ettevõttelt tarbijale) mudeli alusel. Teine Hiina juhtivaid e-kaubanduse platvorme on JD.com, millel on üle 417 miljoni aktiivse kliendi ja millesse on investeerinud ka Tencent . Konkurents nende kahe hiiglase vahel on äge ning mõlemad panustavad üksteise võidu kõige uudsematesse tehnoloogiatesse ja lahendustesse, et oma turuosakaalu võimendada. Siiski mahub nende kõrvale veel rida teisi, väiksemaid e-kaubandusplatvorme, kes tänu spetsialiseerumisele vm strateegiale on samuti suutnud endale Hiina e-kaubandusmaastikul koha kindlustada. Selle koolituse raames selgitame, miks on oluline erinevate platvormidega tutvuda, enne kui teha otsus ühe või teise kasuks. Antud koolitusprogrammi fookuses on erinevate platvormide sihtrühmad, turusegmendid ja ärimudelid. Lisaks käsitleme ka nende funktsionaalsusi, tingimusi ning regionaalset ja sotsiaalset haaret.

Tõusev trend: sotsiaalne e-kaubandus
Sotsiaalne e-kaubandus on Hiinas muutunud väga populaarseks, kuna klientide seotuskulud on olemasolevatel platvormidel märkimisväärselt kasvanud ning kaubamärgid, uued rakendused ja e-kaubanduse saidid otsivad pidevalt uudseid võimalusi klientide kaasamiseks. Hinnanguliselt on 2022. aasta lõpuks 15% kogu Hiina e-kaubandusest sotsiaalne ja sellest saab uus suur jaemüügisegment veebis. Sellel koolitusel tutvustame sotsiaalse e-kaubanduse fenomeni Hiinas, selle erinevaid mudeleid ja kasutusviise, suurimaid mängureid ja tulevikutrende.  

We-Commerce: WeChat poed vs miniprogrammid
WeChat on Hiina populaarseim mitmeotstarbeline rakendus, mis hõlmab sõnumsidet, sotsiaalmeediat ja mobiilimakseid ja mille on välja töötanud Alibaba peamine konkurent Tencent. Esmakordselt tuli WeChat välja 2011. aastal ja sellest sai 2018. aastal maailma suurim eraldiseisev mobiilirakendus, mille igakuiste aktiivsete kasutajate arv ületas miljardi kasutaja. Rakenduse edule aitas kaasa miniprogrammide väljatöötamine 2017.a., millel on võtmeroll WeChati kasutajate muutmisel klientideks ja tänu millele on paljud üksikud ja suurettevõtted hakanud tugevalt arendama oma kaubanduslikku kohalolekut WeChatis. Koolitus keskendub WeChat rollile kui e-kaubandusplatvorm, tutvustab selle erinevaid müügi- ja turundusfunktsioone ning omalaadset ökosüsteemi, mis aitab kaasa veebipõhisele kauplemisele,

Tugeva kohaliku e-maine ehitamine ja potentsiaalse kliendi kaardistamine
Siinsest persepktiivist vaadatuna on Hiina tarbijaskond justkui omaette maailm, kelle seas edu saavutamiseks on ülitähtis mõista nende profiili ja vajadusi. Hiina turule sisenemine annab ettevõttele võimaluse esitleda end uskumatult suurele hulgale potentsiaalsetele klientidele. Eduka müügi jaoks on oluline luua kohalikule tarbijale arusaadav brändikuvand, kuna see on abiks usalduse võitmisel. Kindlasti on ka oluline tuvastada oma sihttarbijad ja värskendada pidevalt enda pakkumist vastavalt nende vajadustele ja soovidele. Kõige selle juures mängib suurt rolli klienditeenindus: Hiina tarbija omapära on enne ostuotsust põhjalikult toote ja ettevõtte kohast infot uurida, sel teemal foorumite aruteludes osaleda, müüjale igasugu küsimusi esitada (eeldades, et vastatakse koheselt) ja rahulolu puudumisel ka mingil viisil hüvitist saada. Sellel koolitusel vaatame, kuidas ehitada Hiinas enda brändi/ettevõtte kuvandit, luua sealseks äriks sobilikku identiteeti ning leida enda tootele parim potentsiaalne sihtrühm. 

Sotsiaalne müük Hiinas: Key Opinion Leaders (KOL) vs Key Opinion Consumers (KOC) ja live streaming
Koostöö mõjutajatega on järjest enam populaarsust koguv viis Hiina turul usaldusväärsuse ja usalduse saavutamiseks. Nii KOL-id kui ka KOC-id kasutavad oskuslikult sotsiaalmeediat erinevate toodete müüginumbrite eskaleerimiseks. Brändid jäljendavad seda mudelit ja loovad nn privaatset liiklust, mis on reklaamide, kliendisuhete haldamise ja We-Commerce müügi jaoks väga kasulik. CCTV andmetel mõjutavad KOLi soovitused Hiinas lausa 83% noorte tarbijate ostuotsuseid. USAs on see määr näiteks 38% ja Suurbritannias on vaid 32%. Üheks põhjuseks, miks KOC-id KOL-ide üle populaarsust koguvad, on see, et tarbijad on üha enam teadlikud, et brändid sponsoreerivad KOL-e tootesoovituste tegemiseks, mistõttu nad kalduvad arvama, et nende esitatud teave on vähem usaldusväärne ja autentne. Teisalt on KOC-id ise igapäevased tarbijad, kes pakuvad erapooletuid tootearvustusi.  Sellel koolitusel keskendume aspektidele, mida tuleb teada enne mõjutajate kaasamist, ning räägime ka kõigest vajalikust, millega tuleb arvestada nendega koostööd tehes.

Reaalsuskontroll: kas minu ettevõte on Hiina e-kaubanduseks valmis
Toodete edukaks müümiseks Hiina on vajalik teha mõningaid muudatusi meile tavapärases äritegevuses. Hiinas on e-kaubanduse tööriistad ja platvormid küll mitmekesised, kuid veebimüügi aluseks olevad tingimused ja meetodid sisuliselt sarnased. Lihtsalt öeldes taandub kõik  kvaliteetsele tooteostukogemusele, kuid ilma sotsiaalmeedia ja süstemaatilise turundusstrateegiata on peaaegu võimatu jõuda potentsiaalsete klientideni. Ettevõttel tuleb leida sobilikud lahendused maksemeetodite, logistika, laonduse jm alal. Suurt rolli mängivad teenuse või toote kättetoimetamise kiirus ja tagastamise mugavus ning klientidega pidevalt positiivse suhtluse hoidmine. Viimasel koolitusel vaatame, millal on ettevõte Hiina e-kaubanduse maastikule sisenemiseks valmis ning milliseid ettevalmistusi vajadusel veel tegema peaks.

NB! Koolitused toimuvad inglise keeles.

Korraldajal on õigus koolitusprogrammi sisu ja ajakava muuta.

 

Tingimused

Süsteemne ekport Hiina koolitusprogrammis saab osaleda makismaalselt 20 ettevõtet. 
Eelkõige on oodatud ettevõtted järgmistest sektoritest: tehnoloogia, teenused, toit & jook ning tarbekaubad.  Vabade kohtade olemasolul ja programmi sobivusel on võimalik osaleda ka teiste valdkondade ettevõtetel.
NB! Sama lävend kehtib nii eelhindamises, kui programmis osalevatele ettevõtetele.

 • Osaleda soovival ettevõttel on:
  • vähemalt aastane ekspordikogemus
  • ettevõtte on huvitatud sisenemisest Hiina turule ja tegevustel on juhtkonna toetus.
 • Osaleda soovivatel eksporditöötajatel/juhtidel on:
  • töö sisuks muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügimeeskondade juhtimine
  • inglise keel vähemalt B2 tasemel. 
  • ajaliselt võimalik osaleda kõigis programmi tegevustes.
 • Ettevõtete kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:
  • täidetud on lävendi nõuded
  • ettevõte on positiivselt läbinud eelhindamise s.t. tema võimalusi hinnatakse heaks
  • olemas on valmisolek,  tahe ja selged eesmärgid programmis osalemiseks
 • Osaleda ei saa  EL rahastuse tingimustega välistatud valdkondade ettevõtted (põllumajanduse esmane tootmine, kalandus ja vesiviljelus, tubakatoodete tootmine ning hasartmängude ja kihlvedude korraldajad).

Osalemine

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm on ettevõttele TASUTA.

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammi eelhindamisele registreeri SIIN. 


Kandideerimine koolitusprogrammi lõppeb 23.10.2020 kell 12.00.

 

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest. “Süsteemne Eksport Hiina” koolitusprogrammi VTA summa on 3 600 EUR ettevõtte kohta

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Loe lähemalt VTAst ja kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Johanna-Riinu Annuk
EASi Aasia keskuse projektijuht
Tel: +372 5559 8268
Johanna.Annuk@eas.ee 

X