Süsteemne eksport Hiina 2020-2021

Sihtgrupp: tehnoloogiatööstused, toidu- ja joogisektor, tarbekaubad ja teenused

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammi sihtrühmaks on eelkõige ettevõtted, kelle jaoks Hiina turg on uus või kes on alles alustanud äritegevusega Hiina suunal.
Süsteemne eksport Hiina 2020-2021 keskmeks on e-kaubandus ning sellega kaasnevad võimalustest Hiina turul, sest näitkeks 2020. aasta märtsis oli Hiinas umbes 710,3 miljonit inimest ostnud kaupasid läbi veebiplatvormide. 

Läbi koolitusprogrammi saavad ettevõtted abi erinevatelt ekspertidelt, kelle toel teadlikumalt ja kiiremini püstitatud eesmärkide poole liikuda. 

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm on kombinatsioon:

 • Hiina konsultandi individuaalsest nõustamisest
 • Rahvusvahelistest koolitustest (koolituste fookuses on strateegiline lähenemine Hiina turule sisenemisel, kohalik ärikeskkond ja sinna laienemine)

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammile eelneb ettevõtte valmisoleku ja toodete/teenuste eelhindamine Hiina turule sisenemiseks või seal laienemiseks. Eelhindamise edukas läbimine on eelduseks Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammis osalemiseks. 

 

Koolitusprogrammi ajakava ja teemad: 

 • Oktoober 2020
 • November 2020
 • Detsember 2020
 • Jaanuar 2021
 • Veebruar 2021
 • Märts 2021
 • Aprill 2021

Täpsem ajakava ja teemad avaldatakse peatselt! 

 

Alustame koos ettevõtjate, erialaliitude, klastrite ja partneritega teekonda, et suurendada Eesti nähtavust ja Eesti ettevõtjate eksporditulu Hiina turul.

 

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Süsteemne ekpsort Hiina 2020-2021 koolitusprogrammi sisu avaldatakse peatselt!

Koolitusprogramm annab põhjaliku ülevaade Hiina e-kaubanduse turust ja Hiina piiriülese e-kaubanduse maastikust.
Räägitakse kohalikest e-kaubanduse ‘hiiglastest’ ning  sotisiaalsest e-kaubanduse platvormidest. 
Ettevõttel aitavad eksperdid läbi koolitusprogrammi kokku panna plaani, kuidas läbi e-kaubanduse võimaluste Hiina turule siseneda vastavalt ettevõtte võimalustele ja vajadustele. 

NB! Koolitused toimuvad inglise keeles

Tingimused

Süsteemne ekport Hiina koolitusprogrammis saab osaleda makismaalselt 20 ettevõtet. 
Eelkõige on oodatud ettevõtted järgmistest sektoritest: tehnoloogia, teenused, toit & jook ning tarbekaubad.  Vabade kohtade olemasolul ja programmi sobivusel on võimalik osaleda ka teiste valdkondade ettevõtetel.
NB! Sama lävend kehtib nii eelhindamises, kui programmis osalevatele ettevõtetele.

 • Osaleda soovival ettevõttel on:
  • vähemalt aastane ekspordikogemus
  • ettevõtte on huvitatud sisenemisest Hiina turule ja tegevustel on juhtkonna toetus.
 • Osaleda soovivatel eksporditöötajatel/juhtidel on:
  • töö sisuks muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügimeeskondade juhtimine
  • inglise keel vähemalt B2 tasemel. 
  • ajaliselt võimalik osaleda kõigis programmi tegevustes.
 • Ettevõtete kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:
  • täidetud on lävendi nõuded
  • ettevõte on positiivselt läbinud eelhindamise s.t. tema võimalusi hinnatakse heaks
  • olemas on valmisolek,  tahe ja selged eesmärgid programmis osalemiseks
 • Osaleda ei saa  EL rahastuse tingimustega välistatud valdkondade ettevõtted (põllumajanduse esmane tootmine, kalandus ja vesiviljelus, tubakatoodete tootmine ning hasartmängude ja kihlvedude korraldajad).

Osalemine

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm on ettevõttele TASUTA.

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammi eelhindamisele registreeri SIIN.

 

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest. “Süsteemne Eksport Hiina” koolitusprogrammi VTA summa on 3 600 EUR ettevõtte kohta

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Loe lähemalt VTAst ja kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Johanna-Riinu Annuk
EASi Aasia keskuse projektijuht
Tel: +372 5559 8268
Johanna.Annuk@eas.ee 

X
X