fbpx

Strateegia praktikum

Sihtgrupp: ettevõtted, kellel on selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid või teenuseid.

Strateegia praktikum aitab viia sinu ettevõtte arengu uuele kasvuteele. Sinu käsutuses on Eesti tippkoolitaja, personaalne mentor ning praktilised tööriistad, et avastada uusi põnevaid arengusuundi ning kavandada konkreetseid tulevikuplaane.

Miks osaleda? • Analüüsid oma ettevõtte olulisi strateegilisi valikuid, jõuad konkreetse strateegiani ning suurendad tõenäosust selle elluviimisel.

 • Võimalus kasutada kogenud mentori abi, kes pakub objektiivset ja hinnanguvaba tagasisidet ettevõtte strateegiale.

 • Võimalus eemalduda töörutiinist ja võtta aega ettevõtte arenguga tegelemiseks koolituspäevadel ning mentorkohtumistel.

 • Saad uusi ideid ettevõtte kasvuks, innovatsiooniks, ekspordivõimekuse suurendamiseks, tõstad oma ettevõtte konkurentsivõimet ja positsiooni väärtusahelas.

 • Saad enda kasutusse toimivad tööriistad, mida edaspidi kasutada plaanide tegemisel ja ettevõtte äriloogika arendamisel.

 • Võimalus suhelda teiste sarnases arengufaasis ettevõtetega, vastastikku panustades üksteise arengusse.

Euroopa Regionaalarengu Fond

TulemusedStrateegia praktikumis on praktiline koolitus kombineeritud ettevõtte iseseiseva tööga ja seda toetava personaalse mentorlusega.

EASi koolituspartneriks ja strateegia praktikumi läbiviijaks on BDA Consulting OÜ. Praktikumi koolitaja ja üks mentoritest on Priit Karjus, lisaks pakuvad ettevõtetele tuge mentorid Jari Kukkonen, Andro Kullerkupp ja Indrek Saul. Tutvu koolitaja ja mentoritega.

Strateegia praktikum viiakse läbi ca 4-5 kuu jooksul. Praktikumi grupikoolitus koosneb kuuest eraldi päevast, mis toimuvad Tallinnas üle kahe-kolme nädala. Ühes grupis osaleb 5-8 ettevõtet.

Enne ja pärast koolituspäevi saab iga praktikumis osalev ettevõte kasutada personaalset mentorit kokku kuni 20 mentortundi.

Tingimused

Strateegia praktikumi on oodatud eksportivad tootmis- ja teenusettevõtted. Eelkõige ootame vähemalt 3 aastat tegutsenud väikese ja keskmise suurusega (vähemalt 8 töötajaga) töötleva tööstuse ettevõtteid või nutika spetsialiseerumise eesmärkidesse panustavaid ettevõtteid.

Ootame osalema ettevõtte omanikke ja juhte, kelle sõna strateegiliste valikute tegemisel maksab (juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid koos ettevõtte jaoks oluliste valdkondade juhtidega, nt tootmine, arendus, kvaliteet jms). Ettevõttest peab osalema vähemalt 2, kuid mitte enam kui 3 inimest.

Ajakava

 • I grupp alustab 30. jaanuaril 2018 (järgmised kohtumised 6.02; 20.02; 13.03; 27.03; 10.04).
 • II grupp alustab 21. märtsil 2018 (järgmised kohtumised 11.04; 03.05; 16.05; 30.05; 13.06).

Vastavalt Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirjale nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9  ei saa praktikumis osaleda järgmistes valdkondades tegutsevad ettevõtted:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

Osalemine

Kandideerimine strateegia praktikumi gruppidesse on lõppenud.

Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.

Strateegia praktikumi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat koolitusmoodulis) on 915 eurot (+ km).

EASi poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolitusprojekti läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on 7539 eurot ja see on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Info- ja tugikeskus:

Telefon 627 9700

E-post info@eas.ee

 

X