Strateegia praktikum loomemajanduse arenduskeskustele ja inkubaatoritele

Avatud Sihtgrupp: Loomemajanduse arenduskeskused ja inkubaatorid

Koolitus koosneb kolmest koolituspäevast:

 • hetkeolukorra kaardistamine ning arenguambitsioon;

 • äristrateegia, väärtuspakkumine ja strateegilised väljakutsed;

 • strateegia elluviimine.


Praktikumid toimuvad kahes grupis järgnevatel kuupäevadel:

 • I grupp: 6.11, 3.12, 9.01

 • II grupp: 13.11, 11.12, 8.01


Koolitaja: Priit Karjus

Koolitus on praktiline, osalejad lahendavad ülesandeid ja teevad kodutöid koos mentori abiga.

Mentorid: Enn Saar; Ingrid Hindrikson; Ander Ojandu; Pirko Konsa; Indrek Saul; Andro Kullerkupp.

Loe koolitaja ja mentorite kohta lähemalt.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedEsimene koolituspäev: hetkeolukorra kaardistamine ning arenguambitsioon

 • Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse ja väljakutsed strateegia kujundamisel.
 • Hetkeolukorra kaardistamine, sh võrgustiku positsioon väärtusahelas.
 • Võrgustiku ambitsiooni ja eesmärkide määratlemine.
 • Võrgustiku strateegiliste väljakutsete defineerimine.

Teine koolituspäev: äristrateegia, väärtuspakkumine ja strateegilised väljakutsed

 • Võrgustiku tegevusvaldkondade, -suundade ja toote/teenusekategooriate valikud.
 • Äristrateegia põhialused ja väärtuspakkumise portfell, konkurentsieelised.
 • Võrgustiku kliendi- ja kanali fookused.
 • Väärtuspakkumise seosed äri- ning kasumimudeliga, võrgustiku tulude ja kulude plaan.
 • Võrgustiku äri modelleerimine.

Kolmas koolituspäev: strateegia elluviimine

 • Organisatsiooni ning juhtimise kujundamine, strateegiat toetava võrgustiku ülesehitus.
 • Strateegia ja juhtimise väljakutsed.
 • Strateegiakontseptsioonide esitlused ja tagasiside.

Tingimused

Praktikumi maksumus ühe võrgustiku kohta hinnanguliselt* kuni 4000.- eurot (lisandub käibemaks).
Koolituse maksumus on vähese tähtsusega abi (VTA), mis kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest.

*Täpne summa sõltub gruppi registreerunud võrgustike arvust ja mentortundide kasutamisest.


Osalemine

Registreerimine on avatud!

Registreeri osalemise soov SIIN.

Igast võrgustikust saab osaleda 2-3 võtmeisikut, kohtade arv on piiratud.

Kaspar Koppel

Loomemajanduse teemajuht

Kaspar.Koppel@eas.ee

X