Strateegia praktikum klastritele

Sihtgrupp: Klastrid

Koolitus koosneb neljast koolituspäevast:

 • hetkeolukorra kaardistamine ning arenguambitsioon

 • äristrateegia, väärtuspakkumine ja strateegilised väljakutsed

 • ärimudel

 • strateegia elluviimine


Koolitajad: Priit Karjus ja Kalev Kaarna

Koolitus on praktiline, osalejad lahendavad ülesandeid  ja teevad kodutöid koos mentori abiga.

Mentorid: Enn Saar; Ingrid Hindrikson; Ander Ojandu; Pirko Konsa; Indrek Saul; Andro Kullerkupp

Loe koolitajate ja mentorite kohta lähemalt
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Grupp 1 – registreerumine lõppenud

 • 16.08 – esimene koolituspäev: hetkeolukorra kaardistamine ning arenguambitsioon
 • 03.09 – teine koolituspäev: äristrateegia, väärtuspakkumine ja strateegilised väljakutsed
 • 17.09 – kolmas koolituspäev: ärimudel
 • 10.10 – neljas koolituspäev: strateegia elluviimine

Grupp 2 – registreerimine lõppenud

02.10 – esimene koolituspäev: hetkeolukorra kaardistamine ning arenguambitsioon

 • Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse ja väljakutsed strateegia kujundamisel.
 • Hetkeolukorra kaardistamine, sh võrgustiku positsioon väärtusahelas.
 • Võrgustiku ambitsiooni ja eesmärkide määratlemine.
 • Võrgustiku strateegiliste väljakutsete defineerimine.
 • Võrgustiku tegevusvaldkondade, -suundade ja toote/teenusekategooriate valikud.

16.10 – teine koolituspäev: äristrateegia, väärtuspakkumine ja strateegilised väljakutsed

 • Äristrateegia põhialused ja väärtuspakkumise portfell, konkurentsieelised.
 • Võrgustiku kliendi- ja kanali fookused.
 • Väärtuspakkumise seosed äri- ning kasumimudeliga, võrgustiku tulude ja kulude plaan, finantsmudel.
 • Võrgustiku äri modelleerimine.

22.10 – kolmas koolituspäev: ärimudel

 • Ärimudel ja A. Osterwalderi ärimudeli lõuendi (business model canvas) käsitlus.
 • Ärimudel ja kasvuambitsioon.
 • Kliendi ja väärtuspakkumise disain.
 • Tulumudelite analüüs, hinnastamine.
 • Tegutsemismudeli (partnerid, ressursid jms) võimaluste hulgast sobivaima valik.

19.11 – neljas koolituspäev: strateegia elluviimine

 • Organisatsiooni ning juhtimise kujundamine, strateegiat ning ärimudelit toetav võrgustiku ülesehitus.
 • Strateegia ja juhtimise väljakutsed.
 • Strateegia- ja ärimudeli kontseptsioonide esitlused ja tagasiside.

Tingimused

Praktikumi maksumus ühe klastri kohta hinnanguliselt* kuni 5000.- eurot (lisandub käibemaks).
Koolituse maksumus on vähese tähtsusega abi (VTA), mis kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fond ettevõtlusteadlikkuse meetmest.

*Täpne summa sõltub gruppi registreerunud klastrite arvust ja mentortundidest.


Osalemine

Igast klastrist saab osaleda kuni 3 klastri võtmetöötajat (sh klastri juhtimisse kaasatud partnerettevõtte juht/juhid).

Registreerumine lõppenud

Triin Nõlvak

triin.nolvak@eas.ee

6279745

X