Strateegia praktikum

Sihtgrupp: ettevõtted, kellel on selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning minna uutele turgudele.

Strateegia praktikum aitab viia sinu ettevõtte arengu uuele kasvuteele. Sinu käsutuses on Eesti tippkoolitaja, personaalne mentor ning praktilised tööriistad, et avastada uusi põnevaid arengusuundi ning kavandada konkreetseid tulevikuplaane.

Miks osaleda? • Õpitakse seadma oma ettevõtte jaoks piisavalt ambitsioonikaid eesmärke ning neid saavutama.

 • Läbi mõttemustrite murdmise ja parimate praktikate saadakse julgust planeerida suurema lisandväärtusega tooteid ja liikuda väärtusahelas ülespoole.

 • Omandatakse praktilised teadmised sisenemaks uuetele sihtturgudele.

 • Osalejate käsutuses on praktikutest mentorid, kes omavad pikaajalisi kogemusi ettevõtte loomisel, ülesehitamisel ning uutele turgudele sisenemisel.

 • Saadakse enda kasutusse toimivad tööriistad, mida edaspidi kasutada plaanide tegemisel ja ettevõtte äriloogika arendamisel.

 • Võimalus suhelda teiste sarnase fookusega ettevõtetega, vastastikku panustades üksteise arengusse - saada uusi ideid ettevõtte kasvuks, innovatsiooniks, ekspordivõimekuse suurendamiseks ja tõsta oma ettevõtte konkurentsivõimet.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Strateegia praktikum on tugitööriist, mis aitab osalejatel omandada uusi teadmisi, laiemat nägemist maailmast ning paneb ettevõtjad, juhid, võtmeisikud ja omanikud tegema oskuslikult strateegilisi valikuid ning inspireerib plaanitut ellu viima. Strateegia loomiseks ja elluviimiseks analüüsivad ettevõtted ümbritsevat turgu ja muid trende, kaasajastavad oma strateegiat ja ärimudelit ning kasvatavad sisemist võimekust.

Praktikumis pööratakse suurt tähelepanu just konkreetsete osalevate ettevõtete tootlikkuse tõstmisele – praktiline kuue päevane koolitus on kombineeritud ettevõtte iseseisva tööga ja seda toetava personaalse mentorlusega. Praktikumi raames on võimalik igal ettevõttel kasutada kuni 8 tundi individuaalse mentori abi.

EASi koolituspartneriks ja strateegia praktikumi läbiviijaks on Marketingi Instituut. Praktikumi viivad läbi kogenud koolitajad ja mentorid Indrek Maripuu, Andres Pukspuu, Karin Kiviste, Eero Kotli ja Argo Sildvee ja Leida Kikka. Tutvu koolitaja ja mentoritega.

Strateegia praktikum viiakse läbi kuni kuue kuu jooksul. Praktikumi grupikoolitus koosneb kuuest eraldi päevast, mis toimuvad Tallinnas. Ühes grupis osaleb 8 ettevõtet.

Tingimused

Strateegia praktikumi on oodatud eelkõige vähemalt 3 aastat tegutsenud ja 8 töötajaga ekspordikogemusega ambitsioonikad kasvupotentsiaaliga ettevõtted, kes on orienteeritud müügikasvule, kõrgema lisandväärtuse loomisele ning uutele sihtturgudele sisenemisele.

Ootame osalema ettevõtte omanikke ja juhte, kelle sõna strateegiliste valikute tegemisel maksab (juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid koos ettevõtte jaoks oluliste valdkondade juhtidega, nt tootmine, arendus, kvaliteet jms). Ühest ettevõttest saab praktikumis osaleda 2-3 inimest.

Ajakava

 • I grupi koolitused toimuvad: 08.01.2019, 29.01.2019, 19.02.2019, 19.03.2019, 09.04.2019, 07.05.2019
 • II grupi koolitused toimuvad: 15.01.2019, 05.02.2019, 05.03.2019, 26.03.2019, 16.04.2019, 14.05.2019
 • III grupi koolitused toimuvad: 22.01.2019, 12.02.2019, 12.03.2019, 02.04.2019, 30.04.2019, 21.05.2019
 • IV grupi koolitused toimuvad: 30.01.2019, 20.02.2019, 20.03.2019, 10.04.2019, 08.05.2019, 29.05.2019

Vastavalt Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirjale nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9  ei saa praktikumis osaleda järgmistes valdkondades tegutsevad ettevõtted:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

Osalemine

Kandideerimine strateegia praktikumi gruppidesse on lõppenud.  

 

Strateegia praktikumi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat) on 950 eurot (+ km).

Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.

EASi poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolitusprojekti läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on 5700 eurot ja see on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Info- ja tugikeskus:

Telefon 627 9700

E-post info@eas.ee

 

X
X