Strateegia diagnostika loomemajanduse arenduskeskustele ja inkubaatoritele

Avatud Sihtgrupp: Loomemajanduse arenduskeskused ja inkubaatorid

Strateegia diagnostika eesmärk on kaardistada loomemajanduse valdkondlike organisatsioonide hetkeolukord ja tänane tegevus, et saada lähtepunkt edasiste strateegiliste otsuste tegemiseks ning arendustegevuste planeerimiseks ja rakendamiseks. Diagnostika loob vajalikud eeldused organisatsiooni strateegia ja lähiaastate tegevuskava uuendamiseks ning arenguplaani koostamiseks.

Diagnostikaid viivad läbi strateegia eksperdid Ragnar Siil, Maris Ojamurd ja Marko Siller.
Euroopa Regionaalarengu Fond


Diagnostika viiakse läbi kolmes etapis:

  • Diagnostika ettevalmistamine – diagnostikat läbi viiv ekspert töötab põhjalikult läbi olemasoleva info arenduskeskuse või inkubaatori kohta.
  • Diagnostika läbiviimine – strateegiapäev arenduskeskuses või inkubaatoris, kohtumine juhtide ja võtmeisikutega.
  • Raporti loomine ja tagasisidestamine – kirjaliku raporti koostamine ja tagasisidekohtumine, tähelepanekute ning parendussoovituste esitlemine.

Strateegia diagnostika käigus analüüsitakse muuhulgas organisatsiooni sise- ja väliskeskkonda, eesmärke, strateegiaid ja strateegilist juhtimist, teenuste portfelli, finantsplaneerimist ning riske. Analüüsi tehes võetakse aluseks PRIMEFACT Checklist meetod.

Tingimused

Diagnostika maksumus on 4189 eurot (lisandub käibemaks).
Diagnostika maksumus on vähese tähtsusega abi (VTA), mis kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest.


Osalemine

Registreerimine on avatud!

Registreeri osalemise soov SIIN

Kohtade arv on piiratud.

Kaspar Koppel

Loomemajanduse teemajuht

Kaspar.Koppel@eas.ee

X