Start-up Estonia

Avatud Sihtgrupp: nii tegutsevad kui potentsiaalsed iduettevõtete asutajad ning nende esindajad.

Startup ettevõtluse vorm on muutumas järjest populaarsemaks ja leiab üha enam kajastust ka Eesti ettevõtlusmaastikul. Tekkimas on uued eeskujud ja muutunud on väärtushinnangud ettevõtluses. Väärt ideed tekivad maailma erinevais paigus enamasti üheaegselt ja seega peitub edukuse võti sageli kiiruses ehk võimes oma idee võimalikult kiiresti realiseerida.


Start-up Estonia programm on iduettevõtete arendamisele suunatud teenuste kogum, mis aitab start-upil ehk iduettevõttel läbida teekond alates ideest kuni laiapõhjalise kasvu saavutamiseni võimalikult lühikese aja jooksul. Programmi tegevusi viib ellu Sihtasutus KredEx.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi tegevuste jagunemine

  • Eesti idufirmade ökosüsteemi arendamine (nt kogukonna koosolekud, start-up Estonia veeb jne).
  • Haritud ja andekas inimene ehk idufirmade asutajate ja esindajate teadmiste ning oskuste arendamine globaalse äri ehitamise valdkonnas.
  • Tark kapital ehk programm investeerib seemnefondidesse, panustades seeläbi äriinglite arendamisesse.
  • Ettevõtlusalaste teadmiste arendamine kõrgkoolis ehk ettevõtte loomiseks vajalike teadmiste ning oskuste õppevõimaluste loomine õpilastele.
  • Regulatiivsete kitsaskohtade kõrvaldamine ehk programm seisab iduettevõtlusega seotud erinevate osapoolte huvide eest, esindades neid ning tehes ettepanekuid kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

Tingimused

Täpsemalt on tegevustes oodatud osalema nii alustavad kui ka juba kasvufaasis olevad start-up ettevõtted, kellel on ambitsiooni tegutseda rahvusvahelisel turul.

 


Osalemine

Erinevates programmi tegevustes osalemiseks tutvuge start-up Estonia programmiga kodulehel www.startupestonia.ee.

X