Starditoetus

Sihtgrupp: alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv.

 

01.aprillist rakendab Starditoetuse meedet Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja maakondlikud arenduskeskused, kes nõustavad taotlejaid ja toetuse saajaid projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel. Toetuse üldinfo on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Maakondlike Arenduskeskuste kodulehtedelt. Toetustaotlusi ja rahastatud projektide maksetaotlusi, aruandeid, muutmistaotlusi ning infot tuleb alates 01.aprillist esitada RTKle E-toetuste keskkonna kaudu. Lisainfo saamiseks pöörduge starditoetus@rtk.ee.

 
 
X