Eelnõustamine Saksamaa turule sisenemiseks

Avatud Sihtgrupp: Eesti eksportijad.

Eelnõustamise käigus selgitatakse välja turule sisenemise barjäärid ja võimalused, sh vastava valdkonna regulatsioonid, standardid, litsentseerimise vajadus ning kaubamärkidega seonduv sihturul. Vajadusel suunab ekspordinõunik ettevõtja kas edasiste infoallikate juurde vastavas riigis või pakub huvi korral ekspordipartneri otsingu teenust. Eesti eksportijatele on eelnõustamise teenus tasuta (hinnanguliselt kestab kuni 2 tundi, erandkorras ka põhjalikum konsultatsioon).

Ekspordinõunikud:
• selgitavad välja vastava valdkonna regulatsioonid, standardid, litsentseerimise vajaduse;
• aitavad leida kaubamärkidega seonduva info;
• suunavad eksportijad vajadusel kas edasiste infoallikate juurde vastavas riigis või pakuvad huvi korral ekspordipartneri otsingu teenust.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Tiina Kivikas on nõustanud erinevate sektorite ettevõtetteid: elektroonika, sensorid, IT ja tarkvara lahendused, masina- ja metallitööstus, start-up’id, mööbel, laevaehitus, puidusektor (majad, aknad, uksed, liistud jm), toiduained, kosmeetika, logistika, fintech jm ning on peaaegu alati kliendile lahenduse leidnud.

Tiina Kivikas on Saksamaal elanud alates 2000. aastast. 1992. a lahkus ta Eestist Rootsi, kus elas 8 aastat. Eestis töötas Tiina Kivikas ETV’s režissööri assistendina ja hiljem režissöörina, Rootsis asus ta tööle Rootsi riikliku raadio rahvusvahelises toimetuses. Saksamaal Nürnbergis sai Tiinast juba Nürnbergi kohaliku telekanali reklaamiosakonna juht ning ta puutus igapäevaselt kokku Baierimaa ettevõtjatega.
EAS’i ekspordinõunikuna töötab Tiina Kivikas alates 2013. a augustist.

Tagasiside klientidelt
„Tiina Kivikas oli organiseerinud suurepärased kohtumised Saksamaa ettevõtetega. Ettevõtted olid esindatud kõrgeimal tasemel ja ettevõtete ootused olid ette valmistatud väga hästi. Kohtumised olid loogilised ja asjakohased. Kohtumiste käigus oskas Tiina õigetel momentidel rõhutada sakslaste jaoks õigeid väärtusi ning “follow up” oli korraldatud väga professionaalselt.“
Tähve Lõpp, Proekspert AS

„Meie usaldasime esimestel sammudel informatsiooni ja soovitusi, mis me ekspordinõuniku käest saime. Aeg on näidanud, et ilma temaga kontakteerumata oleks me palju kasulikku aega kaotanud.“
Roomer Tarajev, Advanced Sports Installations Europe AS, PR ja Meedia manager

„Leidsime Saksamaalt tänu Tiina professionaalse tegevusele meie jaoks väga olulise kliendi ning kindla koostööpartneri.“
Karin Rex, Conectra OÜ, turundus- ja müügijuht

„Minu meelest on meie ettevõtjate jaoks väga oluline käia kohapeal Saksamaal, et näha kuulda ise, millega tegeletakse ühes maailma juhtivas tööstusriigis seoses Tööstus 4.0 kontseptsiooniga. Saksamaal on suurepäraseid ettevõtteid, kes on seda teemat arendades väga kaugele jõudnud. Enamus nendest on minu teada, tõsi küll, suurettevõtted, kellel on kahtlemata teistsugused finantsilised võimalused kui tüüpilisel SME-l, kuid sellegipoolest saab nendel visiitidel uusi ideid ja mõtteid, mida enda ettevõttes paremini, tõhusamalt ja teistmoodi teha saaks. Seminaridel osalemine, mida EAS’i nõunik koha peal partnerina korraldab, ei ole kasulik ainult sellepärast, et kuulata huvitavaid ettekandeid, vaid kindlasti ka selleks, et kohapeal luua kontakte Saksa ettevõtjatega ja jagada nendega mõlemapoolselt kogemusi. Saksamaa SME-d ei erine väga olulisel määral meie Eesti samalaadsetest ettevõtetest, lisaks on ka tihti probleemid sarnased. Minule on alati pakkunud huvi õppida teiste kogemusest aga samuti ka hea meelega jagan seda, mis võib teistele kasulikuks osutuda. Sellepärast kutsun alati reisidel kohatud huvitavaid ettevõtjaid külastama Eestit ja meie ettevõtet, et nad veenduksid kohapeal, et me võime olla mõneski asjas neile väga kasulikud nõuandjad, aga loomulikult ka koostööpartnerid. Luues ja suurendades seda kaudu oma kontaktvõrgustikku, teeme lihtsamaks oma toodete või teenustega Saksa turule tulemise, juhul, kui muidugi selleks soovi on. Selleks, et õppida, peab ikka ise kõigepealt aktiivne olema ja laia maailma vaatama minema. Hiljem osatakse võib olla ka sind juba üles leida.“
Urmo Sisask, Hyrles, CEO


Osalemine

Eelnõustamine välisturule sisenemiseks
Täida päringuvorm.

Ekspordipartneri otsing (tasuline teenus)

Eesti ettevõtete üheks põhiliseks takistuseks eksportimisel on õigete kontaktide puudumine välisturgudel. Konsultatsioonifirmade pakutav teenus on aga enamikele ettevõtetele liialt kallis.

Selle probleemi lahendamiseks pakub EAS ekspordipartneri otsingu teenust, et korralike toodete ja teenustega Eesti ettevõtetel ei jääks eksporditulu teenimata.
• Ekspordipartneri otsing on iga ettevõtte vajadustest lähtuv konsultatsiooniteenus, mis lepitakse kokku EAS-i ja ettevõtte vahel.
• Teenuse tellinud ettevõttele koostatakse vastava turu kohta lühianalüüs (konkurents, standardid, hinnatasemed, barjäärid jne).
• Teenuse olulisem osa on eksportööri poolt ette antud profiilile vastavate potentsiaalsete klientide otsimine, nendes Eesti ettevõtte vastu huvi tekitamine ning vastastikuse huvi korral ärikohtumiste kokkuleppimine, vajadusel ka esmastel kohtumistel osalemine.

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.
EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.
Välistatud valdkonnad:
• Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
• Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
• Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
• Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
Teenusele kehtivad vähese tähtsusega abi (VTA) reeglid.
• Teenuse maksumus on ettevõttele ühe turu kohta 500 eurot, millele lisandub käibemaks.

Täida päringuvorm.

Tiina Kivikas
tiina.kivikas@eas.ee

Leana Kammertöns
leana.kammertons@estonia.eu

X