Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine

Sihtgrupp: väike ja keskmise suurusega ettevõtted

Eksportivad ettevõtted puutuvad tihti kokku olukorraga, kus uutel turgudel jääb vajaka teadmistest ja oskustest, kuidas sihtturul tegutseda või mil viisil arendada välja turu eripärasid arvestav toode. Selleks,et kiiremini edasi liikuda, saavad ettevõtted kasutada rahvusvahelise eksperdi abi.

Rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenus pakub ettevõttele võimalust leida vajalik ekspert Rootsi, Norra, Saksamaa, Hiina, Araabia Ühendemiraatide ja Jaapani turu jaoks.
Juhul, kui ettevõttel on juba olemas sobiv ekspert, kelle nõustamisabi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga, nii loetletud kui ka teiste sihtturgude puhul.

EAS lihtsustab vajaliku eksperdi leidmist ja kaasamist ning toetab ka ettevõtte poolt leitud eksperdi kasutamist.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Teenust saab kasutada tootearenduse ja ekspordi valdkonnas.

Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel tootearenduse valdkonnas on:
• Toote- või teenusearenduse lähteülesande loomine ja sihtturu spetsiifika arvestamine tootearenduses;
• Toote või teenuse kohandamine sihtturu jaoks;
• Simuleerimise ja prototüüpimise alane nõustamine;
• Muud tootearenduse valdkonna teemad.

Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel ekspordivaldkonnas on:
• Sektoriülevaate koostamine sihtriigi kohta;
• Toote või teenuse positsioneerimine sihtriigis, kliendisegmendi valik;
• Vajalike sertifikaatide ning standardite alane nõustamine;
• Turule sisenemise ärimudeli nõustamine;
• Tarneahela ülesehitamise nõustamine;
• Turundusalane nõustamine (turunduskanalid, sõnumid, väärtuspakkumine, olulised messid jms);
• Kliendikontaktide (distribuutorid, agendid, hulgimüüjad, koostööpartnerid jm) vahendamine, ettevalmistus kliendikohtumisteks;
• Sihtriigis laienemine;
• Muud ekspordivaldkonna teemad v.a. kliendi esindamine müügikohtumistel sihtriigis.

Tingimused

 • Ettevõttel on võimalus kasutada eksperti kuni 12 kuud.
 • EAS kompenseerib ettevõttele 80% eksperdi tasust, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot (ilma km-ta) ühe eksperdi kohta.

Osalemine

Teenusesse ootame osalema:

 • väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on ambitsiooni ja finantsilist võimekust laineda uutele eksporditurgudele või arendada välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline toode ning kes vajaks kiiremaks edasi liikumiseks valdkondliku eksperdi abi;
 • ettevõtteid, kellel on selge ekspordistrateegia, mida toetab ka juhtkond;
 • ettevõtteid, kellel on olemas finantsiline valmisolek katta 20% ekspertnõustamise kuludest;

Teenust ei saa kasutada:

 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).


Teenus avatakse juulis 2020.

Ettevõtja saab liituda eksperdi teenusega jooksvalt vastavalt ettevõtte vajadusele.
NB! Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu.

 • Teenust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 • Ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Lähemalt VTA-st.
 • Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Anneli Arm, tel +372 5332 0541
anneli.arm@eas.ee

X