Projektikonkursid ettevõtete esindusorganisatsioonidele

Sihtgrupp: ettevõtteid ühendavad organisatsioonid.

Projektikonkursid on kaks korda aastas toimuvad temaatilised konkursid, millega soovitakse hankida uusi teenuseid ja tehnilisi lahendusi, mille lõppkasusaajateks on ettevõtjad, kes ekspordivad välisturgudele või soovivad eksportturgudele siseneda. Ettevõtteid ühendavad organisatsioonid pakuvad ettevõtjatele spetsiifiliste sektorite eripärasid ja vajadusi arvestavat tuge. Usume, et eelnimetatud organisatsioonide kaudu on meil võimalik leida mõjusaid lahendusi.

2017. aastal toimunud projektikonkursid:

 • "Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkurss"

 • "Ettevõtete tootearenduse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss"


2016. aastal toimunud projektikonkursid:

 • "E-tööstus: tööstuse digitaliseerimist toetavate teenuste projektikonkurss"

 • "Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkurss"

Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

Konkurssidele võivad projekte esitada ettevõtete esindusorganisatsioonid – mittetulundusühingud ja sihtasutused:

 • kes esindavad teatud ettevõtjate gruppi;
 • kelle põhikirjas on tegevusena märgitud kindla ettevõtlusvaldkonna või sektori esindamine, ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine või ettevõtluskeskkonna arendamine;
 • kes on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt üks aasta enne projekti esitamise kuupäeva.

Projekti minimaalne nõutav omafinantseering on 30% projekti kogumaksumusest.

Toetatavad tegevused

Projekti raames loodava teenuse või lahenduse väljatöötamise raames ja sellega seotult on lubatud järgmised alategevused ja kaasnevad kulud:

 • Ettevõtjate vajaduste ning probleemide kaardistamine.
 • Vajaliku info ja teadmiste hankimine sh toote turunõudluse ja tehnoloogilise teostatavuse kohta ning partnerite ja klientide kaardistamise kohta.
 • Rahvusvaheline koostöö.
 • Teavitustegevused.
 • Tarkvara soetamine ja arendamine.

Kontakt


Loona Mansberg, võrgustike projektijuht, tel. 6279 521, e-post loona.mansberg@eas.ee

Hanke dokumendid


 

Eelnevatest projektikonkurssidest rahastatud projektid

 • 2017. a. II poolaasta „Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“ raames finantseeritavad projektid

   

  Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASi poolt finantseeritav summa (€) Hinne
  1. Eesti Puitmajaliit MTÜ Eesti puitmajasektori showroomi loomine 30 954 3,46
  2. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda MTÜ Ingliskeelse elektroonilise ekspordi uudiskirja väljatöötamine ning täiendava kommunikatsioonikanali loomine Eesti eksportööridele 10 000 3,37
  3. MTÜ Digitaalehitus Ekspordi toe loomine eskiisi näol Skandinaavia turule sisenemiseks 13 510 3,30
  4. Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ Masina- ja metallitööstusettevõtetele suunatud päringute veebikeskkonna loomine ekspordi- ja konkurentsivõime arendamiseks 27 790 3,25
  5. Eesti Meretööstuse Liit MTÜ Meretööstuse sisuturundus 38 360 2,94

   

 • 2017. a. I poolaasta „Ettevõtete tootearenduse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“ raames finantseeritavad projektid

  Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASi poolt finantseeritav summa (€) Hinne
  1 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Valdkondade ülese tootearenduse soodustamine 37 850 3,15
  2 Kagu-Eesti Puiduklaster Kagu-Eesti Puiduklastri ekspordisuutlikkuse kasv läbi tootearenduse 30 855 2,82
  3 Eesti Toiduainetööstuse Liit Vahendid toidusektori ettevõtete võimekuse tõstmiseks – sensoorika, analüütika, toidu tervislikkus ja ühisturundus. 39 950 2,56
  4 Eesti Elektroonikatööstuse Liit Elektroonikatööstuse tootearendus rahvusvaheliste tootmisstandardite abil 34 927  2,54
 • 2016.a. II poolaasta „E-tööstuse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“ raames finantseeritavad projektid

  Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASi poolt finantseeritav summa (€) Hinne
  1 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine 40 000 3,48
  2 Eesti Keemiatööstuse Liit Analüüs ettevõtte kemikaaliarvestuse digitaliseerimise ja selleks vajaliku IT-platvormi loomise võimaluse osas, eesmärgiga tõsta efektiivsust ja ekspordivõimet 9 936 3,26
  3 Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit Tootmisprotsessi juhitimise ja jälgimise digitaliseerimimine Eesti rõiva- ja tekstiilitööstuse ettevõtetes 8 700 2,97
           
   
 • 2016.a I poolaasta „Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkursid“ raames finantseeritavad projektid

  Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASi poolt finantseeritav summa (€) Hinne
  1 Eesti Väikelaevaehituse Liit Väikelaevade living lab turundus 28 280 3,12
  2 Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi platvormi arendus ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamiseks 40 000 2,84
  3 Eesti Plastitööstuse Liit Eesti plastitööstus uuele eksporditasemele Läänemere piirkonnas 19 780 2,74
  4 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidule ekspordi tugiteenuse loomine Skandinaavia turgude näitel 11 700 2,71
  5 Eesti Masinatööstuse Liit Mehaanikainseneride teenuste võimekuse tõstmine ja ekspordisuundade arendamine Saksamaa, Rootsi ja Norra sihtturgude näitel 38 661 2,70
X