Projektikonkursid ettevõtete esindusorganisatsioonidele

Sihtgrupp: ettevõtteid ühendavad organisatsioonid.

Projektikonkursid on kaks korda aastas toimuvad temaatilised konkursid, millega soovitakse hankida uusi teenuseid ja tehnilisi lahendusi, mille lõppkasusaajateks on ettevõtjad, kes ekspordivad välisturgudele või soovivad eksportturgudele siseneda. Ettevõtteid ühendavad organisatsioonid pakuvad ettevõtjatele spetsiifiliste sektorite eripärasid ja vajadusi arvestavat tuge. Usume, et eelnimetatud organisatsioonide kaudu on meil võimalik leida mõjusaid lahendusi.

Käimasolev projektikonkurss:

 • "Ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“

  • Konkurss on avatud 20. juulist 2017.

  • Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 31.08.2017 kell 12:00.
2017. aastal toimunud projektikonkurss:

 • „Ettevõtete tootearenduse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss”


2016. aastal toimunud projektikonkursid:

 • "Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkursid“

 • „E-tööstus: tööstuse digitaliseerimist toetavate teenuste projektikonkurss“

Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

Konkurssidele võivad projekte esitada ettevõttete esindusorganisatsioonid – MTÜ-d ja SA-d:

 • kes esindavad teatud ettevõtjate gruppi;
 • kelle põhikirjas on tegevusena märgitud kindla ettevõtlusvaldkonna või sektori esindamine, ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine või ettevõtluskeskkonna arendamine;
 • kes on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt üks aasta enne projekti esitamise kuupäeva.

Projekti minimaalne nõutav omafinantseering on 30% projekti kogumaksumusest.

Kõik projektikonkursiga seotud küsimused tuleb esitada kirjalikult aadressil loona.mansberg@eas.ee

Palume end projektikonkursi infosaajate nimekirja registreerida, esitades selleks vabas vormis sooviavalduse aadressil loona.mansberg@eas.ee

Toetatavad tegevused

Projekti raames loodava teenuse või lahenduse väljatöötamise raames ja sellega seotult on lubatud järgmised alategevused ja kaasnevad kulud:

 • Ettevõtjate vajaduste ning probleemide kaardistamine.
 • Vajaliku info ja teadmiste hankimine sh toote turunõudluse ja tehnoloogilise teostatavuse kohta ning partnerite ja klientide kaardistamise kohta.
 • Rahvusvaheline koostöö.
 • Teavitustegevused.
 • Tarkvara soetamine ja arendamine.

Taotlemine

Ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkurss on avatud 20. juulist 2017.

Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 31.08.2017 kell 12:00.

Projektide hindamine kestab orienteeruvalt kaks kuud.

Hanke dokumendid


 

Eelnevatest projektikonkurssidest rahastatud projektid

 • 2017.a. I poolaasta „Ettevõtete tootearenduse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“ raames finantseeritavad projektid

  Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASi poolt finantseeritav summa (€) Hinne
  1 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Valdkondade ülese tootearenduse soodustamine 37 850 3,15
  2 Kagu-Eesti Puiduklaster Kagu-Eesti Puiduklastri ekspordisuutlikkuse kasv läbi tootearenduse 30 855 2,82
  3 Eesti Toiduainetööstuse Liit Vahendid toidusektori ettevõtete võimekuse tõstmiseks – sensoorika, analüütika, toidu tervislikkus ja ühisturundus. 39 950 2,56
  4 Eesti Elektroonikatööstuse Liit Elektroonikatööstuse tootearendus rahvusvaheliste tootmisstandardite abil 34 927  2,54
 • 2016.a. II poolaasta „E-tööstuse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss“ raames finantseeritavad projektid

  Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASi poolt finantseeritav summa (€) Hinne
  1 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine 40 000 3,48
  2 Eesti Keemiatööstuse Liit Analüüs ettevõtte kemikaaliarvestuse digitaliseerimise ja selleks vajaliku IT-platvormi loomise võimaluse osas, eesmärgiga tõsta efektiivsust ja ekspordivõimet 9 936 3,26
  3 Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit Tootmisprotsessi juhitimise ja jälgimise digitaliseerimimine Eesti rõiva- ja tekstiilitööstuse ettevõtetes 8 700 2,97
 • 2016.a I poolaasta „Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste projektikonkursid“ raames finantseeritavad projektid

  Koht Pakkuja nimi Projekti nimi EASi poolt finantseeritav summa (€) Hinne
  1 Eesti Väikelaevaehituse Liit Väikelaevade living lab turundus 28 280 3,12
  2 Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi platvormi arendus ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamiseks 40 000 2,84
  3 Eesti Plastitööstuse Liit Eesti plastitööstus uuele eksporditasemele Läänemere piirkonnas 19 780 2,74
  4 Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidule ekspordi tugiteenuse loomine Skandinaavia turgude näitel 11 700 2,71
  5 Eesti Masinatööstuse Liit Mehaanikainseneride teenuste võimekuse tõstmine ja ekspordisuundade arendamine Saksamaa, Rootsi ja Norra sihtturgude näitel 38 661 2,70
X