fbpx

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019

Alates 01.septembrist rakendab Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks toetusmeedet Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab taotlejaid ja toetuse saajaid projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel. Toetuse üldinfo on leitav RTK kodulehel. Uus taotlus või info projekti elluviimise kohta tuleb alates 01.septembrist esitada RTKle E-toetuste keskkonna kaudu.
Lisainfo: Pille Ruul, pille.ruul@rtk.ee

 
Euroopa Regionaalarengu Fond
 
X