fbpx

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Alates 01.septembrist rakendab Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeedet Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab toetuse saajaid projekti elluviimisel. Toetuse üldinfo on leitav RTK kodulehel. Info projekti elluviimise kohta tuleb alates 01.septembrist esitada RTKle E-toetuste keskkonna kaudu.
Lisainfo: Lauri Alver, lauri.alver@rtk.ee.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond
 
X