fbpx

Eesti-Norra koostööprogramm (Green ICT)

Sihtgrupp: eraettevõtted


Eesti-Norra koostööprogrammis toetatakse Eesti ettevõtete uuenduslikke IKT projekte, mis edendavad rahvusvahelist konkurentsi- ja koostöövõimet, lisandväärtuse kasvu ning ressursisäästu. Programmi on eriti oodatud osalema ettevõtted, kellel juba on partnerettevõte Norras või on soov leida partner. Eelistatud on projektid, kus töötatakse välja ettevõtete ühislahendusi ning arendatakse kahe riigi ettevõtete vahelist partnerlust.

Koostööprogrammi käigus aitame ettevõtet uute partnerite otsingul läbi kontaktiotsingu ja matchmaking-ürituste, nõustame toetuse taotlemisel ja toetame projekti elluviimisel.

Partnerite leidmiseks täida palun partnerotsingu vorm.

Toetatavad tegevused

Ootame programmist osa võtma Eesti eraettevõtteid, kes soovivad arendada kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Partneritena saavad osaleda ka mõlema riigi MTÜ-d, assotsiatsioonid, sihtasutused, ülikoolid, klastrid. Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtete ühisprojektid.

Programmis toetatakse kolme valdkonna arendusprojekte, kus IKT on läbiv horisontaalne teema:

 • Tööstusinnovatsioon (tööstuse digitaliseerimine).
 • Tervisetehnoloogiad.
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) (nutikad transpordilahendused, energiamajanduse projektid jm).

Eesti-Norra koostööprogrammi raames toetatakse:

 • Innovaatiliste toodete, teenuste ja protsesside arendamist tööstusinnovatsiooni ja IKT valdkonnas.
 • Uute toodete ja teenuste arendamist tervisetehnoloogiate valdkonnas.

Toetus

Programmi kogumaht on 27 miljonit eurot. Projektidele makstakse toetusteks 18,5 miljoni eurot.

Projekti toetuse määr on 25-75% sõltuvalt kavandatavast tegevusest ja toetuse tüübist. Väiketoetuse summa on 10 000 – 20 000 EUR projekti kohta ja põhitoetuse summa 200 000 – 700 000 eurot (kuni 1 250 000 eurot tervisetehnoloogiate arendamise projektides).

Väikeprojektide raames antakse taotlejatele toetust uuringute läbiviimiseks põhiprojekti ettevalmistamisel ja partnerite otsingu tegemiseks. Väikeprojekti rakendamine ei ole põhiprojektile toetuse saamise eeltingimuseks. 

Ajakava

Väikeprojekti  keskmiseks pikkuseks on 3-4 kuud ja põhiprojekti pikkuseks kuni 36 kuud. 

Väiketoetusskeemi käivitamine toimub 2018. aasta oktoobris ja põhitoetusskeemi käivitatakse 2019. aasta mais. Väikeprojektid peavad olema lõpetatud enne põhiprojekti alustamist.

 

Eesti-Norra koostööprogramm GreenICT on aastatel 2008–2014 kestnud Green ICT programmi järglane. Vaata ka eelmist programmi tutvustavat videot ning toetust saanud projekte.


Taotlemine

Programmis on eelistatud Eesti-Norra koostööprojektid. Kui soovid abi Norrast partneri leidmisel, siis täida palun partnerotsingu vorm (inglise keeles).  Partnerite leidmisel teeb EAS koostööd Norras tegutseva Innovation Norwayga.


Kontaktid

Üritused, äripartnerlus:
Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Ettevõtluse keskus
Kersti.Kuusksalu@eas.ee

Programmi üldjuhtimine, toetus:
Anari Lilleoja
Koordinaator
Toetuste keskus
Telefon +372 627 9452
Anari.Lilleoja@eas.ee

Kasulikud lingid

 • Partnerit otsivad Norra ettevõtted

  Partnerit otsivad Norra ettevõtted.

  Esitatud ideede kvaliteeti, abikõlblikkust või potentsiaalset edukust ei ole veel kontrollitud.

 • Finantsmehhanism Norway Grants

  Loe infot finantsmehhanismi Norway Grantsi kohta.

 • Programmi partner Innovation Norway

  Loe infot programmi partneri Innovation Norway kohta.

 • Rahandusministeeriumi Norra toetuste koduleht

  Loe rohkem infot teiste Norway Grants rahastatavate programmide kohta rahandusministeeriumi leheküljel.

 • Programmi alusdokumendid (regulatsioon ja lisad)

  Norway Grants 2014-2021 regulatsioon ja lisad.

 
X