Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT” 2014-2021

Avatud Sihtgrupp: eraettevõtted


Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.  Eelistatud on Eesti – Norra koostööprojektid. Programm on suunatud kolme valdkonna arendamisse: tööstus ja rohetehnoloogiad, IKT ja tervisetehnoloogiad.  IKT võib seejuures olla horisontaalne, tööstuse ja rohetehnoloogiate ning tervisetehnoloogiate valdkondi läbiv komponent.


Taotlemisel on eelistatud Eesti ja Norra ettevõtete ühisprojektid. Partnerite leidmiseks korraldab EAS ettevõtjatele partnerlusüritusi.

Tingimused

Väikeprojektide taotlusvoor on avatud 1.11.2021 kuni 17.01.2022 kell 12:00.

UUS! Tutvu väikeprojektide taotlusvooru 18.10 INFOPÄEVA slaidide ja salvestisega.

Toetus on mõeldud Eestis registreeritud ettevõtjatele, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest. Projekti partnerina võib kaasata juriidilisi isikuid Eestist ja Norrast (sh ettevõtjad, mittetulundusühingud, assotsiatsioonid, ülikoolid, klastrid jms).

Toetuse määr on maksimaalselt 50% abikõlblikest kuludest.

Projekti pikkus on kuni 24 kuud, projektid peavad olema lõppenud hiljemalt 30.04.2024.

Väikeprojektide elluviimise varaseim võimalik algusaeg on 1.05.2022.

Riigiabi, toetusmäär

Väikeprojektide elluviimisele rakenduvad riigiabist tulenevad tingimused ja kohustused. Toetust antakse järgmiste abi liikide kaudu:

  1. Vähese tähtsusega abi (Art 3, (EU) No 1407/2013);
  2. Regionaalabi (Art 13, 14, (EU) No 651/2014);
  3. Teadus- ja arendustegevusele suunatud abi (Art 25, (EU) No 651/2014);
  4. Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele antav innovatsiooniabi (art 28, (EU) No 651/2014);
  5. Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (art 29, (EU) No 651/2014).

Toetuse saamisel ning toetusmäära kujunemisel arvestatakse ülaltoodud abist tulenevaid piiranguid.

Toetatavad tegevused

III taotlusvoorus toetatakse ettevõtjate projekte kahes valdkonnas:
1. Tööstus- ja rohetehnoloogiad, mis on suunatud tööstusettevõtete digitaliseerimise, tootearenduse ja ressursisäästlike lahenduste arendamise toetamiseks ja uudsete rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks. Lahendus peab olema ressursisäästlik ning aitama kaasa süsihappegaaside emissiooni ning energia tarbimise vähendamisele.
2. Tervisetehnoloogiad, milles toetatakse uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamist tervisetehnoloogiate valdkonnas. Lahendused peavad aitama kaasa infotehnoloogilisele arendustegevusele tervishoiusektoris. Toetatakse näiteks personaalmeditsiini valdkonna tegevusi uute IKT toodete ja teenuste arendamiseks, mis on disainitud koostöös lõpptarbijatega. Projekti elluviimisse peab olema kaasatud lahenduse lõpptarbija esindaja.

Juhised eToetuse infosüsteemis taotlusvormi täitmiseks:
1. Tegevuste alaleht: https://youtu.be/j7UKHWgx-ik
2. Eelarve alaleht: https://youtu.be/PpDHSdwJ5EA
3. Näitajate alaleht: https://youtu.be/ZUu-s5gPXhg


Osalemine

Väikeprojektide taotlusvoor on avatud 1.11.2021 kuni 17.01.2022 kell 12:00.


Kontaktid

Üritused:
Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Ettevõtluse ja innovatsiooni keskus
Telefon +372 627 9720
Kersti.Kuusksalu@eas.ee

Programm, toetus, ettevõtete nõustamine:
Anari Lilleoja
Green ICT programmijuht
Toetuste keskus
Telefon +372 627 9452
Anari.Lilleoja@eas.ee

Kasulikud lingid

 
X