Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT

Sihtgrupp: eraettevõtted

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärk on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut ning suurendada Eesti ja Norra innovatsioonialast koostööd ja ettevõtete lisandväärtust.

Programmis toetatakse IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside digitaliseerimist. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud eraettevõtted, eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtjate ühisprojektid.

Uute partnerite leidmiseks korraldab EAS koostöös Norra innovatsiooniagentuuriga Innovation Norway  kontaktiotsingut ja kahepoolseid suhteid edendavaid üritusi. Lisaks nõustab EAS ettevõtjaid toetuse taotlemisel ja projekti elluviimisel.

Norra partnerite leidmiseks täida palun partnerotsingu vorm.

Tingimused

Programmi kogumaht on 27 miljonit eurot. Avatud taotlusvoorude eelarve on 18,5 miljoni eurot Taotlus esitatakse EASi iseteeninduskeskkonnas elektrooniliselt.

Toetust on võimalik taotleda väiketoetusskeemis ja põhitoetusskeemis. Toetuse taotlemine on vooruline.

Väiketoetus

Toetuse summa projekti kohta on 10 000 – 20 000 eurot.

Toetuse määr kuni 75% abikõlblikest kuludest.

Projekti pikkus on kuni 4 kuud.

Toetust saab taotleda Eesti ettevõte ettevalmistavate tegevuste (uuringud, analüüsid, ekspertiisid jms)  läbiviimiseks põhiprojekti ettevalmistamisel. Väikeprojektis toetatakse ka ettevõtjate partnerotsinguid Eestis ja Norras.  

Väiketoetuse raames antakse ettevõtjale vähese tähtsusega abi.

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtjad, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest.

Väikevooru taotluste esitamine  EAS e-teeninduses on lõppenud.

Põhitoetus

Toetuse summa projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot tootearenduse ja tööstuse digitaliseerimise projektide puhul. Tervisetehnoloogiate projektides on toetuse maksimaalne summa projekti kohta 1 250 000 eurot.

Toetuse määr on maksimaalselt 50% abikõlblikest kuludest.

Projekti pikkus on kuni 36 kuud.

Toetust saab taotleda IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamiseks ning tootmisprotsesside digitaliseerimiseks. Eelistatud on Eesti ja Norra ühisprojektid.

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtjad, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest. Projekti partnerina võib kaasata juriidilisi isikuid Eestist ja Norrast (sh ettevõtjad, mittetulundusühingud, assotsiatsioonid, ülikoolid, klastrid jms).

Toetuse taotlemine on vooruline ning algab jaanuaris 2020.

Toetatavad tegevused

Ootame programmi osalema Eesti ettevõtjaid, kes soovivad arendada kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.

Põhitoetusskeemis toetatakse:

1) Uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamine tööstuses ja IKT valdkonnas:

– tööstus- ja energeetikasektorile suunatud protsesside efektiivsust suurendavate digitaalsete tehnoloogiate rakendamine ning digitaalsetel tehnoloogiatel põhinevate lahenduste väljatöötamine  (tööstuse digitaliseerimise lahendused);

– ressursisäästu edendavate IKT-komponendiga toodete ja teenuste arendamine eri valdkondades (energiatõhusus, tark tootmine, transport, targa maja lahendused jne).

2) Koostöös lõppkasutajatega disainitud uute IKT toodete ja teenuste arendamine personaalmeditsiini valdkonnas.


Taotlemine

Kui soovid abi Norrast partneri leidmisel, siis täida palun partnerotsingu vorm (inglise keeles).  Partnerite leidmisel teeb EAS koostööd Innovation Norwayga.


Kontaktid

Üritused, partnerotsing:
Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Ettevõtluse keskus
Telefon +372 627 9720
Kersti.Kuusksalu@eas.ee

Programm, toetus, nõustamine:
Anari Lilleoja
Koordinaator
Toetuste keskus
Telefon +372 627 9452
Anari.Lilleoja@eas.ee

Kasulikud lingid

 
X