Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT

Avatud Sihtgrupp: eraettevõtted


Eesti-Norra koostööprogrammis „Green ICT“  toetatakse Eesti ettevõtete uuenduslikke IKT projekte, mis edendavad rahvusvahelist konkurentsi- ja koostöövõimet, lisandväärtuse kasvu ning ressursisäästu.

Toetatakse uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside digitaliseerimist. Programmi on eriti oodatud osalema ettevõtted, kellel juba on partnerettevõte Norras või on soov leida partner. Eelistatud on projektid, kus töötatakse välja ettevõtete ühislahendusi ning arendatakse kahe riigi ettevõtete vahelist partnerlust.

Koostööprogrammi käigus aitame ettevõtet uute partnerite otsingul läbi kontaktiotsingu ja ürituste, nõustame toetuse taotlemisel ja toetame projekti elluviimisel.

Partnerite leidmiseks täida palun partnerotsingu vorm.

Tingimused

Toetus

Programmi kogumaht on 27 miljonit eurot. Avatud taotlusvoorude eelarve on 18,5 miljoni eurot Taotlus esitatakse EASi iseteeninduskeskkonnas elektrooniliselt.

Toetust saab taotleda jooksvalt väike- ja põhitoetusskeemis:

Väiketoetus

Toetuse summa ühe projekti kohta on 10 000 – 20 000 eurot, toetuse määr kuni 75% abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda Eesti ettevõte ettevalmistavate tegevuste (uuringud, analüüsid, ekspertiisid jms)  läbiviimiseks põhiprojekti ettevalmistamisel. Väikeprojektis toetatakse ka partnerotsingut Eestis ja Norras.  Projekti pikkus on kuni 4 kuud.

Väiketoetuse raames antakse ettevõtjale vähese tähtsusega abi.

Taotlemine on avatud 13. märts – 13. mai 2019 kell 9:00 (Eesti aja järgi).

Põhitoetus

Toetuse summa ühe projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot, toetuse määr maksimaalselt 50% abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda Eesti ettevõte tootearenduseks ning tootmisprotsesside digitaliseerimiseks. Tervisetehnoloogiate projektides on toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta 1 250 000 eurot. Projekti pikkus on kuni 36 kuud.

Põhitoetusskeemi taotluse esitamiseks ei ole kohustuslik eelnevalt läbida väikeprojekt. Juhul, kui ettevõtja on saanud väikeprojektile toetuse, siis peavad väikeprojekti tegevused olema lõppenud enne, kui esitatakse taotlus põhitoetusskeemi.

Taotlemine algab hilissügisel 2019.

Toetatavad tegevused

Ootame programmi Eesti ettevõtteid, kes soovivad arendada kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Projektis saavad partnerina osaleda mittetulundusühingud, assotsiatsioonid, sihtasutused, ülikoolid, klastrid jm Eestist ja Norrast. Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtete ühisprojektid.

Programmis toetatakse kolme valdkonna arendusprojekte, kus IKT on läbiv horisontaalne teema:

  • Tööstusinnovatsioon (protsesside digitaliseerimine, reaalajas tootmisjuhtimine ja optimeerimine, tootmise visualiseerimine, suurandmete kasutamine, digitaalne kvaliteedikontroll, kiire prototüüpimine jm).
  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) (ressursisäästu edendavad lahendused IT sidusvaldkondades, nt transport, energiamajandus jm).
  • Tervisetehnoloogiate arendamine personaalmeditsiinis (personaliseeritud riskijuhtimise platvormid esmatasandi arstiabile; lahendused, mille eesmärgiks on patsientide tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine; lahendused, mis on suunatud patsientide terviseandmete kogumisele, puhastamisele ja analüüsimisele jm).

Väiketoetusskeemis toetatakse põhiprojektide ettevalmistust ja partnerotsinguid.


Taotlemine

Programmis on eelistatud Eesti-Norra koostööprojektid. Kui soovid abi Norrast partneri leidmisel, siis täida palun partnerotsingu vorm (inglise keeles).  Partnerite leidmisel teeb EAS koostööd Norras tegutseva Innovation Norwayga.


Kontaktid

Üritused, partnerotsing:
Kersti Kuusksalu
Projektijuht
Ettevõtluse keskus
Telefon +372 627 9720
Kersti.Kuusksalu@eas.ee

Programm, toetus, nõustamine:
Anari Lilleoja
Koordinaator
Toetuste keskus
Telefon +372 627 9452
Anari.Lilleoja@eas.ee

Kasulikud lingid

 
X