Missioon Saksamaa!

Sihtgrupp: masina- ja metallitööstus, elektroonikatööstus, IT, väärindatud puidu ettevõtted

Kui teie ettevõtte strateegiliseks valikuks on siseneda Saksa turule või seal laieneda, siis "Missioon Saksamaa" programm annab teile aastaks appi Saksa ekspertide meeskonna, kelle toel teadlikumalt ja kiiremini oma eesmärgi poole liikuda. 

Aastane ekspordiprogramm on kombinatsioon:

 • Saksa konsultandi individuaalsest nõustamisest

 • rahvusvahelistest koolitustest (koolituste fookuses on  strateegiline lähenemine Saksa turule nii sisenemisel, kui seal laienemisel)

 • ärivisiitidest Saksamaale nii olulise turuinfo saamiseks, kui ka eelnevalt kokkulepitud kohtumisteks potentsiaalsete klientide/partneritega Saksamaal. 


"Missioon Saksamaa" programmile eelneb ettevõtte valmisoleku ja toodete/teenuste eelhindamine Saksa turule sisenemiseks või seal laienemiseks. Eelhindamise edukas läbimine on eelduseks "Missioon Saksamaa" programmis osalemiseks. 

Tegevuste ajakava

 • 7. august - 30. september 2019 on avatud kandideerimine 

 • Oktoober - november 2019 kandideerinud ettevõtete eelhindamine

 • Detsember 2019  eelhindamise raportid ettevõtetele, tagasiside, teavitamine tulemustest

 • 14. jaanuar - detsember 2020 ekspordiprogramm "Missioon Saksamaa 2020"


NB! Seoses COVID-19 pandeemiast tuleneva eriolukorraga pikendame programmi 3 kuu võrra, märtsini 2021.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) koostööpartneriks programmi elluviimisel on Marketingi Instituut koostöös saksa konsultatsioonibürooga Steinbeis.

 

 

 

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


SISU:

 1. ETTEVÕTTE VÕIMALUSTE EELHINDAMINE*
  Läbiviija: konsultatsioonibüroo Steinbeis konsultandid.
 • Eelhindamise käigus külastab konsultant ettevõtet, kohtub juhtidega, tutvub tootmisega. Kohtumine annab võimaluse mõlemapoolselt hinnata ka isiklikul tasandil sobivust võimalikuks edasiseks  koostööks.
 • Peale kohtumist täidab ettevõtte võtmeisik(ud) Steinbeisi teadlaste poolt välja töötatud küsimustiku, mis on aluseks strateegia loomisele ning annab võimaluse võrrelda oma tulemusi sama valdkonna Saksa ettevõtetega ning näha arengukohti. Võrreldakse ka ettevõtte võtmeisikute arvamusi, et näha erinevusi ja mõista seeläbi paremini ettevõtet.
 • Hinnatakse saksa turu kasutamata potentsiaali antud toote/teenuse osas.
 • Tehakse taustauuring, mille tulemuseks on info ettevõtte valdkonna seadusandlike nõuete, olulisemate konkurentide, turu struktuuri ja väljakutsete, klientide hulga, trendide ja muutuste kohta saksa  turul.
 • Tehakse telefoni intervjuud 10 saksa ettevõtega (iga hinnatava Eesti ettevõtte kohta) testimaks nende huvi Eesti ettevõttega koostöö vastu ning uuritakse, milline on ostutsükkel, nõuded tarnijale.
 • Iga eelhindamise läbinud ettevõte saab eelneva põhjal koostatud põhjaliku raporti ning konsultandilt suulise tagasiside (1 tund skype teel). Raportile lisatakse ka 3-5 soovitust edasisteks sammudeks. 

*Eelhindamine on ettevõttele TASUTA.  Ettevõtetele, kelle puhul nähakse Saksa turul head potentsiaali, tehakse ettepanek jätkata “Missioon Saksamaa” programmis.

2. AASTANE PROGRAMM “MISSIOON SAKSAMAA 2020”
Programmi oluline sisend on ettevõtte eelhindamise raport, mis on aluseks strateegiliste otsuste tegemiseks ja edasiseks tööks.

 • Jaanuar 2020
  • 14.01.2020 Avaseminar
  • 15.01.2020 Koolitus*: Strateegilised otsused Saksa turul (Jean Sutton, UK)
   Kohtumised konsultantidega, tegevusplaani ja eesmärkide kokku leppimine.
 • Aprill – Mai 2020
  • 17.aprill, online kriisikohtumine “Arengud ja võimalused Saksa turul” (konsultandid, ettevõtjad, Marketingi Instituut, EAS)
  • Webinaride sari: Strateegia loomine (prof. Waldemar Pförtsch, GER)
  • Osa 1, 21.04 kell 14:00 – 15:30 (kutse saadetakse nädal enne)
  • Osa 2, 28.04 kell 14:00 – 15:30 (kutse saadetakse nädal enne)
  • Osa 3, 15.05 kell 14:00 – 15:30 (kutse saadetakse nädal enne)
  • Osa 4, 12.05 kell 14:00 – 15:30 (kutse saadetakse nädal enne)
 • September 2020
  • 8.09.2020 Vaheseminar (“Missioon Saksamaa” osalejad, koolitajad, konsultandid). Vahe-eesmärkide üle vaatamine, konsultandid teevad ülevaate oma sektori ettevõtete saavutustest ja õppetundidest, jooksvad olulised teemad.
  • Individuaalsed kohtumised konsultantidega
  • 9.09.2020 Koolitus: Brändi loomine (Steve Rawling, UK)
  • 22.09.2020 Koolitus: Müügistrateegia loomine (prof. Uwe Sponholz, GER)
 • Detsember 2020
  • 7.12.2020 Individuaalsed kohtumised konsultantidega
  • 8.12 2020 Lõpuseminar ja kokkuvõtted.

Täiendavalt korraldab konsultant aasta jooksul:

 • vajalikke ärireise Saksamaale vastavalt ettevõttega individuaalselt kokkulepitud tegevusplaanile ja eesmärkidele. Ärireiside eesmärk on saada vajalikku turuinformatsiooni, luua toetavaid võrgustikke või osaleda kokkulepitud ärikohtumistel.
 • 5 kohtumist Saksamaa potentsiaalsete äripartneritega (2020 2.poolaastal). Konsultant viibib ka ise kohtumiste juures.**

*Koolitused toimuvad inglise keeles. Koolituste toimumise koht on Tallinn.
 **Saksamaal on eelistatud töökeeleks saksa keel.

Tutvu lähemalt “Missioon Saksamaa” konsultantide ja koolitajatega.

 

Tingimused

“Missioon Saksamaa ” programmis saab osaleda max. 25 ettevõtet. 
Eelkõige on oodatud ettevõtted järgmistest sektoritest: masina- ja metallitööstus, väärindatud puit (sh. puitmajad, mööbel), elektroonikatööstus ja IT. Kuid vabade kohtade olemasolul ja programmi sobivusel on võimalik osaleda ka teiste valdkondade ettevõtetel. NB! Sama lävend kehtib nii eelhindamises, kui programmis osalevatele ettevõtetele.

 • Osaleda soovival ettevõttel on:
  • vähemalt kolme aastane ekspordikogemus
  • viimase kinnitatud majandusaasta ekspordikäive vähemalt 500 000 eurot
  • ettevõtte strateegia on näinud ette sisenemise Saksamaa turule ja tegevustel on juhtkonna toetus.
 • Osaleda soovivatel eksporditöötajatel/juhtidel on:
  • töö sisuks muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügimeeskondade juhtimine
  • inglise keel vähemalt C1 tasemel. Kui osaleja valdab saksa keelt vähemalt C1 tasemel, siis võib inglise keele tase olla B2
  • ajaliselt võimalik osaleda kõigis programmi tegevustes.
 • Ettevõtete kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:
  • täidetud on lävendi nõuded
  • ettevõte on positiivselt läbinud eelhindamise s.t. tema võimalusi hinnatakse Saksamaal heaks
  • olemas on valmisolek,  tahe ja selged eesmärgid programmis osalemiseks
 • Osaleda ei saa  EL rahastuse tingimustega välistatud valdkondade ettevõtted (põllumajanduse esmane tootmine, kalandus ja vesiviljelus, tubakatoodete tootmine ning hasartmängude ja kihlvedude korraldajad).

Osalemine

Eelhindamine on ettevõttele TASUTA, kuid seda arvestatakse vähese tähtsusega abina (VTA summas 6 240 €).

Kui edukalt eelhindamise läbinud ettevõte otsustab jätkata programmis, siis omaosalus on 3 000€ + km ning ettevõte katab ka oma programmis osalevate töötajate välislähetuste kulud Saksamaal (lennupiletid, majutus, päevarahad jm). 

Ettevõtete eelhindamine on lõppenud. Aastases programmis “Missioon Saksamaa 2020” osalevad järgmised ettevõtted:

 Thermoarena OÜ, Tarmeko LPD OÜ, AS Matek, AS Hanza Mechanics Tartu, Hansab Group OÜ, FOB Solutions OÜ, Harju Elekter Elektrotehnika AS, TNC Components OÜ, NOTE Pärnu OÜ, ADM Interactive, Printcenter Eesti AS, Concise SystemsOÜ, Bellfire OÜ, Riverbank OÜ, Dieselland OÜ.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest. “Missioon Saksamaa 2020” programmi VTA summa on 7 748.40€ ettevõtte kohta.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Loe lähemalt VTAst ja kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Eelhindamise VTA summa on 6 240 € ja programmi VTA summa on 7 748.40€ ettevõtte kohta.

Tiina Truuväärt
Teenusejuht: rahvusvaheline müük
627 9541
tiina.truuvaart@eas.ee

X