Missioon Saksamaa! Rahvusvahelise turunduse ja müügi praktikum

Sihtgrupp: vähemalt kolmeaastase valdkondliku töökogemusega ekspordijuhid. Oodatud on eelkõige toidu, mööbli, elektroonika, IT ja ehituse valdkonna eksportivad ettevõtted.

"Missioon Saksamaa!" on kombinatsioon rahvusvahelistest koolitustest, ärinõustamisest ja B2B kohtumistest Saksamaal. Koolituste fookus on Saksa turu spetsiifikal ning rahvusvahelisel turundusel ja müügil, mis on kriitilise tähtsusega globaalses konkurentsis.

EASi partner ning praktikumi läbiviija on Marketingi Instituut koostöös Saksamaa juhtiva koolitus- ja konsultatsioonifirmaga Steinbeis.

Vaata ajakava, teemasid ja koolitajaid Marketingi Instituudi kodulehelt.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedProgramm

 • 8 päeva rahvusvahelisi koolitusi
 • toidu, mööbli, elektroonika, IT ja ehituse valdkonna konsultantide nõustamine Saksamaa turundusplaani koostamisel
 • iga ettevõtte jaoks konsultatsioonibüroo koostatud Saksa turu võimaluste analüüs
 • kahepäevane õppereis Saksamaa ettevõtetesse
 • kolme ärikohtumise kokkuleppimine Saksamaa ettevõtetes

Tingimused

 • praktikumis saab osaleda kuni 25 ettevõtte ekspordijuhti
 • oodatud on eelkõige toidu, mööbli, elektroonika, IT ja ehituse valdkonna ettevõtted
 • osaleda soovival ettevõttel on:
  • vähemalt kolme (3) aastane ekspordikogemus
  • viimase kinnitatud majandusaasta ekspordikäive vähemalt 800 000 eurot
  • ettevõtte strateegia näinud ette liikumise uutele eksporditurgudele, sh Saksamaa turule.
 • osaleda soovival ekspordijuhil on:
  • vähemalt 3-aastane järjestikune töökogemus ekspordivaldkonnas;
  • töö sisuks muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügimeeskondade juhtimine
  • inglise keel vähemalt C1 tasemel. Kui osaleja valdab saksa keelt vähemalt C1 tasemel, siis võib inglise keele tase olla B2
  • ajaliselt võimalik osaleda kõigis programmi tegevustes.
 • ettevõtete ja osalejate kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:
  • täidetud on lävendi nõuded nii ettevõttele kui osalejale
  • olemas on motivatsioon ja selged eesmärgid praktikumis osalemiseks
 • osaleda ei saa välistatud valdkondade ettevõtted (põllumajanduse esmane tootmine, kalandus ja vesiviljelus, tubakatoodete tootmine ning hasartmängude ja kihlvedude korraldajad)

Kui huvilisi on rohkem kui kohti, toimub praktikumi kandideerimine pingerea alusel, mis koostatakse valdkonna põhiselt, võttes aluseks:

 • ekspordi müügitulu
 • lisandväärtuse töötaja kohta
 • ettevõtte keskmise palga
 • toote keerukuse või lõpptarbijale suunatuse

Osalemine

Kandideerimine 2017 aasta programmi on lõppenud.

Kui 2017 aasta “Missioon Saksamaa!” osutub edukaks, siis on EASil plaanis programmi korrata ka 2018 aastal.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest. Ettevõtte omaosalus on 2950€+km, millele lisanduvad ekspordijuhi reisi-ja majutuskulud Saksamaale

ERFi vahenditest koolitusprojekti läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on maksimaalselt 15 108,48 eurot ja see on vähese tähtsusega abi (VTA).

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Loe lähemalt VTAst ja kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Tiina Truuväärt
arenduskonsultant
627 9541
tiina.truuvaart@eas.ee

X