Missioon Saksamaa!

Sihtgrupp: masina- ja metallitööstus, elektroonikatööstus, IT, väärindatud puidu ettevõtted (sh. puitmajad, mööbel)

Ekspordiprogramm "Missioon Saksamaa" tuleb taas!

Kui teie ettevõtte strateegiliseks valikuks on siseneda Saksa turule, siis "Missioon Saksamaa" programm annab teile aastaks appi Saksa ekspertide meeskonna, kelle toel teadlikumalt ja kiiremini oma eesmärgi poole liikuda.

Programm on kombinatsioon rahvusvahelistest koolitustest, individuaalsest ärinõustamisest ja B2B kohtumistest Saksamaal. Koolituste fookus on Saksa turu spetsiifikal ning rahvusvahelisel turundusel ja müügil, mis on kriitilise tähtsusega globaalses konkurentsis.

Hetkel on käimas rahvusvaheline hange koostööpartnerite leidmiseks, tegevustega soovime alustada augustis 2019.

Tegevuste orienteeruv ajakava:

 • August - september 2019   on avatud kandideerimine.

 • Oktoober - november 2019 kandideerinud ettevõtete eelhindamine.

 • Detsember 2019  eelhindamise lühiraportid kandideerinud ettevõtetele, teavitamine tulemustest.

 • Jaanuar - detsember 2020 ekspordiprogramm "Missioon Saksamaa"

Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Sisu:

 1. Ettevõtte toote/teenuse Saksa turule sobivuse eelhindamine konsultandi poolt*.
  Kõik eelhindamise läbinud ettevõtted saavad lühiraporti, mis sisaldab:
 • hinnatava ettevõtte sektori ülevaadet Saksamaal;
 • hinnang ettevõtte toote/teenuse võimaluste kohta Saksa turul koos asjakohaste soovitustega.

*Positiivselt eelhindamise läbinud ettevõtetele tehakse ettepanek jätkata “Missioon Saksamaa” ekspordiprogrammis.

      2. Aastane ekspordiprogramm “Missioon Saksamaa”, mis on kombinatsioon:

 • saksa konsultandi individuaalsest nõustamisest (saksa turule sisenemise strateegia täpsustamine, tegevuste elluviimine, ärikohtumiste ettevalmistamine)
 • rahvusvahelistest koolitusest, mis avavad saksa turu spetsiifikat (4 koolituspäeva)
 • õppe-ja ärivisiitidest ning individuaalsetest B2B kohtumistest Saksamaal vastavalt ettevõttega individuaalselt kokkulepitud plaanile ja eesmärkidele. Igale ettevõttele korraldatakse 5 individuaalset kohtumist potentsiaalsete klientide või partneritega.

Programm koondab ka osalevate ettevõtete saadud turukogemuse ja soodustab omavahelist koostööd ning infovahetust. 

Koolitused toimuvad inglise keeles. Saksamaal on eelistatud töökeeleks saksa keel.

Täpsema info koostööpartnerite, konsultantide, koolitajate ja täpsema programmi kohta avaldame juulis 2019.

Tingimused

Programmis saab osaleda max. 25 ettevõtet.
Eelkõige on oodatud ettevõtted järgmistest sektoritest: masina- ja metallitööstus, väärindatud puit (sh. puitmajad, mööbel), elektroonikatööstus ja IT. Kuid vabade kohtade olemasolul ja programmi sobivusel on võimalik osaleda ettevõtetel ka teistest valdkondadest.

 • Osaleda soovival ettevõttel on:
  • vähemalt kolme (3) aastane ekspordikogemus
  • viimase kinnitatud majandusaasta ekspordikäive vähemalt 500 000 eurot
  • ettevõtte strateegia on näinud ette sisenemise Saksamaa turule ja tegevustel on juhtkonna toetus.
 • Osaleda soovivatel eksporditöötajatel on:
  • töö sisuks muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügimeeskondade juhtimine
  • inglise keel vähemalt C1 tasemel. Kui osaleja valdab saksa keelt vähemalt C1 tasemel, siis võib inglise keele tase olla B2
  • ajaliselt võimalik osaleda kõigis programmi tegevustes.
 • Ettevõtete kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:
  • täidetud on lävendi nõuded nii ettevõttele kui osalejale
  • ettevõtte tootel/teenusel on saksa turul hea potentsiaal
  • olemas on motivatsioon ja selged eesmärgid programmis osalemiseks
 • Osaleda ei saa  EL rahastuse tingimustega välistatud valdkondade ettevõtted (põllumajanduse esmane tootmine, kalandus ja vesiviljelus, tubakatoodete tootmine ning hasartmängude ja kihlvedude korraldajad).

Osalemine

Eelhindamine on ettevõttele tasuta, kuid seda arvestatakse vähese tähtsusega abina (VTA).

Kui ettevõte otsustab jätkata programmis, siis on omaosalus on 3000€ + km ning ettevõte katab ka oma programmis osalevate töötajate välislähetuste kulud Saksamaal (lennupiletid, majutus, päevarahad jm).

“Missioon Saksamaa” ekspordiprogrammi kandideerimine avatakse augustis 2019.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Loe lähemalt VTAst ja kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Tiina Truuväärt
Teenusejuht: rahvusvaheline müük
627 9541
tiina.truuvaart@eas.ee

X