fbpx

Missioon Saksamaa 2018

Sihtgrupp: vähemalt kolmeaastase valdkondliku töökogemusega ekspordijuhid. Oodatud on eelkõige toidu, mööbli, elektroonika, IT ja ehituse valdkonna eksportivad ettevõtted.

"Missioon Saksamaa" on kombinatsioon rahvusvahelistest koolitustest, ärinõustamisest ja B2B kohtumistest Saksamaal. Koolituste fookus on Saksa turu spetsiifikal ning rahvusvahelisel turundusel ja müügil, mis on kriitilise tähtsusega globaalses konkurentsis.

Kui teie ettevõtte strateegiliseks valikuks on siseneda Saksa turule, siis "Missioon Saksamaa" programm annab teile sisuliselt piiratud ajaks appi Saksa ekspertide meeskonna, kelle toel teadlikumalt ja kiiremini oma eesmärgi poole liikuda.

EASi partner ning praktikumi läbiviija on Marketingi Instituut koostöös Saksamaa juhtiva koolitus- ja konsultatsioonifirmaga Steinbeis.

Vaata ajakava, teemasid ja koolitajaid Marketingi Instituudi kodulehelt.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedProgramm

 • 8 päeva rahvusvahelisi koolitusi, mis lähtuvad Saksa turu eripäradest.
 • Toidu, mööbli, elektroonika, IT ja ehituse valdkonna konsultantide nõustamine Saksamaa turule sisenemiseks või seal laienemiseks.
 • Iga ettevõtte jaoks konsultatsioonibüroo poolt koostatud Saksa turu võimaluste analüüs.
 • 2-päevane õppevisiit Saksamaale ettevõttele olulise valdkonnaspetsiifilise turuinfo saamiseks (korraldab konsultant).
 • 3 ärikohtumise kokkuleppimine potentsiaalsete klientide või partneritega Saksamaal.

Tingimused

 • Programmis saavad osaleda min. 20 ja max. 25 ettevõtte ekspordijuhid.
 • Oodatud on eelkõige toidu, mööbli, elektroonika, IT ja ehituse valdkonna ettevõtted. 
 • Osaleda soovival ettevõttel on:
  • vähemalt kolme (3) aastane ekspordikogemus
  • viimase kinnitatud majandusaasta ekspordikäive vähemalt 800 000 eurot
  • ettevõtte strateegia näinud ette liikumise uutele eksporditurgudele, sh Saksamaa turule.
 • Osaleda soovival ekspordijuhil on:
  • vähemalt 3-aastane järjestikune töökogemus ekspordivaldkonnas;
  • töö sisuks muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügimeeskondade juhtimine
  • inglise keel vähemalt C1 tasemel. Kui osaleja valdab saksa keelt vähemalt C1 tasemel, siis võib inglise keele tase olla B2
  • ajaliselt võimalik osaleda kõigis programmi tegevustes.
 • Ettevõtete ja osalejate kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:
  • täidetud on lävendi nõuded nii ettevõttele kui osalejale
  • olemas on motivatsioon ja selged eesmärgid praktikumis osalemiseks
 • Osaleda ei saa välistatud valdkondade ettevõtted (põllumajanduse esmane tootmine, kalandus ja vesiviljelus, tubakatoodete tootmine ning hasartmängude ja kihlvedude korraldajad).

Kui huvilisi on rohkem kui kohti, toimub praktikumi kandideerimine pingerea alusel, mis koostatakse valdkonna põhiselt, võttes aluseks:

 • ekspordi müügitulu;
 • lisandväärtuse töötaja kohta;
 • ettevõtte keskmise palga;
 • toote keerukuse või lõpptarbijale suunatuse.

Osalemine

Kandideerimine programmi on lõppenud. Missioon Saksamaa 2018 kestab 5.märtsist – 26.septembrini 2018.

Ettevõtte omaosalus on 2 950€+km, millele lisanduvad ekspordijuhi reisi-ja majutuskulud Saksamaale.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest.
ERFi vahenditest ekspordiprojekti läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on 15 108,48 eurot ja see on vähese tähtsusega abi (VTA).

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Loe lähemalt VTAst ja kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Tiina Truuväärt
Teenusejuht: rahvusvaheline müük
627 9541
tiina.truuvaart@eas.ee

X