fbpx

Mentorklubid

Avatud Sihtgrupp: 12-36 kuud tegutsenud ettevõtjad.

Mentorklubid toetavad igas maakonnas alustavaid ettevõtteid, pakkudes neile võimalusi oma suhtevõrgustiku laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste suurendamiseks.

Mentorklubi raames toimub hooaja jooksul vähemalt 5 ühist klubikohtumist - kontaktüritused, töötoad, ühe- või kahepäevased seminarid, õppereisid, teemahommikud jms.
Personaalne koostöö mentoriga - igal klubilisel on mentor, kellega ka väljaspool klubi toimumise aega personaalselt oma ettevõtte teemadel suhelda.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedTingimused

Klubi on suunatud alustavatele ettevõtjatele, eelistatud on 12-36 kuud tegutsenud ettevõtjad. Klubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik või tegevjuht. Osaleda saab ainult ettevõtja esindajana.

Maakondlikus klubis osaleb vähemalt 12 alustavat ettevõtjat ehk mentiid ning oma teadmisi ja kogemusi tutvustavad kuus kogemustega ettevõtjat ehk mentorit. Piirkondlikus klubis osaleb vähemalt 18 mentiid ja 9 mentorit.

Maakondlik mentorklubi tegutseb ühe maakonna arenduskeskuse juures. Piirkondlikku mentorklubi viivad läbi kaks või rohkem maakondlikku arenduskeskust ning piirkondlik mentorklubi kaasab osalema vähemalt kahe erineva maakonna ettevõtjaid.

 

 


Osalemine

Lisainfo saamiseks ja mentorklubis osalemiseks võtke palun ühendust oma maakondliku arenduskeskusega:

Kõik mentorklubi tegevused on mentoritele ja mentiidele tasuta. Mentorklubisid rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

X