fbpx

Loomemajanduse suurprojektide projektikonkurss

Sihtgrupp: ettevõtteid ühendavad organisatsioonid

Loomemajanduse ja teiste sektorite koostöös elluviidavate arenguprogrammide projektikonkurss.

Konkursile oodatakse kandideerima projekte, mille käigus algatatakse, töötatakse välja ja viiakse ellu loome- ja muude majandusvaldkondade üleseid mitmekülgseid koostöö- ja arenguprogramme, mis sisaldavad mh praktilisi arendustegevusi ning mille tulemusena luuakse eeldused, et kasusaajad toovad turule uued või oluliselt täiustatud tooted ja/või teenused või sisenevad uutele turgudele.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Tingimused

Konkurssidele võivad projekte esitada ettevõtete esindusorganisatsioonid – MTÜ-d ja SA-d:

  • kes esindavad teatud ettevõtjate gruppi;
  • kelle põhikirjas on tegevusena märgitud kindla ettevõtlusvaldkonna või sektori esindamine, ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine või ettevõtluskeskkonna arendamine;
  • kes on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt üks aasta enne projekti esitamise kuupäeva.

Projekti minimaalne nõutav omaosalus on 30% projekti kogumaksumusest.

 

Loomemajanduse ja teiste sektorite koostöös elluviidavate arenguprogrammide projektikonkursi hanketingimused.

Toetatavad tegevused

Projekti raames tehtavad alategevused on järgnevad:

  • Ettevõtjate ja nende toodete/teenuste ekspordipotentsiaali väljaselgitamine valitud sihtturgudel;
  • Infopäevade, seminaride, konverentside, töötubade, ümarlaudade jms korraldamine;
  • Nõustamise, mentorluse, koolituste, õppereiside ja praktikumide läbiviimine;
  • Messide, näituste, turundus- ja kontaktürituste korraldamine ja nendel osalemine.

Projektikonkursi rahastatud projektid

“Loomemajanduse ja teiste sektorite koostöös elluviidavate arenguprogrammide projektikonkurss“ raames toetatavad projektid:

Koht Pakkuja nimi Projekti nimi Pakkumuse võrdlushind (€) Hinne
1 Loov eesti MTÜ The eGovernance Challenge 39830 2,84
2 Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SA MELT Foorum 2017 40000 2,65
3 Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ PuitAIT- koostööplatvorm 39830 2,54

Kontakt


Loona Mansberg, võrgustike projektijuht, tel. 627 9521, e-post loona.mansberg@eas.ee

 
X