Kriisis kasvamise meistriklass

Avatud Sihtgrupp: ettevõtted, kellel on soov tuua toode/teenus uutele turgudele ning suurendada ekspordi võimekust.

Kriisis kasvamise meistriklassi 2022 kevadvooru kandideerimine on alanud. Registreeri enda huvi järgmisel lingil  KANDIDEERI SIIN.

Praktiline ja sisukas programm ettevõtetele, kes ei karda kriisi raisku lasta, vaid soovivad turbulentseid aegu kasutada jõuliseks kasvuks. Meistriklass sobib ettevõtetele, kellel on välja töötatud uus toode, mida ei ole veel turule toodud.Kriisis kasvamise meistriklass on välja töötatud toetudes maailma kaasaegsematele äripraktikatele. Unikaalne metoodika võimaldab mõelda läbi ja valideerida uue toote turule toomise erinevad lähenemised viisil, mis maandab ärilisi riske ja kindlustab õigete otsuste tegemist.

Meistriklassi käigus töötatakse läbi uue toote turule toomise olulisemad võtmekohad:

 • toote positsioneerimine turul,

 • ärimudeli välja töötamine,

 • turundusplaani koostamine

 • toote lansseerimine.


Osalevad ettevõtted saavad programmi jooksul tuge ja nõu oma ala tippekspertidelt. See on unikaalse võimalus kaasata oma ettevõtte arendamisse maailmataseme kompetentsiga konsultante.

Kandideeri kevadgruppi siit  KANDIDEERI SIIN.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Programm

Meistriklass koosneb silmast silma kohtumistest ja digitaalsest distantsõppest ning sisaldab:

 • nelja praktilist töötuba (4 päeva),
 • mentorlust valdkonna tippekspertidelt (12 h),
 • juhendamist oma toote lansseerimise plaani loomisel,
 • mugavat e-õppe keskkonda materjali paremaks omandamiseks ja tagasiside kiiremaks saamiseks.

Programmi eduka läbimise tulemusena valmib uue toote turule toomise põhjalikult läbi mõeldud plaan.

Töötoad

Meistriklassi töötubadesse on oodatud osalema ettevõtete 2- kuni 3-liikmelised tiimid, millesse kuulub ka vähemalt üks otsustaja. Iseseisvast tööst, mentorlusest ja e-õppest võivad saada osa ka suuremad toote turule toomise tiimid.

 

Töötoad toimuvad innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory (Raja 15, Tallinn) ning ava- ja kokkuvõttev vebinar Zoomi vahendusel“

 

Koolitajad

Jana Kukk, PhD on strateegilise disaini agentuuri Rethink kaasasutaja ja äridisainer ning TalTechi teenusedisaini labori d.Lab juht. Ta on tegutsenud 13 aastat teenusedisaini ja strateegilise juhtimise konsultatsioonivaldkonnas ning omandanud doktorikraadi äriteenuste disaini ja väärtuse kujundamises. Lisaks on Jana üks raamatu „Managing Complexity and Creating Innovation Through Design” kaasautoritest ning toetab meeskondi kahel päeval koolitajana ning mentorina metoodikate, kliendiuuringute ning hinnastamise küsimustes.

Kaarel Oja, PhD kandidaat on strateegilise innovatsiooniagentuuri Quantitas asutaja ja konsultant. Tal on 15 aastat kogemust turunduse- ja innovatsioonistrateegia valdkondades, nõustades rahvusvahelist tooteinnovatsiooni ettevõtetes Fiat Chrysler Automobiles, Ferrero, Luminor ning All Media Baltics. Ta on omandamas doktorikraadi tehnoloogia adaptsioonis TalTechis (turundus) ning  Universita Bocconis (tehnoloogia adaptsioon). Kaarel toetab meeskondi koolitajana ning mentorina protsessijuhtimise, tootestrateegia, turundusstrateegia ning turundusanalüütika valdkondades.

Markko Karu töötab igapäevaselt toodete ja teenuste arendamisega, nõustades nii iduettevõtteid kui ka rahvusvahelisi korporatsioone ning aidates neil läbi kasutajakeskse vaatenurga oma tooteid ning teenuseid konkurentsivõimelisemaks muuta. Tootedisaineri haridusega Markko on ka õppejõud EBS-is, Eesti Kunstiakadeemias ja TÜ Pärnu kolledžis. Markko toetab meeskondi koolitajana innovatsioonimetoodikate ning protsessijuhtimise suundadel.

 

Mentorid

Jana Budkovskaja, PhD kandidaat töötab varajase staadiumi teadusmahukamate iduettevõtete nõustajana ning prototüüpimise rahastu Prototron tegevjuhina. Ta on kogenud mentor, kes on kaasa teinud projektides Ajujaht, Garage48, TeamLab@Ida-Viru, Objekt.is ning Loomehäkk. Analüütilise keemia tippspetsialistina toob Jana programmi teadusvõrgustiku ning inseneri oskused ning toetab meeskondi tootestrateegia, ärimudelite, arendustöö ja protsessijuhtimine küsimustes teadusmahukate toodete juures.

Liis Narusk on suurbrändide innovatsioonikonsultant, kes on aidanud Telia, Levira, Coca-Cola, P&G, Tele2 ning isegi Vabariigi Presidendi Kantseleil uusi tooteid ja teenuseid turule tuua. Varajasema Garage48 mentorina on Liis olnud enam kui 10 programmis varajase staadiumi äride mentori rollis ning toetab erakliendi fookusega toodete ja teenuste meeskondi innovatsioonimetoodikates, tootestrateegias, ärimudelite, kliendiuuringute ning turundusstrateegias.

Siim Saare on rahvusvahelise juhtimiskogemusega ettevõtja ja innovatsioonikonsultant ning sertifitseeritud Google Design Sprintide läbiviija. Siim on tervisetehnoloogia kiirendi Health Founders asutaja ja juhtivpartner, aidates mentorina turule varajase faasi idufirmasid. Varasemalt on ta töötanud üle 10 aasta erinevates suurettevõtetes, olles viimati turundus- ja meediakontserni Dentsu Aegis Networki Baltikumi regiooni tegevjuht. Siim toetab meeskondi ärimudelite, kliendiuuringute, turundusstrateegia ning operatiivjuhtimise vallas.

Lars-Erik Hion on Rethink strateegilise disaini agentuuri juhtivpartner, eelnevalt Luminor Panga teenusedisaini üksuse juht, panga korporatiivmeeskondade juhendaja ning teenusedisaini kultuuri juurutaja. Keerukate toodete turule toomisega on Lars kokku puutunud partnerina Helmeses, Nortali UX osakonna juhin ning veebiarendusfirma Opus asutajana. Lars-Erik toetab meeskondi innovatsioonimetoodikates, kliendi valideerimise, tehnoloogia adaptsiooni ja kasutuskogemuse, IT ja arendustöö juhtimises, teenusedisainis ning rahvusvahelise müügi küsimustes.

Kristjan Raude on 15-aastase rahvusvahelise juhtimise-, müügi- ja turunduskogemusega Impact 8020 turundusagentuuri asutaja. Ta on tehnoloogiasektoris aktiivne ingelinvestor, kes on toonud 10+ meeskonnaga turule uusi innovaatilisi tooteid ning teenuseid ning Impact 8020 agentuuris töötanud ambitsioonikate VKE-de toodete lansseerimisega. Kristjan on töötanud hinnatud mentorina Garage48, European Innovation Academy ning STARTERtallinn projektide raames ning toetab meeskondi äri- ja erakliendi fookusega müügistrateegia, turundusstrateegia, ekspordi ja digiturunduse teemadel.

Karl Pae on digiturundusagentuuri ePPC asutaja, analüütiline turundaja ning Baltikumi regiooni sertifitseeritud Google’i koolitaja ja mentor. Karl on digiturunduses tegutsenud 12 aastat, mille jooksul on ta aidanud Google’i Iiiri kontoris töötades Baltikumi suurimaid kaubamärke Lääne-Euroopa turgudele ning ePPC juhina nõustanud erinevaid ettevõtteid nii Eestist kui ka mujalt riikidest välisturgudele sisemise teemadel. ePPC on agentuuri fookus on eksportivad ettevõtted, kelle käive eksport turgudelt tuleb suures jaos läbi Google’i reklaamide. Karl toetab meeskondi turundusstrateegia, ekspordistrateegia digiturunduse teemadel.

Markko Karu
Markko töötab igapäevaselt toodete ja teenuste arendamisega, nõustades nii iduettevõtteid kui ka rahvusvahelisi korporatsioone ning aidates neil läbi kasutajakeskse vaatenurga oma tooteid ning teenuseid konkurentsivõimelisemaks muuta. Tootedisaineri haridusega Markko on ka õppejõud EBS-is, Eesti Kunstiakadeemias ja TÜ Pärnu kolledžis. Markko toetab meeskondi ka koolitajana innovatsioonimetoodikate ning protsessijuhtimise suundadel.

Veiko Paalandi on 10-aastase turundusuuringute ning 8-aastase analüütilise digiturunduse kogemusega praktik. Viimased 6 aastat on ta aidanud tuntud start-uppide Bondora ja Xolo meeskondades välja töötada ekspordile suunatud digiturunduse praktikaid. Mõlemad on Eestis asuvad ettevõtted, kelle kiire ekspordikasv toetub paljuski digiturundusele ja digitaalsele tootearendusele. Veiko toetab meeskondi mentorina digiturunduse ja turundusanalüütika valdkondades.


Osalemine

Kriisiis kasvamise meistriklassi 2022 kevadvooru kandideerimine on alanud. Registreeri enda huvi järgmisel lingil  KANDIDEERI SIIN.

Tingimused

 • Ettevõtte (2-3 osalejat ettevõttest) omaosalus praktilises Kriisis kasvamise meistriklassis on 499€, millele lisandub käibemaks.
 • Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
 • VTA summa ühe ettevõtte kohta: 2 979,9 EURi (KM-ga) 
 • Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Karl-Villiam Vaserik
karl-villiam.vaserik@eas.ee 
EAS projektijuht

Küsi lisa meie partnerilt meistriklass@quantitas.eu või külastades programmi koolituskeskkonda 

X