Kontaktreis eksporditurule

Sihtgrupp: alustavad eksportöörid, kellel on olemas ekspordivõimekus ning kohene valmisolek oma toote või teenuse ekspordiks, aga ka tegutsevad eksportöörid, kes soovivad tutvuda oma ettevõtte jaoks uue ekspordituruga.

Uuele eksporditurule sisenemine nõuab aega, ressursse ja pühendumist. Kuigi suure osa eeltööst saab teha kodus, saabub lõplik selgus siiski kohapeal käies, sealsete oludega tutvudes ning potentsiaalsete klientide või edasimüüjatega kohtudes. Kõige keerulisemaks peavad ettevõtjad sobivate ärikontaktide leidmist uuel sihtturul ja siin soovimegi koostöös oma partneritega ettevõtjatele abiks olla. Kontaktreis on teenus ettevõtjale, kes soovib aru saada oma võimalustest uuel eksporditurul.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedTeenus jaguneb kolme etappi:

Ettevalmistus kontaktreisiks.

 • Ettevalmistavas faasis täpsustatakse kontaktreisil osalevate Eesti ettevõtte profiil ja eesmärgid seoses sihtriigi ning kontaktreisiga, koostöös ettevõtjaga valmistatakse ette turundusmaterjal ja räägitakse läbi ettevõtja poolne eeltöö. Sihtriigi konsultant alustab tööd ettevõtjale sobivate kontaktide leidmiseks.

Kontaktreis sihtriigis.

 • Äriseminar sihtriigis. Sihtriigi spetsialiste kaasates pakutakse Eesti ettevõtetele vajalikku infot turule sisenemiseks ja tutvustatakse sihtriigi ärikultuuri.
 • Individuaalsed kohtumised potentsiaalsete klientidega (5). Kohtumised korraldatakse igale osalejale individuaalselt, lähtudes osaleja tegevusalast ja huvist. Kohtumiste eesmärk on toimivate ärikontaktide loomine, kuid ka tagasiside saamine oma tootele/teenusele ja arusaamine oma võimalustest sihtriigis.

Järeltegevused.

 • Ettevõtja poolne töö saadud kontaktide edasiarendamiseks.
 • EAS võtab osalejaga ühendust paar kuud peale kontaktreisi toimumist, et hinnata kontaktreisi kasulikkust ettevõtjale.

Kasulikud materjalid

Tingimused

Peamised nõuded kontaktreisil osalejale:

 • Selge ekspordialane ambitsioon seoses valitud sihtriigiga.
 • Ettevõttel on olemas ekspordivõimekus uuele turule sisenemiseks.
 • Nõutav on korrektse kodulehe olemasolu (tõlgitud vähemalt inglise keelde).
 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes ettevõttega.
 • Ettevõttel on olemas valmis toode või teenus, millega saab koheselt alustada eksporti.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Kontaktreisil saab osaleda kuni 10 Eesti ettevõtet, Jaapani ja Hiina kontaktreisidel 5 Eesti ettevõtet. Kui soovijaid kontaktreisile on rohkem, kui vabu kohti, siis toimub osalejate valik järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • Ekspordi müügitulu 2016. aastal.
 • Ettevõtte keskmine palk 2016. aastal.
 • Lisandväärtus töötaja kohta 2016. aastal.
 • Toote keerukus või lõpptarbijale suunatus.
 • Sihtriigis on ettevõtte teenuse/toote vastu huvi olemas (sihtriigi konsultandi hinnang).

Kontaktreisil osalemiseks palume täita avalduse ja kui ettevõte kuulub kontserni, siis ka etteantud vormil kontserni skeemi. Täidetud dokumendid palun edastada EASi projektijuhile Tiina Truuväärtile (tiina.truuvaart@eas.ee).

Kontaktreisi maksumus ettevõtjale on 1000 eurot (+km) v.a.  Hiina ja Jaapani kontaktreisid, kus osalustasu pole, kuid osaleja tasub ise oma lennupiletite ja majutuse eest sihtriigis.

Kandideerimine 2017 aasta kontaktreisidele on lõppenud. 2018 aastal toimuvate  kontaktreiside sihtriigid ja kandideerimise info avaldame hiljemalt jaanuar 2018.

Tiina Truuväärt
6279 541
tiina.truuvaart@eas.ee


Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast

X