Kontaktreis eksporditurule

Sihtgrupp: alustavad eksportöörid, kellel on olemas ekspordivõimekus ning kohene valmisolek oma toote või teenuse ekspordiks, aga ka tegutsevad eksportöörid, kes soovivad tutvuda oma ettevõtte jaoks uue ekspordituruga.

Uuele eksporditurule sisenemine nõuab aega, ressursse ja pühendumist. Kuigi suure osa eeltööst saab teha kodus, saabub lõplik selgus siiski kohapeal käies, sealsete oludega tutvudes ning potentsiaalsete klientide või edasimüüjatega kohtudes. Kõige keerulisemaks peavad ettevõtjad sobivate ärikontaktide leidmist uuel sihtturul ja siin soovimegi koostöös oma partneritega ettevõtjatele abiks olla. Kontaktreis on teesanus ettevõtjale, kes soovib aru saada oma võimalustest uuel eksporditurul.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedTeenus jaguneb kolme etappi:

Ettevalmistus kontaktreisiks.

 • Ettevalmistavas faasis täpsustatakse kontaktreisil osalevate Eesti ettevõtte profiil ja eesmärgid seoses sihtriigi ning kontaktreisiga, koostöös ettevõtjaga valmistatakse ette turundusmaterjal ja räägitakse läbi ettevõtja poolne eeltöö. Sihtriigi konsultant alustab tööd ettevõtjale sobivate kontaktide leidmiseks.

Kontaktreis sihtriigis.

 • Äriseminar sihtriigis. Sihtriigi spetsialiste kaasates pakutakse Eesti ettevõtetele vajalikku infot turule sisenemiseks ja tutvustatakse sihtriigi ärikultuuri.
 • Individuaalsed kohtumised potentsiaalsete klientidega (5). Kohtumised korraldatakse igale osalejale individuaalselt, lähtudes osaleja tegevusalast ja huvist. Kohtumiste eesmärk on toimivate ärikontaktide loomine, kuid ka tagasiside saamine oma tootele/teenusele ja arusaamine oma võimalustest sihtriigis.

Järeltegevused.

 • Ettevõtja poolne töö saadud kontaktide edasiarendamiseks.
 • EAS võtab osalejaga ühendust paar kuud peale kontaktreisi toimumist, et hinnata kontaktreisi kasulikkust ettevõtjale.

Kasulikud materjalid

Tingimused

Peamised nõuded kontaktreisil osalejale:

 • Selge ekspordialane ambitsioon seoses valitud sihtriigiga.
 • Ettevõttel on olemas ekspordivõimekus uuele turule sisenemiseks.
 • Nõutav on korrektse kodulehe olemasolu (tõlgitud vähemalt inglise keelde), mis on ettevõtte visiitkaardiks välisriigis.
 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes ettevõttega.
 • Ettevõttel on olemas valmis toode või teenus, millega saab koheselt alustada eksporti.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Kandideerimine 2017 aasta kontaktreisidele on lõppenud.

2018 aastal korraldab EAS kontaktreise järgmistesse riikidesse: Rootsi, Norra, Taani, Hiina , Jaapan.

Euroopa kontaktreisil saab osaleda kuni 8 Eesti ettevõtet, Hiina  ja Jaapani kontaktreisidel 5 Eesti ettevõtet.

Euroopa kontaktreisi maksumus ettevõtjale on 1000 eurot (+km). Hiina ja Jaapani kontaktreisidel osalustasu pole, kuid osaleja tasub ise oma lennupiletite ja majutuse eest sihtriigis.

Täpsema  ajakava avaldame 2018 aasta jaanuaris, kui on selgunud hankepartnerid konktreiside läbiviimiseks ning siis avame ka registreerimise. Täiendavate küsimuste korral  pöörduge palun EASi projektijuhi Tiina Truuväärti poole (tiina.truuvaart@eas.ee).

 

Tiina Truuväärt
6279 541
tiina.truuvaart@eas.ee

X