Kontaktreis eksporditurule

Avatud Sihtgrupp: Tegutsevad eksportöörid, kes soovivad tutvuda uue ekspordituruga; alustavad eksportöörid, kellel on olemas ekspordivõimekus ning kohene valmisolek oma toote või teenuse ekspordiks.

Uuele eksporditurule sisenemine nõuab aega, ressursse ja pühendumist. Kuigi suure osa eeltööst saab teha kodus, saabub lõplik selgus siiski kohapeal käies, sealsete oludega tutvudes ning potentsiaalsete partnerite või edasimüüjatega kohtudes.

Kõige keerulisemaks peavad ettevõtjad sobivate ärikontaktide leidmist uuel sihtturul. Siin saamegi koostöös oma partneritega abiks olla.

Kontaktreis on uue ekspordituruga tutvumise teenus, mis

 • aitab ettevõttel saada sihtriigis esmased ärikontaktid;

 • selgema teadmise, millised on tema toote/teenuse võimalused konkreetsel välisturul.


 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Teenus jaguneb kolme etappi:

Ettevalmistus kontaktreisiks

 • Toimub kohtumine kõigi kontaktreisi osalejate ja korraldustiimi ning konsultandi vahel, kus räägitakse läbi kõik kontaktreisiga seonduv.
 • Konsultant täpsustab kontaktreisil osaleva Eesti ettevõtte profiili ja eesmärgid seoses sihtriigi ning kontaktreisiga.
 • Sihtriigi konsultant alustab tööd ettevõtjale sobivate kontaktide leidmiseks.

Kontaktreis sihtriigis

 • Individuaalsed kohtumised potentsiaalsete klientidega (5).
 • Kohtumised korraldatakse igale osalejale individuaalselt, lähtudes osaleja tegevusalast ja huvist;
 • Kohtumiste eesmärk on toimivate ärikontaktide loomine, kuid ka tagasiside saamine oma tootele/teenusele ja arusaamine oma võimalustest sihtriigis.
 • Kontaktreisi eesmärke toetav programm vastavas sihtriigis.

Järeltegevused

 • Ettevõtja poolne töö saadud kontaktide edasiarendamiseks.
 • EAS võtab osalejaga ühendust aasta peale kontaktreisi toimumist, et hinnata kontaktreisi kasulikkust ettevõtjale.

Kasulikud materjalid

Tingimused

Peamised nõuded kontaktreisil osalejale:

 • Selge ekspordialane ambitsioon seoses valitud sihtriigiga.
 • Ettevõttel on olemas valmis toode või teenus, millega saab koheselt alustada eksporti
 • Ettevõttel on olemas ekspordivõimekus uuele turule sisenemiseks.
 • Nõutav on korrektse kodulehe olemasolu (tõlgitud vähemalt inglise keelde), mis on ettevõtte visiitkaardiks välisriigis.
 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes ettevõttega.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Planeerime Saksamaa kontaktreisidega alustada taas 2022 aastal. Uuendame koheselt infot veebilehel, kui saame konkreetsemat teavet jagada.

Tiina Tuisk
6279 443
tiina.tuisk@eas.ee

 

 

 

X