Kontaktreis eksporditurule

Avatud Sihtgrupp: tegutsevad eksportöörid, kes soovivad tutvuda oma ettevõtte jaoks uue ekspordituruga, aga ka alustavad eksportöörid, kellel on olemas ekspordivõimekus ning kohene valmisolek oma toote või teenuse ekspordiks.

Uuele eksporditurule sisenemine nõuab aega, ressursse ja pühendumist. Kuigi suure osa eeltööst saab teha kodus, saabub lõplik selgus siiski kohapeal käies, sealsete oludega tutvudes ning potentsiaalsete partnerite või edasimüüjatega kohtudes. Kõige keerulisemaks peavad ettevõtjad sobivate ärikontaktide leidmist uuel sihtturul ja siin soovimegi koostöös oma partneritega abiks olla. Kontaktreis on uue ekspordituruga tutvumise teenus, mis aitab ettevõttel saada sihtriigis esmased ärikontaktid ja  selgema teadmise, millised on tema toote/teenuse võimalused konkreetsel välisturul.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedTeenus jaguneb kolme etappi:

Ettevalmistus kontaktreisiks.

 • Ettevalmistavas faasis täpsustatakse kontaktreisil osalevate Eesti ettevõtte profiil ja eesmärgid seoses sihtriigi ning kontaktreisiga, koostöös ettevõtjaga valmistatakse ette turundusmaterjal ja räägitakse läbi ettevõtja poolne eeltöö. Sihtriigi konsultant alustab tööd ettevõtjale sobivate kontaktide leidmiseks.

Kontaktreis sihtriigis.

 • Äriseminar sihtriigis. Sihtriigi spetsialiste kaasates pakutakse Eesti ettevõtetele vajalikku infot turule sisenemiseks, tutvustatakse piirkonna ärivõimalusi ja sihtriigi ärikultuuri.
 • Individuaalsed kohtumised potentsiaalsete klientidega (5). Kohtumised korraldatakse igale osalejale individuaalselt, lähtudes osaleja tegevusalast ja huvist. Kohtumiste eesmärk on toimivate ärikontaktide loomine, kuid ka tagasiside saamine oma tootele/teenusele ja arusaamine oma võimalustest sihtriigis.

Järeltegevused.

 • Ettevõtja poolne töö saadud kontaktide edasiarendamiseks.
 • EAS võtab osalejaga ühendust aasta peale kontaktreisi toimumist, et hinnata kontaktreisi kasulikkust ettevõtjale.

 

Kasulikud materjalid

Tingimused

Peamised nõuded kontaktreisil osalejale:

 • Selge ekspordialane ambitsioon seoses valitud sihtriigiga.
 • Ettevõttel on olemas ekspordivõimekus uuele turule sisenemiseks.
 • Nõutav on korrektse kodulehe olemasolu (tõlgitud vähemalt inglise keelde), mis on ettevõtte visiitkaardiks välisriigis.
 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes ettevõttega.
 • Ettevõttel on olemas valmis toode või teenus, millega saab koheselt alustada eksporti.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

2018. aastal korraldab EAS kontaktreise järgmistesse riikidesse: Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, Hiina, Jaapan.

Euroopa kontaktreisil saab osaleda kuni 8 Eesti ettevõtet, Hiina  ja Jaapani kontaktreisidel 5 Eesti ettevõtet.

Euroopa kontaktreisi maksumus ettevõtjale on 1000 eurot (+km). Hiina ja Jaapani kontaktreisidel osalustasu ei ole, kuid osaleja tasub ise oma lennupiletite ja majutuse eest sihtriigis.

 

 

Tiina Truuväärt
6279 541
tiina.truuvaart@eas.ee

Tutvu ka EU Gateway Business Avenues korraldatavate kontaktreisidega.

Vaata lähemalt

Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast

X