Keskkonnajuhtimise süsteem “Roheline võti”

Avatud Sihtgrupp: Turismiseaduse tingimusele vastavad majutusettevõtted, atraktsioonid (muuseumid, külastuskeskused, teemapargid, lõbustuspargid, loomaaiad), konverentsi- ja seminariteenuse pakkujad.

Roheline Võti on turismiettevõttele hea võimalus edukamalt majandada ning näidata oma külalistele, kuidas saavutada kooskõla kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemise vahel. Roheline Võti sai alguse 1994. aastal Taanist, tänaseks on märgisega liitunud 53 riiki ja 2400 turismiettevõtet üle maailma. Rohelise Võtme rahvusvaheliseks koordinaatoriks on FEE (Foundation for Environmental Education) ja Eestis EASi turismiarenduskeskus.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Rohelise Võtme märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon, kes vastab turismiseadusele:

  • kujundama oma keskkonnapoliitika,
  • seadma keskkonnamõjude vähendamise eesmärgid ja koostama nende saavutamise tegevuskava,
  • täitma Rohelise Võtme kriteeriume,
  • saatma e-kirja teel soovi Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusele (greenkey@sei.org)

Osalemine

Täpsem info Rohelise Võtme märgise taotlemisest riiklikus turismiveebis.

Imbi Lepik-Martinson
imbi.martinson@eas.ee
tel 5648 3733

X