fbpx

Kesk-Läänemere programm

Alates 01.09.2018 asub Kesk-Läänemere programmi infopunkt Riigi Tugiteenuste Keskuses. Infopunkti asukoha aadress on endiselt Sõbra 56, Tartu.

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Kesk-Läänemere programm toetab piiriüleseid ühisprojekte, mis hõlmavad Soome, Rootsi, Läti ja Eesti partnereid, kelle eesmärgiks on koostöös heade naabritega midagi piirkonna heaks ära teha.

Programmi raames toetatame projekte, milles osalevad vähemalt kahe programmi piirkonna partnerid.  Programmi sekretariaat asub Turus (Soome) ning EAS täidab Eesti infopunkti rolli. Programmi kodulehekülg on www.centralbaltic.eu.

Tingimused

 • Kesk-Läänemere programmipiirkonda kuuluvad partnerid on Soome, Rootsi, Läti ja Eesti.
 • Toetamist leiavad piiriülesed projektid, mille partnerid on vähemalt 2 piirkonna riigist.
 • Projekt on kooskõlas programmi toetussuunaga ning aitab kaasa seatud eesmärkide täitmisele.
 • Projekti eesmärk on lahendada partnerriikide ees seisvaid väljakutseid ning selle realiseerimise järele on tuline vajadus.
 • Projektid peavad olema rakendustele suunatud ning lahendama piiriülese sihtgrupi kontreetseid vajadusi.
 • Projekti partnerid peavad vastama seatud kriteeriumitele ning puhtalt võrgustumise projekte ei toetata.
 • Kesk-Läänemere programm võimaldab investeeringute tegemist juhul, kui need on taotlejate tegevuskava põhjendatud osaks.

Täpsema ülevaate tingimuste kohta leiate programmi manuaalist.


Taotlemine

Programmi IV taotlusvoor on avatud!

Projektitaotlusi saab tehniliselt EMS-süsteemi esitada alates 15.10.2018. Taotlusvoor suletakse 16.11.2018.

Taotlemiseks avatakse järgnevad toetussuunad:

 • Prioriteet 1  „Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimeline majandus“ – eesmärk 1.1 „Uued ühised ja koostööd tegevad Kesk-Läänemere teadmispõhised ettevõtted“ ja 1.3 „Kesk-Läänemere väikese ja keskmise suurusega ettevõtete eksport uutele sihtturgudele klastritevahelises koostöös“;
 • Prioriteet 2 „Ühiste ressursside kestlik kasutamine” – eesmärk 2.1 ” Ühised loodus- ja kultuuriressursil põhinevad  turismiatraktsioonid“;
 • Prioriteet 3  ” Heade ühendustega Kesk-Läänemere piirkond“  –  eesmärk 3.1 ”Väiksem ajakulu transpordisõlmedes inimeste ja kaupade liikumisel“;
 • Prioriteet 4 „Heade oskustega ja sotsiaalselt sidus piirkond” – eesmärk 4.1 ”Tugevamad Kesk-Läänemere piirkonna  kogukonnad“.

IV taotlusvoor on 1-etapiline, mistõttu soovitame projektiideedega läbida nõustamise programmi sekretariaadis. Täpsemat infot ja sekretariaadi töötajate kontaktid leiate programmi veebilehelt www.centralbaltic.eu.  

Kesk-Läänemere programmi eelmiste taotlusvoorude tulemustega  saate tutvuda programmi veebilehel www.centralbaltic.eu.

 


Johanna Joosep, 6279 782, Johanna.Joosep@eas.ee 

 

 

 

Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on koondatud siia.


Hindamine

Pärast taotlusvooru sulgemist hindab Kesk-Läänemere programmi projekte sekretariaat, kes edastab oma hinnangud liikmesriikide esindajatest koosnevale juhtkomiteele. Toetamist leidvad projektid teeb juhtkomitee teatavaks 90 päeva jooksul pärast taotlusvooru sulgemist.

Programmi hindamiskriteeriumite kohta leiate detailsemat informatsiooni programmi manuaalist.

 

Aruandlus

Projekti aruandlus toimub läbi EMS elektroonilise süsteemi. Raporteerimissagedus on alates projekti algusest iga 6-kuu järel.

Programmi raporteerimise kohta leiate lisainformatsiooni programmi manuaalist.

X