Kesk-Läänemere programm

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Kesk-Läänemere programm toetab piiriüleseid ühisprojekte, mis hõlmavad Soome, Rootsi, Läti ja Eesti partnereid, kelle eesmärgiks on koostöös heade naabritega midagi piirkonna heaks ära teha.

Programmi raames toetatame projekte, milles osalevad vähemalt kahe programmi piirkonna partnerid.  Programmi sekretariaat asub Turus (Soome) ning EAS täidab Eesti infopunkti rolli. Programmi kodulehekülg on www.centralbaltic.eu.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

  • Kesk-Läänemere programmipiirkonda kuuluvad partnerid on Soome, Rootsi, Läti ja Eesti.
  • Toetamist leiavad piiriülesed projektid, mille partnerid on vähemalt 2 piirkonna riigist.
  • Projekt on kooskõlas programmi toetussuunaga ning aitab kaasa seatud eesmärkide täitmisele.
  • Projekti eesmärk on lahendada partnerriikide ees seisvaid väljakutseid ning selle realiseerimise järele on tuline vajadus.
  • Projektid peavad olema rakendustele suunatud ning lahendama piiriülese sihtgrupi kontreetseid vajadusi.
  • Projekti partnerid peavad vastama seatud kriteeriumitele ning puhtalt võrgustumise projekte ei toetata.
  • Kesk-Läänemere programm võimaldab investeeringute tegemist juhul, kui need on taotlejate tegevuskava põhjendatud osaks.

Täpsema ülevaate tingimuste kohta leiate programmi manuaalist.


Taotlemine

Kesk-Läänemere programmi eelmiste taotlusvoorude tulemustega  saate tutvuda programmi veebilehel www.centralbaltic.eu.

Programmi III taotlusvoor oli avatud 2.01-27.02.2017.


Monica Hankov, 6279 786, Monica.Hankov@eas.ee

 

 

 

Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on koondatud siia.


Hindamine

Pärast taotlusvooru sulgemist hindab Kesk-Läänemere programmi projekte sekretariaat, kes edastab oma hinnangud liikmesriikide esindajatest koosnevale juhtkomiteele. Toetamist leidvad projektid teeb juhtkomitee teatavaks 90 päeva jooksul pärast taotlusvooru sulgemist.

Programmi hindamiskriteeriumite kohta leiate detailsemat informatsiooni programmi manuaalist.

 

Aruandlus

Projekti aruandlus toimub läbi EMS elektroonilise süsteemi. Raporteerimissagedus on alates projekti algusest iga 6-kuu järel.

Programmi raporteerimise kohta leiate lisainformatsiooni programmi manuaalist.

X