fbpx

Intellektuaalomandi strateegiline nõustamine

Avatud Sihtgrupp: Eksportivad või eksportima hakata kavatsevad Eesti ettevõtted

Intellektuaalomand on uusi tooteid ja teenuseid arendava ettevõtte kalleim vara ja patent ei ole sugugi ainus vahend selle kaitsmiseks ega sellelt tulu teenimiseks. EASi pakutav intellektuaalomandi strateegiline nõustamisega saab ekspordile suunatud ettevõte kiired ja praktilised suunised intellektuaalomandi kaitsmist või rakendamist puudutavates küsimustes.

Strateegiline nõustamine aitab intellektuaalomandi ettevõtte jaoks tööle panna. Nõustamisel saab ettevõte just neile olulisi suuniseid alates sellest, kuidas hinnata, kellele tegelikult kuulub töötajate loodav intellektuaalomand ja kuidas see ettevõtte puhaskasumit mõjutab, kuni selleni, kuidas saada aimu konkurentide arengusuundadest ja leida potentsiaalseid lepingupartnereid nende avaliku patendiportfelli alusel. 

EesmärkIntellektuaalomandi strateegiline nõustamine aitab ettevõttel läbi mõelda olulisemad intellektuaalomandiga seotud küsimused, nagu näiteks:

  1. Iga tootearendusega tegelev ettevõte peab olema kindel, et on ka tegelikult toodet puudutava IO omanik. Kas IO liikumine selle loonud töötajalt ettevõttele on kirjalikult dokumenteeritud? Kas startupis osalise koormusega töötavad insenerid ei ole äkki töölepinguga kogu oma loodavat IO-d loovutanud oma põhilisele tööandjale vms? 
  2. Kui toode on juba turul, siis selles sisalduvale IO-le patendikaitset taotleda enam ei saa. Sama kehtib ka promomaterjalides avalikustatud elementidele. Kas on hoolikalt läbi kaalutud, millised toodet puudutavad IO elemendid võib vabalt publitseerida, millistele tuleks kaaluda kaitse taotlemist ja millised hoida salajas, ärisaladusena?
  3. Igal tootel on olulisemad ja vähem olulisemad komponendid. Sellal, kui ettevõttes loodud toote täiendavad elemendid võiksid olla heaks võimaluseks litsentsiraha teenimiseks, on mõistlik tagada, et kogu toote tuum oleks ALATI ettevõtte kontrolli all. Milline on toote tuumik, mille sattumine konkurendi kätte võiks firmat oluliselt kahjustada?  Mis vahenditega see kaitstud on?

EASi intellektuaalomandi spetsialisti toel saab ettevõte olla kindel, et tema kalleim vara on hoitud ja teenib maksimaalset võimalikku tulu. 

 

Tingimused

EAS-i intellektuaalomandi teenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud juhtudel;
  • kalandus- ja vesiviljelus vastavalt VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatule;
  • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A) ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
  • tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 120);
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920).

2 h konsultatsiooni (kokku kuni 5 h konsultandi töötundi) on ettevõttele tasuta, kuid  sellele kehtivad vähese tähtsusega abi (VTA) reeglid.


Kontakt

Teenuse kasutamiseks võtke ühendust EASi intellektuaalomandi spetsialistiga
Siim Kinnas
5858 7212
siim.kinnas@eas.ee

Kui Te olete juba EASi klient, võtke ühendust oma kliendihalduriga

X