Intellektuaalomandi strateegiline nõustamine

Avatud Sihtgrupp: Eksportivad või eksportima hakata kavatsevad Eesti ettevõtted

EASi pakutav intellektuaalomandi strateegilise nõustamisega saab ettevõte kiired ja praktilised suunised intellektuaalomandi kaitsmist või rakendamist puudutavates küsimustes.

Nõustamine aitab ettevõttel teha tema intellektuaalomandi kaitsemise ja rakendamisega seotud olulised otsused. Näiteks - kas ja kuidas oma intellektuaalomandit kaitsta, kuidas sellelt tulu teenida ja kindlustada, et teised ettevõtted  oma intellektuaalomandiga tema arenguteed kinni ei pane. Intellektuaalomandi strateegiline nõustamine lähtub ettevõtte ärihuvidest, leidmaks parimad lahendused.

Eesmärk


Intellektuaalomandi strateegiline nõustamine pakub ettevõttele võimalust kasutada kogenud intellektuaalomandi spetsialisti teenust, kes aitab ettevõtetel teha olulisi ärilisi otsuseid, nagu näiteks:

 1. Kas, miks, mida ja kus patenteerida? Millised on muud võimalused ettevõtte arenduste kaitseks?
 2. Kuidas intellektuaalomandi tingimusi näiteks ülikoolidega läbi rääkida?
 3. Kas ja kuidas intellektuaalomandit välja litsentseerida?
 4. Kuidas kaitsta end võimaluse eest, et ettevõtet rünnatakse kellegi teise intellektuaalomandiga?
 5. jne

Nõustamise käigus vastatakse ettevõtte hetkel pakilisematele intellektuaalomandit – s.h. patente, kaubamärke, ärisaladusi jne – puudutavatele küsimustele. EASi intellektuaalomandi spetsialisti toel saab ettevõte olla kindel, et tema kalleim vara on hoitud ja teenib maksimaalset võimalikku tulu.

 

Tingimused

EAS-i intellektuaalomandi teenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud juhtudel;
 • kalandus- ja vesiviljelus vastavalt VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatule;
 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A) ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
 • tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 120);
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920).

2 h konsultatsiooni  on ettevõttele tasuta, kuid  sellele kehtivad vähese tähtsusega abi (VTA) reeglid. Alates 3. tunnist on teenuse hinnaks 100 €/h, millele lisandub käibemaks.


Osalemine

Intellektuaalomandi strateegilise nõustamise läbi viimiseks esitab EAS ettevõttele pakkumise vastavalt eelnevalt kokku lepitud tingimustele. Vajadusel sõlmitakse ettevõtte ja EAS vahel ka täiendav konfidentsiaalsusleping. Nõustamine viiakse läbi kas ettevõttes kohapeal või elektrooniliselt, Skype’i teel. Nõustamise periood on kuni neli nädalat.

Teenuse kasutamiseks võtke ühendust EASi intellektuaalomandi spetsialistiga
Siim Kinnas
5858 7212
siim.kinnas@eas.ee

Kui Te olete juba EASi klient, võtke ühendust oma kliendihalduriga

X